Ma napja van
Címlap Vallás, imaidők Kattints ide és tanulj!

Kattints ide és tanulj!

E-mail Nyomtatás PDF

 

Három gyászhét és Tisá böáv תשעה באב

Az év legszomorúbb és legtragikusabb napja az áv 9-ei böjt, Tisá BeÁv. Idén egy nappal eltolódik, mert 9-e szombatra esik, és olyankor tilos gyászolni, valamint böjtölni. Így 2012. július 28-a estétől 29-e estéig tart). Ezen a böjt- és gyásznapon egyszerre emlékezünk az Első Jeruzsálemi Templom i. e. 586-ban történt lerombolására és a Második Templom megsemmisülésére, amely szerencsétlen történelmi egybeeséssel i. sz. 70-ben ugyanezen a napon történt. Az Első Templomot a babilóniaiak fosztották ki és égették porig, a Másodikat a rómaiak. A Templomnak, a nép vallási központjának lerombolása nemcsak a vallásra mért súlyos csapást, hanem az első - később a második - zsidó állam megszűnését is jelentette, és a zsidók kiűzetését saját országukból. Az ezt megelőző, úgy nevezett három hét egy félnapos böjttel kezdődött Támuz 17-én (idén július 8.).

A későbbi századok során többször is történtek Tisá BeÁvkor tragikus események a zsidó nép életében. 1492. Tisá BeÁvján bocsátották ki Spanyolországban azt a rendeletet, amelynek értelmében kiűztek az országból minden zsidót, s azok így a száműzetés, a halál vagy a kikeresztelkedés között választhattak.

www.zsido.com

Módosítás: ( 2012. július 22. vasárnap, 07:09 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

 

 

Sávuot שבועות május 26-án estétől 28-án estéig ünnepeljük

 

Sávuot, a hetek ünnepe, sziván hónap hatodik és hetedik napján van: idén 2012 május 26-án estétől 28-án estéig ünnepeljük. Az ünnepnek két oka van: megemlékezünk a Sínai-hegyi Tóra-adásról, illetve az első gyümölcsök áldozatáról – a bikurimra –, melyet a korai aratásért való hálaadásként ajánlottak fel a Jeruzsálemi Szentélyben. Ezért nevezik Chág HáBikurimnak is. Sávuot a Peszách után számolt hét hét betetőzése. A zsidók Peszáchkor elnyert szabadsága értelmetlen lett volna a Sínain megkapott Tóra alakító és megőrző ereje nélkül.

Sávuot a csodálatos esemény emlékezetét őrzi, amely Izrael gyermekeivel történt hét héttel az egyiptomi kivonulás után, amikor a Sínai-félszigeten letáboroztak a Sínai-hegy lábánál. Az esemény a Kinyilatkoztatás volt: az Örökkévaló kinyilvánította akaratát Izrael előtt. Ezt a Tízparancsolat kihirdetése jelezte. Bár a Tórát, amely összesen 613 parancsolatot tárjág micvotot tartalmaz, nemcsak ezek a parancsolatok alkotják, de ezek képezik az alapját. A Tízparancsolat vált a nyugati kultúrák többségének erkölcsi alapjává.

Nem tudjuk, hogy pontosan mi módon történt az Isten és az ember közötti kommunikáció, s erről a nagy gondolkodók és bölcsek is különbözőképpen vélekedtek, de hihetetlenül fenséges eseménynek, egyedülálló szellemi tapasztalatnak kellett lennie, amely örökre kitörölhetetlen nyomot hagyott a zsidóság jellemén, hitén és sorsán.

Az imakönyv zmán mátán Toráténunak, “Tóránk adása idejének” nevezi ezt az ünnepet, mert ez a nap legfontosabb tartalma. Ennek a vonásnak örökre szóló jelentőségét hangsúlyozza a válasz arra a kérdésre, vajon miért nem “Tóránk átvétele idejének” hívják az ünnepet. A válasz úgy hangzik, hogy az adás egyetlenegyszer történt, és erről kell megemlékeznünk, hiszen a zsidóknak mindig és mindenütt, folyamatosan kell befogadniuk, “átvenniük” a Tórát.

A zsidók, akik ott voltak Sínaiban, megerősítették szerződésüket Istennel, kijelentvén: “…megtesszük és híven meghallgatjuk…”: náásze v’nismá. A Tóra azonban hangsúlyozza: “Nemcsak veletek kötöm ezt a… szövetséget, azokkal, akik ma itt vannak velünk, és itt állnak Istenünknek, az Örökkévalónak a színe előtt, hanem azokkal is, akik ma nincsenek itt velünk.” (5Mózes 29:13 14.) A Talmud a szakasz befejező részét úgy értelmezi, mint világos utalást a zsidók további nemzedékeire és a betértekre, akik majd fölveszik a hitet (S’vuot 39a.).

