Ma napja van
Címlap Hírek/Események Meghívók

Meghívók

E-mail Nyomtatás PDF

 

 

 
E-mail Nyomtatás PDF

 

 

 

 

 

 
E-mail Nyomtatás PDF

 9. évfolyam 6. szám

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

2016. április 4.

DOMÁN ISTVÁN FŐRABBI JAHRZEITJE

Március 30-án délelőtt 10.00 órakor az OR-ZSE zsinagógájában gyűltek össze az egyetem oktatói, hallgatói és dolgozói, hogy megemlékezzenek az egy éve elhunyt rabbiról, professzorról, kollégáról. Megjelent körükben Domán István özvegye, akit az egykori munkatársak  nagy szeretettel vettek körül.

Schőner Alfréd emlékezett rabbi társára, barátjára.  Az életút ismertetése után, több közös, személyes élményről, munkakapcsolatról szólt az egyetem rektora.

Zucker Immánuel, az OR-ZSE zsinagógájának kántora az Él molé ráchámin imát recitálta, majdSzerdócz Ervin újpesti rabbi kaddist mondott.

A DOKTORI TANÁCS ÜLÉSE

Március 25-én tartotta havi rendes ülését az OR-ZSE Doktori Iskolájának tanácsa. Az értekezleten döntött a tanács a különféle hallgatói beadványokról és kérésekről, amelyek a témavezetők és a doktorandusz hallgatók kapcsolataival vannak összefüggésben. A tanács döntött továbbá egy elkészült értekezés opponenseinek kiválasztásáról.  ( Dr. Lichtmann Tamás, a Doktori Iskola vezetője)

HELYZETKÉP A KAUFMANN DÁVID ZSIDÓ KULTÚRATUDOMÁNYI KUTASTÓCSOPORT MUNKÁJÁRÓL

 • ·        2015-ös évben, a Kutatócsoport a következő konferenciákat szervezte:
 • ·        1. A holokauszt oktatásáról. Budapest, 2015. november 5.
 • ·        2. A Magyar Zsidó Szemle első öt évfolyamáról. Interdiszciplináris tudományos konferencia. Budapest, 2015. november 17.
 • ·        A Kutatócsoport folytatta az Új Javne elektronikus könyvsorozat publikálását (legutóbb egyHerzl- és egy Nordau-válogatással).
 • ·        Három új Hacofe-különszámot jelentetett meg:
 • ·        MMXIV Vol I. Nr. 1.inhttp://www.or-zse.hu/hacofe/hac-vol9-tart.htm
 • ·        MMXV Vol I. Nr. 1. http://www.or-zse.hu/hacofe/hac-v igazol10-tart.htm
 • ·        MMXVI. http://or.zse.hu/hacofe/hac-vol11-tart.htm
 • ·        A Kutatócsoport ezen kívül három konferencia-kötet publikálása előtt áll.

A Magyar Zsidó Szemle első öt évfolyamáról.

„A házasság és a család. Nézetek és képek, értékek és értékválságok a családról és családban”

Judaisztika – társadalom – gazdaság

 • ·        A 2016-os konferencia-tervek közül a harmadik „Család” konferenciát már megszerveztük (A család egykor és ma (3.)  2016. május 26-27-én. Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, 1084 Budapest, Scheiber Sándor u. 2.). (Dr. Kiss Endre a kutatócsoport vezetője)
 • ·        Részletes beszámolót a honlapunkon olvashatnak!

SZABADEGYETEM

Az OR-ZSE-n

Április 4. Friedmann Sándor: Kaufmann Dávid

Április 11. Dr. Gábor György: Jézus, a zsidó

A HEGEDÜSBEN

Peszachig minden csütörtökön délután 17.45 - 18.30-ig a Peszach törvényeiről tanít Dr. Schőner Alfréd főrabbi.

