Ma napja van
Címlap Hírek/Események Hírek

Hírek

E-mail Nyomtatás PDF

A 100 éves Hegedűs Gyula utcai Zsinagógáért Alapítvány 2017-től szerepel a NAV azon civil szervezeteket tartalmazó listáján, amelyet a személyi jövedelemadó 1%-ával támogathatnak.

Adószámunk:18298998-1-41

 

Kérjük támogassa adójának 1%-val Alapítványunk tevékenységét , vallási, oktatási és szociális céljainak elérését.

Hogyan rendelkezhetünk a 100 éves Hegedüs Gyula utcai Zsinagógáért Alapítvány javára adónk 1 %-ról?

 

Rendelkezni lehet az 16EGYSZA lapon

Nem kötelező az EGYSZA lap használata, de az alábbi formai feltételeknek meg kell felelnie:

-         a rendelkező személy adóazonosító jele szerepeljen a borítékon vagy/és a nyilatkozaton

-         A 100 éves Hegedüs Gyula utcai Zsinagógáért Alapítvány adószámát: 18298998-1-41 olvashatóan tartalmazza (az 16EGYSZA nyomtatványon a kedvezményezett adószáma rovatban)

-         benyújtása a továbbiakban felsorolt módok egyikén történik

Benyújtás:

-         elektronikus formában

-         személyesen a NAV ügyfélszolgálatán

-         postai úton

Munkáltatói adómegállapítás esetén a munkáltatónak leadva

-         lezárt borítékon

-         a boríték ragasztott felületén átnyúlóan aláírva

-         az átadás kísérőjegyzéken alá kell írni, amit a munkáltatónak le kell adnia a NAV felé a nyilatkozatokkal együtt

A beadás határideje: 2017. május 22.

 

 


Alapítványunk elsősorban a „Csáky” utcai zsinagóga közösségének kulturális, oktatási és szociális tevékenységét támogatja. Részt vesz  a Hegedüs – Csáky körzeti hírmondó társfinanszírozásában, egy könyvtár létrehozásában és a klubbal együttesen történő működtetésében,  zsidó értékek megismerését szolgáló bel-és külföldi kirándulások szervezésében, szociálisan rászorulók támogatásában, vallási szempontból fontos tevékenységet végző tehetséges fiatalemberek tanulmányainak ösztöndíjjal történő támogatásában.

Ezúton is megköszönjük mindazok támogatását, akik adományaikkal hozzájárultak az Alapítvány pénzeszközeinek növeléséhez.

az Alapítvány kuratóriuma

http://hegedusalapitvany.hu/

 

 

 

 

 

 

 

 


Módosítás: ( 2017. május 07. vasárnap, 10:56 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

 

A Maccabi VAC vízilabda csapata szerezte meg az aranyérmet 2015. június 21-én megrendezett 2. Maccabi Kupa, Kovács Imre emlék versenyen.


Az eredmény igen biztató a júliusban kezdődő és Berliniben megrendezésre kerülő Európai Maccabi Játékokra készülő csapat felkészülése szempontjából.

 

 

 

 

 

 


 
E-mail Nyomtatás PDF

 

Domán István főrabbi búcsúztatása

2015 február 24.

ויקם את העמודים לאולם ההיכל

(I.Kir. 7.21)

A jeruzsálemi Templomnak két oszlopa volt. Jáchin és Boáz.

Ez volt a nevük.

הקבלה פירשה כי יכין ובועז הן ספירות הנצח וההוד

/ספר הפליאה   ד''ה נצח למה נקרא נצח/

A kabbala tanítása szerint az oszlopok üzenete: dísz és dicsőség.

Mi lett a Szentéllyel, amikor meginogtak az oszlopok…?

A mai magyar zsidóságnak is két oszlopa volt.

Most a második is kidőlt.

Mi lesz a magyarországi zsidósággal…?

