Ma napja van
Címlap Hírek/Események Hírek

Hírek

E-mail Nyomtatás PDF

 

Jubliumi születésnaposokat köszöntöttünk:


Várnai György, Róth László és Hunyadi László a 70., Kocsis Péter a 75., Spánn Gábor pedig a 80. életévét töltötte be.


Mazal tov bis 120!

 

 


 
E-mail Nyomtatás PDF

A 100 éves Hegedűs Gyula utcai Zsinagógáért Alapítvány 2017-től szerepel a NAV azon civil szervezeteket tartalmazó listáján, amelyet a személyi jövedelemadó 1%-ával támogathatnak.

Adószámunk:18298998-1-41

 

Kérjük támogassa adójának 1%-val Alapítványunk tevékenységét , vallási, oktatási és szociális céljainak elérését.

Hogyan rendelkezhetünk a 100 éves Hegedüs Gyula utcai Zsinagógáért Alapítvány javára adónk 1 %-ról?

 

Rendelkezni lehet az 16EGYSZA lapon

Nem kötelező az EGYSZA lap használata, de az alábbi formai feltételeknek meg kell felelnie:

-         a rendelkező személy adóazonosító jele szerepeljen a borítékon vagy/és a nyilatkozaton

-         A 100 éves Hegedüs Gyula utcai Zsinagógáért Alapítvány adószámát: 18298998-1-41 olvashatóan tartalmazza (az 16EGYSZA nyomtatványon a kedvezményezett adószáma rovatban)

-         benyújtása a továbbiakban felsorolt módok egyikén történik

Benyújtás:

-         elektronikus formában

-         személyesen a NAV ügyfélszolgálatán

-         postai úton

Munkáltatói adómegállapítás esetén a munkáltatónak leadva

-         lezárt borítékon

-         a boríték ragasztott felületén átnyúlóan aláírva

-         az átadás kísérőjegyzéken alá kell írni, amit a munkáltatónak le kell adnia a NAV felé a nyilatkozatokkal együtt

A beadás határideje: 2017. május 22.

 

 


Alapítványunk elsősorban a „Csáky” utcai zsinagóga közösségének kulturális, oktatási és szociális tevékenységét támogatja. Részt vesz  a Hegedüs – Csáky körzeti hírmondó társfinanszírozásában, egy könyvtár létrehozásában és a klubbal együttesen történő működtetésében,  zsidó értékek megismerését szolgáló bel-és külföldi kirándulások szervezésében, szociálisan rászorulók támogatásában, vallási szempontból fontos tevékenységet végző tehetséges fiatalemberek tanulmányainak ösztöndíjjal történő támogatásában.

Ezúton is megköszönjük mindazok támogatását, akik adományaikkal hozzájárultak az Alapítvány pénzeszközeinek növeléséhez.

az Alapítvány kuratóriuma

http://hegedusalapitvany.hu/

 

 

 

 

 

 

 

 


Módosítás: ( 2017. május 07. vasárnap, 10:56 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

 

A Maccabi VAC vízilabda csapata szerezte meg az aranyérmet 2015. június 21-én megrendezett 2. Maccabi Kupa, Kovács Imre emlék versenyen.


Az eredmény igen biztató a júliusban kezdődő és Berliniben megrendezésre kerülő Európai Maccabi Játékokra készülő csapat felkészülése szempontjából.

 

 

 

 

 

 


 
E-mail Nyomtatás PDF

 

Domán István főrabbi búcsúztatása

2015 február 24.

ויקם את העמודים לאולם ההיכל

(I.Kir. 7.21)

A jeruzsálemi Templomnak két oszlopa volt. Jáchin és Boáz.

Ez volt a nevük.

הקבלה פירשה כי יכין ובועז הן ספירות הנצח וההוד

/ספר הפליאה   ד''ה נצח למה נקרא נצח/

A kabbala tanítása szerint az oszlopok üzenete: dísz és dicsőség.

Mi lett a Szentéllyel, amikor meginogtak az oszlopok…?

A mai magyar zsidóságnak is két oszlopa volt.

Most a második is kidőlt.

Mi lesz a magyarországi zsidósággal…?

A szeretet, a gyász s a fájdalom gyűjtött össze bennünket, hogy szorosabbra zárjuk sorainkat, hogy összetartozásunkat hangsúlyozzuk, amikor kegyelettel búcsúzunk a másik Tanítómestertől, főrabbitól, egyetemünk díszdoktorától, a magyarországi zsidóság díszétől Prof. dr. Domán Istvántól.

Közösségeink, oktatási intézményeink hajtanak fejet egy tudós rabbi eseményekkel és eredményekkel teli pályája előtt. Búcsúzunk a rabbitól, a habilitált bölcsészdoktortól, a talmud professzorától, a történésztől, az újság szerkesztőtől, a szépírótól. A hagyomány tanítását búvároló Mestertől, az idős korban is fiatalos léptű, csintalan tekintetű, halk szavú tudóstól,

Egyszóval a rabbitól.

Búcsúzunk a hitvestől, az édesapától, a nagyapától és mindannyiunk tanítómesterétől.

Sok-sok beszélgetésünk emlékeiből szemezgetek.

1. Említette kaposvári őrhelyének, első rabbinikus feladatának helyszínét, amikor is első vizitációja alkalmából drámai érzésekkel átitatottan állott a hivektől megfosztott  zsinagóga tövében, amelyet később, 1980. július 18.-án a Magyar Néphadsereg szakemberei felrobbantottak.

A ház leomlott, de ő úgy érezte,  újból építenie kell.

