Ma napja van
Címlap Vallás, imaidők Heti szakasz Korábbi hetiszakaszok

Korábbi hetiszakaszok

E-mail Nyomtatás PDF

2013. szeptember 15 - 18

Ezen a héten a Háázinu hetiszakaszát olvassák a zsinagógában. Jelentése "Figyeljetek". Több dal szerepel a Tórában, pl. a Vöröstengeri dal. Líraiságban, költészetben a Háázinu vetekszik az előbbivel.

Figyeljetek egek, hadd emeljek szót,
És hallja a föld szám beszédét,
Csepegjen tanításom, mint az eső,
Hulljon mint a harmat szózatom,
Mint a permetező eső gyenge fűre,
Mint záporeső a pázsitra,
Mert az Örökkévaló nevét akarom hirdetni.
Ismerjétek el I.-tenünk nagyságát.

A Vörös-tenger Szueznél

A figyelem felhívásra a héber más szót is ismer. A háázinu-t akkor használják, ha teli torokból a hegycsúcson állónak kell szólni, vagy a magasból kiáltunk a völgyben lévőnek. Hallja mindenki, aki távol van tőlünk, aki nem jár közénk, nekik is el kell ismerni I.-ünk nagyságát. Ez évben e verseket a megtérés szombatján olvassák fel. Az áhítatos hangulathoz illenek e költői sorok. Az Új Évet tíz bűnbánó nap követi, s azután jön Jom Kippur, az engesztelés napja. E napot megelőző szombatot nevezik Hosea próféta szavaival a megtérés szombatjának. Lelkiekben felkészülünk a szent nap, a Jom Kippur fogadására, mikor megpecsételik sorsunkat. Tisztában vagyunk a napok félelmetességével és ez minden cselekedetünket meg kell, hogy határozza.

Deutsch Gábor

 

Forrás: www.or-zse.hu

2013. szeptember 19 - 20

SÁTOROS ÜNNEP, SZUKKOT
I-II. nap

Tisri hó 15-16.
Ünnepi Tóra olvasás Mózes III. 22-26-23. fejezet végéig.

Szukkot ünnepe a Nyugati Falnál
A kézben a lülov és az etrog

Az első két nap Tóra olvasása ugyanazon szövegből áll.

A három zarándok-ünnep egyike a Szukkot, melynek mezőgazdasági vonatkozása is van. A betakarítás ünnepe. Sátorban lakunk, étkezünk, ha lehet, alszunk, az ünnep hét napján. Örülünk az ünnepnek. Ezért lengetjük az ünnepi csokrot, amely 4 növényből tevődik össze:

1. a pálmaág a lülov,
2. az etrog, a citrusfa gyümölcse,
3. a mirtusz három ága,
4. fűzfaág.

mirtusz.jpg (13937 bytes)
Mirtusz

A sátort nem szabad tető vagy erkély alá építeni, látni kell a csillagokat. Teteje lehet nád vagy összevágott faág. Legyen sűrű, déltájban több legyen az árnyék, mint a nap, de mint írtuk, ne takarja el a csillagokat. A sátrat igyekezzék mindenki szépen feldíszíteni.

Deutsch Gábor

Módosítás: ( 2013. szeptember 30. hétfő, 10:53 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

2013. szeptember 5- 6

I. nap Mózes I. könyv 21. fejezet

II. nap Mózes I. könyv 22. fejezet

A hagyomány szerint ezen a napon szűnt meg Sára, Ráchel és Hanna (Sámuel próféta édesanyja) meddősége. Ez az ünnep az ifjak és anyák napja.
Bölcseink hangoztatják, "vigyázzatok a gyermekekre". Ez jelenti, hogy mikor a templomokban a kürtöt megfújják, ügyelni kell, hogy a gyerekek ne zajongjanak, lehessen hallani minden hangot.
De azt is jelenti, ami ennek az ünnepnek a lényege, hogy vigyázni kell a gyermekeink életére, egészségére, ahogy a Gondviselés is ügyel az első napi olvasmány szerint Jismáélra, Hágár fiára, megmentve a szomjhaláltól.

Izsák feláldozása
/ kép az ún. madárfejes Hagadából /

És vigyázott a másik nap olvasmánya szerint Izsákra, akit megmentett, mikor próbára tette Ábrahámot, aki Moria hegyére vitte fiát az Örökkévaló parancsára. Egy angyal elütötte a kést a kezéből és a kos szarva akadt fel a bozótban, hogy azt áldozza fel Ábrahám a fia helyett. Ezért is fújjuk meg a sófárt, a kos szarvát.