A szeretet, a gyász s a fájdalom gyűjtött össze bennünket, hogy szorosabbra zárjuk sorainkat, hogy összetartozásunkat hangsúlyozzuk, amikor kegyelettel búcsúzunk a másik Tanítómestertől, főrabbitól, egyetemünk díszdoktorától, a magyarországi zsidóság díszétől Prof. dr. Domán Istvántól.

Közösségeink, oktatási intézményeink hajtanak fejet egy tudós rabbi eseményekkel és eredményekkel teli pályája előtt. Búcsúzunk a rabbitól, a habilitált bölcsészdoktortól, a talmud professzorától, a történésztől, az újság szerkesztőtől, a szépírótól. A hagyomány tanítását búvároló Mestertől, az idős korban is fiatalos léptű, csintalan tekintetű, halk szavú tudóstól,

Egyszóval a rabbitól.

Búcsúzunk a hitvestől, az édesapától, a nagyapától és mindannyiunk tanítómesterétől.

Sok-sok beszélgetésünk emlékeiből szemezgetek.

1. Említette kaposvári őrhelyének, első rabbinikus feladatának helyszínét, amikor is első vizitációja alkalmából drámai érzésekkel átitatottan állott a hivektől megfosztott  zsinagóga tövében, amelyet később, 1980. július 18.-án a Magyar Néphadsereg szakemberei felrobbantottak.

A ház leomlott, de ő úgy érezte,  újból építenie kell.

2. Mesélt szegedi küldetéséről, ahol szívet szorongató érzés hatotta át, amikor helyet foglalt a legnagyobb magyar neológ rabbi Lőw Immánuel rabbiszékében. Elgondolkodó tekintettel vizsgálta a sittin fából készült Frígyszekrény feletti idézetet:

זכרו תורת משה עבדי

„ Emlékezzetek Mózes a mi Tanítómesterünk szent tanítására.” (Máleáchi 3.22.)

Különösen időszerű e gondolat hangsúlyozása alig másfél nappal Zájin Ádár előtt.

Lelkületét áthatotta a Tóra szeretete, éltető ereje. Hiszen ez irányította lépteit a jesívák, általa oly megkapó módon írásban is ábrázolt világában. Ez éltette a Soá rémségei alatt, amikor a zsidó ember életének nem volt értéke. Amikor elpusztították közösségeinket, az emberi lelkeket, a könyveket, s talán jövőt. A Tórai szeretet vitte az Új világba, majd tért haza, hogy közösségét és népe szolgálatát válassza örökre.

3. És sokat beszélt az újpesti zsinagógában töltött éveiről, a majd tizenkilencezer áldozatot elveszítő újpesti közösségről, elfelejtett családokról, az egykoron viruló hitközségről, amelynek romjain különösen csillogtak a helyi zsinagóga oromzatán olvasható örök értékű üzenet betűi Jesája próféta interpretációjában:

ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים

„mert házam az imádság házának neveztessék minden nép számára”. /Jesája 56.7/

E felismerés vezette életének új színterére a Nemzetközi Keresztény Zsidó Társaság vezetőségébe. Ott is öntudatosan beszélt és tanított hitről, múltról, az átörökítés fontosságáról.

4. És sokat beszélt élete utolsó közösségéről, ahol rabbinikus munkáját végezte a majd százhúsz esztendős Hunyadi téri templomról. Rajongásig szeretett közösségéről, munkatársairól, nyugalmának évtizedeiről, amikor hosszú évtizedek némasága után magyar anyanyelvűnkbe -könyvek formájában- ültette át a talmud eszmevilágát, gondolatait, textusát.

Megszülettek könyvei.

Kilenc kötete és több mint háromszázötven publikációja önmagáért beszél. Tudományos életműve feldolgozásra vár, inspirálólag hathat a következő generáció kutatói felé.

5. És sokat beszélt a siófoki zsinagógáról, ahol nyaranta minden sábbáton istentiszteleten fogadta a pihenni vágyókat, a külföldről hazaérkezett híveket.

Rabbinikus munkájának integráns része volt egyetemünkön való tanítása.  Évtizedeken keresztül oktatta az idősebbeket, fiatalokat szép szóval, a talmud gondolat világának érzékelhető gyengédségével.