2. Mesélt szegedi küldetéséről, ahol szívet szorongató érzés hatotta át, amikor helyet foglalt a legnagyobb magyar neológ rabbi Lőw Immánuel rabbiszékében. Elgondolkodó tekintettel vizsgálta a sittin fából készült Frígyszekrény feletti idézetet:

זכרו תורת משה עבדי

„ Emlékezzetek Mózes a mi Tanítómesterünk szent tanítására.” (Máleáchi 3.22.)

Különösen időszerű e gondolat hangsúlyozása alig másfél nappal Zájin Ádár előtt.

Lelkületét áthatotta a Tóra szeretete, éltető ereje. Hiszen ez irányította lépteit a jesívák, általa oly megkapó módon írásban is ábrázolt világában. Ez éltette a Soá rémségei alatt, amikor a zsidó ember életének nem volt értéke. Amikor elpusztították közösségeinket, az emberi lelkeket, a könyveket, s talán jövőt. A Tórai szeretet vitte az Új világba, majd tért haza, hogy közösségét és népe szolgálatát válassza örökre.

3. És sokat beszélt az újpesti zsinagógában töltött éveiről, a majd tizenkilencezer áldozatot elveszítő újpesti közösségről, elfelejtett családokról, az egykoron viruló hitközségről, amelynek romjain különösen csillogtak a helyi zsinagóga oromzatán olvasható örök értékű üzenet betűi Jesája próféta interpretációjában:

ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים

„mert házam az imádság házának neveztessék minden nép számára”. /Jesája 56.7/

E felismerés vezette életének új színterére a Nemzetközi Keresztény Zsidó Társaság vezetőségébe. Ott is öntudatosan beszélt és tanított hitről, múltról, az átörökítés fontosságáról.

4. És sokat beszélt élete utolsó közösségéről, ahol rabbinikus munkáját végezte a majd százhúsz esztendős Hunyadi téri templomról. Rajongásig szeretett közösségéről, munkatársairól, nyugalmának évtizedeiről, amikor hosszú évtizedek némasága után magyar anyanyelvűnkbe -könyvek formájában- ültette át a talmud eszmevilágát, gondolatait, textusát.

Megszülettek könyvei.

Kilenc kötete és több mint háromszázötven publikációja önmagáért beszél. Tudományos életműve feldolgozásra vár, inspirálólag hathat a következő generáció kutatói felé.

5. És sokat beszélt a siófoki zsinagógáról, ahol nyaranta minden sábbáton istentiszteleten fogadta a pihenni vágyókat, a külföldről hazaérkezett híveket.

Rabbinikus munkájának integráns része volt egyetemünkön való tanítása.  Évtizedeken keresztül oktatta az idősebbeket, fiatalokat szép szóval, a talmud gondolat világának érzékelhető gyengédségével.

Az egykoron többszörösen is üldözött, de mindig öntudatos rabbi elődeitől örökölt szellemiségével övezve, teljesítette hivatását és emelkedett a magyar rabbikar legnagyobbjai közé.

Nem vettük észre, hogy egy igazi legenda élt közöttünk.

Az elmúlt esztendők responzum irodalmából idézek:

אדם הנפטר בשבת חייב להיות שהוא צדיק

(http://www.hidabroot.org/he/question/22733)

„- Az az ember aki szombaton adja vissza lelkét az Örökkévalónak igaz és különleges személynek tekinthető”.

Domán István sábeszkor adta vissza lelkét az Örökkévalónak. Jóságos, különleges egyénisége adomány volt közösségünknek és szellemi üzenete kísér bennünket céljaink megvalósításában.

Néhány héttel ezelőtt még összeállította a következő szemeszter talmudi tételeit Rabbi Szimláj paraboláját, Mákot traktátusából. Élete kvintesszenciája összegződik az általa fordított 15. zsoltár varázslatos soraiban:

„Örökkévaló, ki időzhet sátradban, ki lakhatik szentséged hegyén! Ki a tökéletesség útján jár, ki az igazságot gyakorolja és kimondja az igazat, mi szívében van. Nem rágalmazott nyelvével, nem tett felebarátjának rosszat, és nem hozott szégyent a társára. Megvetett a szemeiben, ami utálatos, míg az Istent félőket tiszteli, esküdjék bár a maga kárára, nem változtatja meg.”


(Schőner Alfréd búcsúbeszéde)

 

 

Módosítás: ( 2015. február 24. kedd, 12:34 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

 

Harmadszor is akkreditálták az OR-ZSE doktoriskolájátAz Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem - a 138 éve alapított Rabbiképző Intézet

jogutódjaként - Közép-Európában egyedüliként folytat államilag elismert egyetemi és

főiskolai szintű tudományos képzést.

Az intézmény legmagasabb szintű tudományos műhelye a Zsidó Vallástudományi Doktori

Iskola, amely 2003 óta jogosult PhD-hallgatókat képezni, és doktori (PhD) fokozatot adni.

A Doktori Iskola a 2014. szeptembere óta a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) által

folytatott akkreditációs vizsgálatok eredményeképpen harmadjára is jogot nyert arra, hogy a

következő öt évben is folytathatja a teljes körű doktoriskolai tevékenységét.

Erről a MAB 2014/10/XIV/29/2 számú határozata rendelkezik, amely az illetékes bizottság

szavazata alapján – melynek aránya 14 igen, 0 nem – a képzést támogató, vagyis a Doktori

Iskola működését akkreditáló döntést hozott. A folytatólagos doktorképzés hatálya 2019.

július 18-ig terjed.

Dr. habil. Lichtmann Tamás

egyetemi tanár

a Zsidó Vallástudományi doktori iskola vezetője

Módosítás: ( 2015. február 06. péntek, 18:15 )
 
1. oldal / 16