A prófétai szakasz, amelyet a Tóra penzuma után olvasunk, az első nap Hanna történetét és imáját tartalmazza, Hanna költőien szép fohászában gyereket kért a Gondviseléstől. Meg is kapta Sámuelt, a későbbi prófétát. Szokás, hogy aki gyerekre vágyik, a péntek esti gyertyagyújtásnál a szép verseket idézi.
A második nap Jeremiás könyvéből a prófétai szakasz Ráchelről szól, akit az út szélén temettek el és amikor i.e. 586-ban száműzetésbe hurcolták leszármazottait, Ráchel siratta gyermekeit, meghatva az Örökkévalót, aki megigézte, hogy visszatérnek gyermekei az Igézet Földjére.


Deutsch Gábor

 

Forrás: www.or-zse.hu

Módosítás: ( 2013. szeptember 16. hétfő, 12:06 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

-

2013. augusztus 25 - 31

" felharsan a sófár..."

Iker szidrát, kettős hetiszakaszt olvasnak a héten a zsinagógákban. Az első címe: Nicávim, jelentése:itt állok. Közelednek az ünnepek, a reggeli imánál felharsan a sófár, a kos szarvából készült kürt. Az Újév előtti héten recitáljuk ezt a hetiszakaszt. Mózes halála napján maga elé gyűjti népét, nemcsak azokat, akik akkor éltek, hanem azokat, akik már eltávoztak és azokat is akik születni fognak. Tehát minket is! A mi lelkünk is ott sorakozott Mózes előtt. "Azzal, aki itt van, itt állva velünk ma, az Örökkévaló színe előtt, és azzal is, aki nincs itt ma velünk". Figyelmeztet Mózes, hogy igéi betarthatók, a földön találhatók, akarat kekll megtartásukhoz és akkor választjuk az életet.

A másik felolvasott szidra Vájélech, jelentése: " és ment". 
Mielőtt elment a 120 éves népvezér, bíró és tanító, a pásztor Mózes, kijelölte utódját, Józsuét, leírta a Tnt és átadta a levitáknak. Elrendelte felolvasását. Bár akkor csak hétévente olvasták fel az Írást. Később bölcseink belátták, hogy ez kevés ahhoz, hogy minden utunkat kísérje a Tóra. Ezért hetente négyszer olvasnak belőle: hétfőn, csütörtökön, szombat délelőtt és délután. Hogy hallják és megtanulják. Tehát nemcsak hallani, hanem tanulmányozni is kell a Szentírást, erkölcsi gondolatait magunkévá tenni. A vallásos ember pénetkenként legalább kétszer elolvassa és értelmezi a heti penzumot, hogy minden szót megértsen, amikor szombaton a Tóraolvasó ajkáról elhangzanak az igék.

Deutsch Gábor

 

www.or-zse.hu

Módosítás: ( 2013. szeptember 01. vasárnap, 11:10 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

2013. augusztus 18 - 24

Gránátalma

Ezen a héten a Ki távó heti szakaszát olvassák a zsinagógákban. Jelentése: "Midőn bemégy". Kánaán országába, akkor a föld zsengéjéből népünnepély keretében vinni kellett egy kosárkával a jeruzsálemi Szentélybe. A valóságban a hét kiemelt növény (búza, árpa, szőlő, füge, gránátalma, olajfa, és méz /datolyaméz/) tizedét adták át a papnak gyönyörű ima kíséretében. "Vándor arámi volt az atyám, lement Egyiptomba. Mint jövevény élt ott, csekély számban és ott nagy, hatalmas, és nagyszámú nép lett..."
A szöveg valószínűsíti, hogy más áldozások bemutatása is imákkal volt egybekapcsolva.
A Szidra áldásokat és átkokat is tartalmaz. "És lesz, hogyha hallgatva hallgatsz az Örökkévaló szavára, áldott leszel a városban és áldott leszel a mezőn. Áldott lesz méhednek gyümölcse, és földed gyümölcse." Választani lehet az életet, az áldásokat.
Hosszú sorok sorolják a retorziókat, az intelmeket. Mi találjuk meg a követhető utat, amelyet Mózes össze is foglalt számunkra. "Őrizzétek meg tehát a Szövetség szavait és tegyétek meg, hogy boldoguljatok mindenben, amit cselekesztek "


Deutsch Gábor

 

Forrás: www.or-zse.hu

Módosítás: ( 2013. augusztus 26. hétfő, 06:45 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

2013. augusztus 11 - 17

Ezen a héten a Ki Técé szidráját - heti szakaszát - olvassák a zsinagógában. Jelentése: "Midőn kivonulsz" - a harcmezőre.