Az egykoron többszörösen is üldözött, de mindig öntudatos rabbi elődeitől örökölt szellemiségével övezve, teljesítette hivatását és emelkedett a magyar rabbikar legnagyobbjai közé.

Nem vettük észre, hogy egy igazi legenda élt közöttünk.

Az elmúlt esztendők responzum irodalmából idézek:

אדם הנפטר בשבת חייב להיות שהוא צדיק

(http://www.hidabroot.org/he/question/22733)

„- Az az ember aki szombaton adja vissza lelkét az Örökkévalónak igaz és különleges személynek tekinthető”.

Domán István sábeszkor adta vissza lelkét az Örökkévalónak. Jóságos, különleges egyénisége adomány volt közösségünknek és szellemi üzenete kísér bennünket céljaink megvalósításában.

Néhány héttel ezelőtt még összeállította a következő szemeszter talmudi tételeit Rabbi Szimláj paraboláját, Mákot traktátusából. Élete kvintesszenciája összegződik az általa fordított 15. zsoltár varázslatos soraiban:

„Örökkévaló, ki időzhet sátradban, ki lakhatik szentséged hegyén! Ki a tökéletesség útján jár, ki az igazságot gyakorolja és kimondja az igazat, mi szívében van. Nem rágalmazott nyelvével, nem tett felebarátjának rosszat, és nem hozott szégyent a társára. Megvetett a szemeiben, ami utálatos, míg az Istent félőket tiszteli, esküdjék bár a maga kárára, nem változtatja meg.”


(Schőner Alfréd búcsúbeszéde)

 

 

Módosítás: ( 2015. február 24. kedd, 12:34 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

 

Harmadszor is akkreditálták az OR-ZSE doktoriskolájátAz Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem - a 138 éve alapított Rabbiképző Intézet

jogutódjaként - Közép-Európában egyedüliként folytat államilag elismert egyetemi és

főiskolai szintű tudományos képzést.

Az intézmény legmagasabb szintű tudományos műhelye a Zsidó Vallástudományi Doktori

Iskola, amely 2003 óta jogosult PhD-hallgatókat képezni, és doktori (PhD) fokozatot adni.

A Doktori Iskola a 2014. szeptembere óta a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) által

folytatott akkreditációs vizsgálatok eredményeképpen harmadjára is jogot nyert arra, hogy a

következő öt évben is folytathatja a teljes körű doktoriskolai tevékenységét.

Erről a MAB 2014/10/XIV/29/2 számú határozata rendelkezik, amely az illetékes bizottság

szavazata alapján – melynek aránya 14 igen, 0 nem – a képzést támogató, vagyis a Doktori

Iskola működését akkreditáló döntést hozott. A folytatólagos doktorképzés hatálya 2019.

július 18-ig terjed.

Dr. habil. Lichtmann Tamás

egyetemi tanár

a Zsidó Vallástudományi doktori iskola vezetője

Módosítás: ( 2015. február 06. péntek, 18:15 )
 
E-mail Nyomtatás PDF


Ezrek demonstráltak Izrael mellett Budapesten

2014-07-27 18:05:24

Izrael melletti szimpátiatüntetést tartottak vasárnap délután a Dohány utcai zsinagógában. Az eseményen felszólalt Ilan Mor, Izrael Állam nagykövete, Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek (Mazsihisz) elnöke, valamint Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze.


izrael_szolidarit__s_facebook_cover.JPG

A békés demonstrációt a Mazsihisz és a Hit Gyülekezete szervezte. Az atv.hu tudósítója szerint a rendezvényen legalább négyezren vettek részt, a zsinagóga zsúfolásig megtelt, és az épület előtt is több száz ember gyűlt össze.