KÖNYVBEMUTATÓ

Március 31- én este a Kossuth Klubban mutatták be Gábor György legújabb könyvét a "Múltba zárt jelen, avagy a történelem hermeneutikája" (Bp. 2016. L Harmattan  200 p.) A zsúfolásig megtelt teremben a filozófia és a történelemtudomány jeles képviselői mellett, művészek, közéleti szereplők, kollégák, tanítványok, barátok körében fo lyt a beszélgetés történelemről, vallásról, a kettő kapcsolatáról. Dési János kérdezett, és a két vendég, Heller Ágnes és Spiró Györgymondtak véleményt a könyvről, és vetettek fel újabb és újabb, az esszék által inspirált gondolatokat.A szerző sokoldalúan közelítette meg a történelmi megismerés problémáját, a tanúk, a narrativa egyediségét. A jóízű beszélgetést Klein Judit és Ágnecz Katalin. műsora foglalta keretbe.

PESZACH

Április 22-én (pénteken) és a galutban 23-án (szombaton) is lesz széder este.

A KÖNYVTÁR HÍREI

E félévtől kezdve Egyetemünk judaisztika BA szakos hallgatói a Bevezetés a filológiába című kurzus keretében betekintést kapnak az általános könyvtárismeret és könyvtárhasználat témakörébe, továbbá megismerkednek hazai jelentős judaisztikai könyv- és kéziratgyűjteményekkel a különböző helyszíneken tartott órák keretében. A tárgyat Dr. Szegő Ágnes, Dr. Tamási Balázs és Dr. Uhrmann Iván oktatják. Az eddigi szakmai programukról a részletes beszámolót honlapunkon olvashatják.

MEGJELENT

A Hegedüs – Csáky  - Körzeti HIRMONDÓ

Az újság 20 oldal terjedelemben foglalkozik a körzet eseményeivel és közöl cikkeket különböző témákból. Például „Rabbik és kántorok a Csákyban”,  „Holocaust ’71”, „Portré”  és „ Kitekintő” címmel indítottak sorozatot.

Adó 1% felajánlás a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének!

Minden adózó állampolgár az identitásához legközelebb álló egyház javára rendelkezhet a felajánlható adójáról, ezért idén is támogassa a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségét.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége feladata és működése bővebben:www.mazsihisz.hu

A kedvezményezett neve: A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Technikai szám: 0358

ALAPÍTVÁNY A  ZSIDÓ EGYETEMÉRT

Az Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik 2014. évi adójuk 1 %-át összesen 121 509 forintot az Alapítványnak ajánlották fel. 2015. évi felajánlásukat is köszönettel várjuk! Számlaszám: 14100457 – 85529149 01000000

A nyilatkozat letölthető a honlapunkról!

www.or-zse.hu

JÓ HETET KÍVÁNUNK!

Szántóné dr. Balázs Edit

 

 


 
E-mail Nyomtatás PDF9. évfolyam 4. szám

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

2016. március 10.

A NARANCSLIGET ADOMÁNYKÖZPONT KÖZLEMÉNYE

A JDC-MAZS Alapítvány által működtetett adományközpont küldetésének középpontjában nehéz helyzetben lévő, gyermeket nevelő családok támogatása áll. A cél elérése érdekében létrehozott, hazánkban viszonylag újszerű adományozási mechanizmus több lépcsőből áll.

A jó minőségű tárgyi adományok folyamatosan érkeznek főként a zsidó közösségből és a közösséggel kapcsolatban álló adományozóktól ,az állandó társszervezetektől: a finn Fida International és az osztrák Hilfe undHoffnung nemzetközi szervezetektől.

A portékák a rendszeresen megtartott, szerdai ruhabörzén ajánlott összegű pénzadományért cserébe gazdára találnak.

A befolyt összeget a szintén a JDC-MAZS Alapítványhoz tartozó JaffeZsidó Családsegítőn keresztül olyan családokra fordítják, ahol jól jön az anyagi támogatás.

A Narancsliget, Budapest, VII. kerületi, Síp utca 17. szám alatt működő adományközpontjában egész héten zajlik az élet, de benézni keddi és szerdai napon 9 és 16 óra között, a ruhabörze ideje alatt érdemes.Adományfelajánlások ügyében az alábbi telefonszámon munkaidőben várják a jelentkezőket: +36 20 400 6741

Az adományközpont munkatársai azt vallják: adni és kapni is felemelő érzés.