A ki técé szidráját olybá tekinthetjük, mint utolsó üzenetek volnának egy induló vonat lépcsőjéről. Mózes tudta, hogy földi pályája végetért. Eljutott a Jordán folyóig és nem mehet tovább. Belenyugodott abba is, hogy nem fia, Gerson, hanem tanítványa, Józsua lesz az utóda. Még annyi tanácsot adhatna népének, mellyel küszködött negyven évig! Szeretne szólni mindenről, amit hangsúlyozni, kiemelni akarna. Ezért a szakaszban igen tekintélyes mennyiségű parancsolat, micva szerepel. 27 cselekvő és 47 tiltó. Bár a gondos olvasó talál rendszert a felsorolt témák között, sokszor csak egy mondat érint egy gondolatot, egy parancsolatot.

A következőnek látszólag egészen más a probléma-felvetése. Mintha egy festő a világ minden színéből és árnyalatából húzna egyetlen vonalat egy korongra, színgazdag, de tarka képet kapnánk. Ha megforgatná a korongot, az egy színné állna össze.


Olasz ketuba
/ házasságlevél/

A XXI. fejezet 10-21 versei a családi élettel foglalkoznak. A háborúban a foglyok között szép külsejű hölgy akad, és a katona feleségül akarja venni, mi ennek a rendje, módja. Hiszen természetesen a hölgy gyászolja honfitársait, szüleit. Egy hónapig nem szabad közeledni hozzá. Utána feleségül veheti. Ha a házasság nem sikerül, akkor sem szabad rabszolgaként bánni vele. Másik eset: Ha valakinek két felesége van, egyiket jobban szereti, mint a másikat, az elsőszülöttség joga az előbb születettet illeti, érzelmi okot a jog nem ismer.

A szülők iránti tiszteletre int az Írás. Büntetés illeti, aki ezt megszegi. Ezután a kivégzett ember holttestéről esik szó, amelyet éjszaka előtt el kell temetni, megadva a végtisztességet.

Számos intés közül emeljünk ki néhányat. Ne viselje nő a férfi ruháját és a férfi a nőét. (Purimkor megengedhető.) Új ház tetejére korlátot kell tenni, nehogy leessen ott valaki. (Lapos tetejű házakról van szó.) Ne vegyünk fel olyan ruhát, amelynek anyagába keverve van a len és a gyapjú. (A növényi és az állati anyag, ezt sátnéznak nevezzük.) "Rojtokat készíts ruhádnak szélére." (Ez a cicit.) A higiéniára az egész táboron belül vigyázni kellett. "Ne szolgáltasd ki urának a szolgát, aki hozzád menekült" – Figyelemre méltó parancsolat, többezer év távlatából. A tizenkilencedik, sőt sok helyen a huszadik század elején is tilos volt a menekült szolgának oltalmat nyújtani, számos könyv és film tanusága szerint. A fogadalmakat, önkéntes felajánlásokat teljesíteni kötelesség. Szerszámot, pl. kézimalmot nem szabad zálogba elfogadni, mert munkaeszköz, megélhetésnek forrása az. A szegényre gondolva az elejtett kévét nem szabad felszedni, legyen a rászorulóé. A sógorházasság törvénye is szerepel a szidrában (az első könyv is foglalkozik a témával.) Ha a férj meghal utód nélkül, hogy neve megmaradjon, testvérének kell helyébe lépni. Ha nem teheti meg, a Hálice szertartást kell alkalmazni.

A záró sorok az Amalék gonoszságára való emlékezés. Az Amalék most már nem egy vad törzset jelent, hanem a nemzedékről-nemzedékre fellépő gonoszt, aki ingerli népét Izrael fiai ellen gyűlöletet keltve. Vagy például haláltáborokat építtet. Ne felejts! Ne légy bosszúálló, de emlékezz az örök Amálék cselekedeteire.

Deutsch Gábor

 

www.or-zse.hu

Módosítás: ( 2013. augusztus 21. szerda, 10:37 )
 
11. oldal / 27