Heisler András: Izrael az egész világért harcol

heislerandr__s_izraelszolidarit__s.jpg

A rendezvény első szónoka Heisler András, a Mazsihisz elnöke volt. „20 napja zajlanak a Hamasz támadásai Izrael ellen” – hangsúlyozta a szervezet elnöke. Heisler elmondta: „Izraelben élő rokonaim, akik közül többen megjárták Auschwitz poklát, elmondták, ma újra szirénák hangjára kell kelniük.” A figyelmeztető sziréna pedig naponta akár több tucatszor is szól.

„Izrael állam létrejötte óta hatalmas technológiai fejlődésen ment keresztül, de közben sok háborút is meg kellett vívnia, amelyeket mind meg kellett nyernie, mert nincs olyan hely, ahova Izrael visszavonulhatna” – mondta a Mazsihisz elnöke.

„Meddig lehet együtt élni a fenyegetettséggel? Nincs még egy olyan ország mint Izrael, ami ennyi minden tolerált volna, miközben a Hamasz egyértelmű célja Izrael megsemmisítése” – folytatta az elnök. „Izrael 65 éve folyamatosan védekező háborút folytat. Ez a mostani is ilyen, amit az egész világért vív a terrorizmus ellen.”

Heisler ezt követően felszólította a magyar kormányt, hogy a jelenleginél sokkal határozottabban ítélje el a Hamász terrorcselekményeit, és markánsabban álljon ki Izrael önvédelmi joga mellett.

Ilan Mor: Izrael a terroristák ellen és nem a palesztin nép ellen harcol

izrael_szolidarit__s_8.JPG

A tüntetés következő szónoka Ilan Mor, Izrael Állam magyarországi nagykövete volt. A nagykövet elismerését fejezte ki a zsinagógában összegyűlt tömeg láttán, és arról beszélt, hogy ezt a háborút rákényszerítették Izraelre. „A zsidó állam mindent megpróbált az elkerülése érdekében. De Izraelnek nincs más választása, mint megvédeni polgárait a terrorral szemben.” Ilan Mor hangsúlyozta, hogy Izrael nem a palesztin nép és nem az iszlám ellen harcol, hanem a terror ellen.

„Izrael az egyetlen ország, ami a zsidók hazája, ahol a zsidók lehajthatják a fejüket, ezért harcolnak a zsidó haza megvédéséért. A Hamasz a nácikhoz hasonló háborús bűnöket követ el, amikor sűrűn lakott területeket lő és azért támadja Izraelt, hogy a zsidóságot kiirtsa” - folytatta Mor.

Emlékeztetett rá, hogy a Hamasz az elmúlt napokba 3500 rakétát lőtt ki, ami csak azért nem okozott nagyobb károkat, mert Izrael előzőleg kiépítette a vaskupola rendszert, hogy megvédje állampolgárait.

„Ezzel szebben a Hamasz gyerekeket nőket és civileket állít maga elé” – mondta a nagykövet, aki szerint ez is háborús bűncselekménynek számít.

Németh Sándor: Izrael áll a jó oldalon

izrael_szolidarit__s_7.JPG

Németh Sándor beszédében elmondta, hogy „a Hit Gyülekezete nem áll a háború, az erőszak oldalán, békét akarunk”. A Hit Gyülekezete vezető lelkésze közölte: „azért jöttünk ide, hogy a hazugságokkal szemben elmondjuk az izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatban a tényeket”.

A lelkész szerint a palesztin terroristák azért követnek el folyamatosan bűntényeket izraeliekkel szemben, hogy destabilizálják a zsidó államot, és az ott élő polgárok szívében állandósítsák a rettegést, de „e konfliktusban Izrael áll a jó oldalon”.

Németh Sándor elmondta, hogy a palesztin vezetés támogatja azokat a terrorista szervezeteket, például a Hamaszt és a Hezbollahot, amelyek Izrael felszámolását tűzték zászlajukra.

„Minden tisztességes embernek támogatnia kell Izrael harcát az iszlamistákkal szemben, mert Izrael az egyetlen tényleges demokratikus ország a Közel-Keleten, és csak egy erős Izrael tudja garantálni a tartós békét a térségben” – magyarázta a vezető lelkész.