VENDÉGTANÁR

Március 7-én és 8-án Dr. Kotel Dadon, zágrábi főrabbi, egyetemünk doktori iskolájának végzettje, a Zágrábi Egyetem Judaisztika Tanszékének professzora az évente esedékes előadásait tartotta meg. A doktori iskola hallgatónak és a rabbi hallgatóknak a Talmudról tartott tömbösített órát.

FELVÉTELIK

Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem felvételt hírdet a 2015/16-os tanévre.

Részletes tájékoztatónkat lásd honlapunkon:

http://www.or-zse.hu/felvtaj2016.htm

SZABADEGYETEM

Or-ZSE

Március 21. Friedemann Sándor: A Haggadák szimbólumai

Hegedűs Gyula utcai zsinagóga kultúrterme

elhangzott:

Prof. dr. Hunyadi László, egyetemünk doktori tanácsának tagja: Az        amszterdámi zsinagógák

Dr. Nádor Éva: A karib tengeri zsinagógák

Székesfehérvár

Március 17. Balázs Gábor:  Bibliai gyilkosságok

A KÖNYVTÁR HÍREI

Örömmel számolunk be, hogy megújult a Zsoldos-szoba tűzjelző és biztonságvédelmi rendszere, amelynek kialakítását az Egyetem vezetése támogatta. Ezáltal az OR-ZSE Könyvtárának legbecsesebb állományrésze - a középkori és koraújkori héber kéziratok, a héber ősnyomtatványok és régi nyomtatványok – még gondosabb védelemben részesülhet. A közelmúltban ismét illusztris külföldi vendégek látogatták meg a Könyvtárat. Ada Rapoport-Albert a University College London tanszékvezető professzora, akinek főbb kutatási területei a haszidizmus kelet-európai története, Sábbátáj Cví messiási mozgalma, továbbá a nemek szerepe a zsidó aszketizmusban és miszticizmusban. Az utóbbival kapcsolatos műve - Female Bodies - Male Souls: Asceticism and Gender in the Jewish Mystical Tradition - elérhető a Könyvtár olvasótermében. Másik vendégünk Prof. Maren R. Niehoff volt, aki a Jeruzsálemi Héber Egyetem tanára és Alexandriai Philón életművének egyik legelismertebb mai kutatója. Könyvtárunk újabb külföldi könyvadományban részesült Prof. Dr. Walter Homolka a berlini Abraham Geiger Rabbi-szeminárium rektorának jóvoltából. Az általa írt és szerkesztett ajándékkötetek közül kiemelnénk a rabbiság intézményével is foglalkozó Rabbi - Pastor – Priest : Their Roles and Profiles Through the Ages című kötetet, amely a De Gruyter kiadónál 2013-ban jelent meg. (Dr. Tamási Balázs)

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK

Az OR-ZSE szabadegyetemének és különböző szakjainak hallgatói március 13-14-én, tanulmányi kiránduláson vesznek részt, Szántóné dr. Balázs Edit tanárnő vezetésével. Meglátogatják Nyugat-Magyarország és Burgenland zsidó emlékeit, és kiállításait (Eisenstadt, Balf, Sopron,Detschkreutz, Stadtschlaining, Kőszeg, Rohonc, Szombathely).

A zsidó közösségszervező szak március 13-16-áig a zsidó környezetünk védelme tantárgy keretében tanulmányi kirándulást szervez Erdélybe, Sommer László tanár úr vezetésével.

A kirándulásokon tanultakról részletes beszámolót közlünk a későbbi számainkban, illetve a honlapunkon.

JAHRZEIT

Egy éves jahrzeitje volt Dr. Domán Istvánnak. Közösségében, aHunyady utcai körzrtben, és az egyetemen is megemlékeztek az OR-ZSE tanáráról, aki éveken keresztül Talmudot oktatott.

ÚJ ZSIDÓSÁGGAL FOGLALKOZÓ MŰSOROK A MÉDIÁKBAN

Az Utódok reménysége –a zsidó hitközségek műsorában, ( szerk. Kocsi Zsolt) az MTVA-n

vasárnap 11.00 órakor, a Purimról és az OR-ZSE

eredményeiről beszél Dr. Schőner Alfréd rektor, főrabbi,

A Hatoscsatorna, Vallás és kultúra, műsorvezetők Dr. Szigeti jenő és Dr. Tokics Imre

ATV, Kipa,  vasárnap délelőtt 10.00 órakor. Főszerkesztő Eperjes Ildikó, szerkesztő Breuer Péter.

MTV1 minden nap a Ma reggel című műsorában.

Az ALAPÍTVÁNY A  ZSIDÓ EGYETEMÉRT

Az Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik 2014. évi adójuk 1 %-át összesen

121 509 forintot az

Alapítványnak ajánlották fel. 2015. évi felajánlásukat is köszönettel várjuk! Számlaszám:                     14100457 – 85529149 01000000

A nyilatkozat letölthető a honlapunkról!

www.or-zse.hu

Sabbat Salom! Gut Sabesz!

Szántóné dr. Balázs Edit

 
E-mail Nyomtatás PDF8. évfolyam 15. szám

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

2015. november 16.

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE – 2015. NOVEMBER


Zsidó vallástudományi események

2015. november 17., kedd, 10.00 óra  
A Magyar Zsidó Szemle első öt évfolyama
OR-ZSE, Oktogonális terem

10.00  Megnyitó
10. 10 Vitaindító előadások
Bányai Viktória:Az ifjúság megtartása: a hitoktatás kérdése a Magyar-Zsidó Szemle első évfolyamaiban
Kiss Endre:Vallás, tudomány, nemzet, történelem. Goldziher Ignác a Magyar Zsidó Szemle születésénél  
10. 50 Vita
11. 00 Előadások
Rugási Gyula: Kaufmann ibn Gabirol értelmezése – a kis írások, illetve az „Attributenlehre” tükrében
Rathmann János: A reneszánsz zsidó filozófia Itáliában
Babits Antal: Klein Mór vs. Schreiner Márton és Spiegler Gyula bölcselete
Lichtmann Tamás: Irodalmi nyomok a Magyar Zsidó Szemle első öt évfolyamában
Oláh János: A Magyar Zsidó Szemle szerepe a zsidó néprajz, mint új diszciplína létrehozásában
12.40.Vita
13.00-14.00 Ebédszünet
14.00 Előadások
Kárpáthi Judit: Fókuszban a Közel-Kelet. Magyar Zsidó Szemle 1884-1888
Zima András: A Szentély és a Szentföld emléke a szentföldi utazásokról szóló cikkek és híradások tükrében
Komoróczy Szonja: A magyar zsidók nyelvhasználata és a jiddissel kapcsolatos írások a Magyar Zsidó Szemlében
Ábrahám Vera: Szeged a Magyar Zsidó Szemle első évfolyamaiban. A Pillitz-ügy
Hrotkó Larissa, Zsidó társadalmi gender-viszonyok megismerése a Magyar
Zsidó Szemle 1884-es évfolyamának szövegelemzése alapján
15.40 Vita
16 00 : Kávészünet
16. 10 Előadások
Hábermann Zoltán: A XIX. századvégi asszimiláció a Magyar-Zsidó Szemle tükrében

Böhm Karolina: Jesivák a zsidó identitás összefüggésében
Ujvári Hedvig : Testi (sz)épség. Az „izomzsidó“ fogalma Max Nordaunál a fin de siecle kontextusában
Róbert Péter: A Magyar Zsidó Szemle és az I. Világháború
17 30 Vita
18 00 A konferencia lezárása

2015. november 23-24., hétfő, kedd, 10.00 óra
Csoda és tudomány a pátriárkák korától napjainkig
Nemzetközi biblikus konferencia
OR-ZSE, Díszterem