Arról is beszélt, hogy a szélsőséges iszlamisták „a saját népüket, a Koránt másképpen értelmező muszlimokat, arabokat éppúgy gyilkolják, mint a keresztényeket, zsidókat, vallástalan embereket”. Németh szerint „ezzel szemben a cionizmus mint nemzeti mozgalom messzemenően tiszteletben tartja a különböző nemzeti identitásokat”.

A Hit Gyülekezete vezető lelkésze beszédében elmondta: „az Üdvözítő és az üdvözülés útja a zsidóktól származik, emiatt Izrael létezése és virágzása a kereszténység jövője és megújulása szempontjából is létfontosságú”.

Hozzátette: „mélyen együtt érzünk minden ártatlan civil arab vagy palesztin ember fájdalmával, együtt érzünk az áldozatok hozzátartozóival, de hangsúlyoznunk kell: nem szükséges, hogy ez így legyen”. Németh szerint a palesztin nép sorsában akkor fog pozitív változás bekövetkezni, ha a vezetői békét kötnek a zsidó állammal. „Az események sajnálatos módon nem ez irányba haladnak a térségben.

Arról is beszélt, hogy „antiszemiták és neonácik kritikátlanul teszik magukévá Magyarországon is az Izraellel kapcsolatos iszlamista hazugságokat, teszik ezt a nemzet és a keresztény értékek védelmezőinek szerepében tetszelegve”.

„Megtévesztett honfitársainkat kérjük, hogy figyeljenek fel azokra a tömeggyilkosságokra, amelyeket a Hamasz iszlamista testvérei követtek el például Egyiptomban a kopt keresztények ellen, vagy Szíriában, vagy legutóbb Irakban” – jelentette ki Németh Sándor, aki szerint a sííta iszlamisták részéről sem részesülnek jobb bánásmódban sem a zsidók, sem a keresztények.

„Irán legfelső vallási vezetője arra kérte a palesztinokat, hogy folytassák a fegyveres harcot Izrael ellen, sőt terjesszék azt ki Ciszjordániára, és hangsúlyozta a zsidó állam eltűnésének szükségességét. Számára sem drága a palesztin emberek, gyermekek élete” – jelentette ki Németh, majd azt kérdezte Vona Gábortól: „Hogyan tudja összeegyeztetni a civilizációnk alapjait gyűlölő Iránhoz fűződő szoros barátságát a nemzeti keresztény értékek iránti elkötelezettségével? Miközben Izraelt igaztalanul ócsárolja, miért nem képes egy szót sem szólni az Iránban, Irakban és a többi közel-keleti országban üldözött keresztények érdekében? Mit keres a Jobbik az iszlamisták oldalán?” – kérdezte a Hit Gyülekezete vezető lelkésze.

Az Izraelt támogató demonstrálók magyar és izraeli zászlókat lobogtattak. A magasba emelt transzparenseken olyan és hasonló feliratok voltak olvashatók, mint: "Gáza=Hamász", "Izraelnek ahhoz sincs joga, hogy megvédje polgárait?". A zsinagóga előtt tíz ellentüntető jelent meg "Gyilkosok" és "Vesszenek a gyarmatosító cionisták!!!" feliratú molinókkal, egy árpádsávos és egy palesztin zászló is volt náluk. A zsinagógából távozók közül többen távolról szóváltásba keveredtek a kettős rendőrsorfallal elválasztott ellentüntetőkkel. Az egyik oldalról a "Nácik, oszolj!", "Éljen Izrael!", a másik oldalról "Itthon vagyunk", "Éljen Palesztina!" jelszavakat skandálták.

A rendezvényről távozva az MTI tudósítója azt látta, hogy rendőrségi tűzszerészek dolgoznak a zsinagóga épületénél. A hírügynökség értesülése szerint ismeretlenek pirotechnikai eszközt dobtak az épülethez, a nyomrögzítés idejére a zsinagógát bezártak.
(ATV, MTI, MAZSIHISZ)

 
1. oldal / 16