NOVEMBER 23. HÉTFŐ
A konferencia levezető elnöke: Sommer László (OR-ZSE)
10.00: Megnyitó
Prof. Dr. Schőner Alfréd főrabbi, az OR-ZSE rektorának köszöntője
Őexcellenciája Ilan Mor, Izrael Államának nagykövetének köszöntője
Dr. Frőlich Róbert, országos főrabbi megnyitó beszéde
11.00 – 13.00: tudományos előadások
11.00 -11.30   Prof. Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm, a PPKE rektoraA csoda az egyházi szentté avatási eljárás kikristályosodásának tükrében.
11.30 – 12.00 Radnóti Zoltán, rabbi, a Rabbitestület elnöke Orvoslás a Tórában. Csoda vagy tudomány?
12.00 – 12.30 Prof. Dr. Kiss Endre (OR-ZSE)A fogalmak történeti szemantikájának változása a csodák és a tudomány viszonyának összefüggésében
12.30 – 13.00 Hozzászólások

DÉLUTÁN:
A konferencia levezető elnöke: Prof. Dr. Zsengellér István (KGRE)
14.00 – 17.30: tudományos előadások
14.15 – 14.45 Dr. Kotel Da-Don, rabbi (Horvátország – Izrael)Casting Lots in the Bible and in Modern Age. Miracle or Randomness? Their Meaning in ‎Judaism
14.45 – 15.15 Dr. Szécsi József, a Keresztény Zsidó Társaság elnöke"Nem minden órában történik csoda…" - A csoda a Tánáchban és a Talmudban
15.45 – 16.15 Prof. Dr. Shlomo Spitzer (Bar Ilan Egyetem, Izrael)A csoda tükröződése a zsidó liturgiában
16.15-16.45   Prof. Dr. Karasszon István (KGRE)A csoda héberül
16.45 – 17.15 Hozzászólások


NOVEMBER  24., KEDD
A konferencia levezető elnöke: Prof. Dr. Kiss Endre (OR-ZSE)
10.00 – 13.00: tudományos előadások
10.15 – 10.45 Prof. Dr. Ungvári Tamás (OR-ZSE)A csoda képzete Szerb Antal "Hétköznapok és csodák" című munkájában.
10.45 – 11.15 Prof. Dr. Molnár János (Babes-Bólyai Egyetem, Kolozsvár, Románia)Exodus -  csoda és történelem
11.15 – 11.45 Prof. Dr. Oláh János (OR-ZSE)Kinyilatkoztatás - csoda – hit a rabbinikus irodalomban
11.45-12.15Hozzászólások

DÉLUTÁN:
A konferencia levezető elnöke: Prof. Dr. Enghy Sándor (Sárospataki Református Teológiai Akadémia)
14.00 – 17.30: tudományos előadások
14.15 – 14.45 Prof. Dr. Jutta Hausmann (Evangélikus Hittudományi Egyetem)A csoda funkciója a Kármel hegyen
14.45 – 15.15 Dr. Fényes Balázs (Belgium)Csodák a rabbinikus hagyományban
15.15 – 15.45 Dr. Lengyel Gábor, rabbi (Németország)Gondolatok néhány bibliai csodáról Maimonidész és Spinoza írásaiban
15.45 – 16.15 Prof. Dr. Schőner Alfréd , rektor - főrabbiCsoda rabbi…? Csodálatos rabbi…?- Villanások Háráv Oser Ansel Jungreisz, a csengeri mártírhalált halt rabbi életéből –

2015.november 25- 26. szerda, csütörtök, 10.00 óra "A fény éve." Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Vallástudományi Doktori Iskolájának tudományos konferenciája
OR-ZSE, Oktogonális terem

SZABADEGYETEM
Budapest

OR-ZSE, Oktogonális terem

2015.november 16. hétfő, 18.00 óra
Dr. Oláh János: Korlátlan tanulás és tanítás - a hagyományos étkezésről és ételekről

2015.november 23., hétfő, 18.00 óra
Dr. Fényes Balázs: A rabbinikus irodalomból

Hegedűs Gyula utcai zsinagóga

2015. november 17. kedd, 17.00 óra
Dr. Schőner Alfréd: Maimoni hitelvei


Székesfehérvár
2015. november 18., szerda 18.00 óra
Friedmann Sándor: A zsidó kalap. A fejfedő, mint a "zsidó" szimbóluma... A láttatott és a látó zsidó

MI ÚJSÁG A KÖNYVTÁRBAN?


Könyvtárunk folyamatosan kap könyvadományokat, kiadói ajándékpéldányokat, az egyik ilyen nagyszerű ajándék a Corvina kiadásában megjelent Körner András: Hogyan éltek? A magyar zsidók hétköznapi élete 1867-1940. című munka frissen megjelent, második kötete. Családi, vallási és társas élet, tanulás, katonaélet, nyaralás, sportolás, jótékonyság –ezeket a széles társadalmi folyamatot öleli fel, számos kiváló fotóval illusztrálva, amelyek közül jó néhányat a könyvtár megbízott igazgatója saját gyűjteményéből bocsátott a szerző rendelkezésére.
A nyilvános könyvtárak számára kötelező a TQM minőségbiztosítás kialakítása, nemrég könyvtárunk is hozzákezdett ehhez a hosszú folyamathoz. Ennek alapvető része lesz egy használói igény- és elégedettségmérés, amelynek kérdőíveit hamarosan közrebocsátjuk. Nemcsak a jelenlegi, hanem a lehetséges használók véleményére is kíváncsiak vagyunk. A TQM minél jobb bevezetése érdekében dr.. Szegő Ágnes és dr.. Tamási Balázs részt vett az OSZK Könyvtári Intézet minőségellenőrzési tanfolyamán.
A könyvtár rendezésének első üteme a végéhez közeledik, ennek eredményeként december 31-ig elkészül a teljes állomány leltára. Az ALEPH integrált könyvtári rendszerünk ismét működik, tárgyalásban vagyunk a szolgáltató céggel, hogy a könyvtáron kívül is elérhetővé váljon ez a szolgáltatás.

KONFERENCIÁK


November 1-én, Ráckevén Dr. Róbert Péter: A magyar zsidóság 1945 utáni újrakezdéséről tartott előadást.
November 6-án az IHRA nemzetközi konferenciáján egyetemünket Dr. Haraszti György és Dr. Róbert Péter képviselte.
November 6-án a Fővárosi Levéltár Génius loci című konferenciáján Dr. Róbert Péter a budapesti gettó megmeneküléséről tartott előadást.

KÁNTORAINK SIKERE


Rendkívüli sikerrel léptek fel kántoraink a debreceni IHRA gálaesten: Fekete László főkántort (Dohány), Budai Miklós kántort (Páva), Nógrádi Gergely kántort (Frankel), Zucker Immánuel kántort (OR-ZSE) és az őket zongorán kísérő Neumark Zoltánt többször is állva tapsolták vissza a világ 76 országából érkezett vendégek.
Néhány nappal később Nógrádi Gergely ugyancsak zajos sikert aratott a Szegedi Hitközség által megrendezett XX. Izraeli Zenés Esten Szegeden, illetve Balassagyarmaton, a Kereszt(y)ény-Zsidó Párbeszéd Napja című eseményen.
Idevágó hír: jövő héten jelenik meg a Frankel Zsinagóga kántorának első CD-je, amelyen az elmúlt évek koncertfellépéseiből hallható válogatás.

MEGJELENT

Babits Antal: Határolt határtalanság, Maimonidész istenkeresése Bp. Logos, 2015.

Az ALAPÍTVÁNY A  ZSIDÓ EGYETEMÉRT

Az Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik 2014. évi adójuk 1 %-át összesen 121 509 forintot az Alapítványnak ajánlották fel. 2015. évi felajánlásukat is köszönettel várjuk! Számlaszám: 14100457 – 85529149 01000000
A nyilatkozat letölthető a honlapunkról!
www.or-zse.huSzép és jó hetet kívánunk!

Szántóné dr. Balázs  Edit

 
1. oldal / 9