Sávuot ünnepe annak a szellemi tanulságnak a jelentőségét emeli ki, hogy az elnyomás megszűnése és a politikai szabadság kivívása nem lesz teljes, míg meg nem koronázza a szellem, a fegyelem és a kötelességek egysége, amely a Kinyilatkoztatásban és a Tóra adásában teljesedett ki.

A Sávuot név, amellyel a Tóra említi az ünnepet, annyit jelent: “hetek”, és onnan ered, hogy Peszách második napjától kezdve hét teljes héten át számolni kell a napokat. A Talmud az Áceret elnevezést használja, ami “befejező ünnep” értelmű, arra utalva, hogy a bölcsek a Peszáchhal összekötött, azt lezáró ünnepnek tekintették ezt a napot.

Izrael földjén a mezőgazdaságban is jeles napnak számít az ünnep. Ezt tükrözi két másik elnevezése. A Chág HáKácir, “az aratás ünnepe” a búzaaratás idejét jelöli, az évszak utolsó gabonaaratásáét. A Jom HáBikurim, “az első termés napja” a gyümölcsszedés kezdetét jelenti: ezen a napon szedték le az első érett gyümölcsöket, amelyeket a Templomban hálaadó áldozatként mutattak be.

A tejes ételek szokása

Az egy-egy ünnepen előszeretettel fogyasztott ételek gyakran vallási jelképeket hordoznak. Így vált szokássá Sávuot napján legalább egyszer tejest enni. Van, aki úgy értelmezi ezt, hogy a tejes étel a “tejjel-mézzel folyó országot” jelképezi. Mások azt gondolják, hogy ezen az ünnepen, a Tóra átadásának emléknapján ezáltal kell aláhúzni az Írott és a Szóbeli Tóra közötti kölcsönös összefüggést és egységet. Azok a szakaszok ugyanis, amelyek Sávuotra vonatkoztathatók, mert kimondják: “Földed első termésének a javát vidd el Istenednek, az Örökkévalónak a házába!”, azt is tartalmazzák: “Ne főzz gödölyét az anyjának tejében!” (2Mózes 23:19. és 34:26.) Az utóbbi vers alapján tiltja a Szóbeli Tóra a hús és a tej együtt fogyasztását. Ennélfogva a tejes étkezés egyszerre hangsúlyozza az egész szakasz teljes egységét és a Szóbeli Tóra érvényességét.

 

Forrás: www.breuerpress.com

Módosítás: ( 2012. május 17. csütörtök, 17:51 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

 

PESZACH

 

Peszách, a kovásztalan kenyér ünnepe, ami azt jelenti, hogy az ünnep nyolc napján minden olyan étel és ital fogyasztása - ideértve a kenyeret, különféle süteményeket, kekszet, sört stb. - amely élesztőt, vagy ehhez hasonló adalékanyagot tartalmaz - szigorúan tilos.

Módosítás: ( 2012. április 14. szombat, 19:33 ) Bővebben...
 
E-mail Nyomtatás PDF

 

Raj Tamás főrabbi:

Eszter könyvéről

Purim ünnepére


Valamennyi ünnepünk szorosan összefügg egy-egy bibliai könyv vagy részlet nyilvános felolvasásával. Ros hasaná (újesztendő) alkalmával Ábrahám és Izsák története, jom kipurkor (az engesztelés napján) Áron áldozata és a Jónás könyve, szukotkor (a sátrak ünnepén) Mózes és Salamon szentélyavató beszédei kerülnek a liturgia középpontjába, és így sorolhatnánk ezt tovább. Különösen igaz ez a megállapítás a legvidámabb zsidó ünnep, a purim esetében: Eszter könyvét (a “megilát”, vagyis ezt a tekercskönyvet) nemcsak felolvassuk ezen a napon, de az egész ünnep története, előírása csakis itt, ebben a szentírási műben olvasható. Ha Eszter könyve nem maradt volna fenn az utókor számára, zsidó ünnepeink sora is szegényebb volna...

 

Módosítás: ( 2012. február 09. csütörtök, 19:55 ) Bővebben...
 
E-mail Nyomtatás PDF

 

Tu Bisvát – a Fa újéve (Svát hó 15-én, február 8-án)


Szerző: Balla Zsolt rabbi
Megjelent: Forrás - 2011. január


Talán vannak, akik meglepődve olvassák, hogy a cím nem "a fák újéve", hanem "a Fa újéve". Az általunk megszokott szóhasználatban mindig többes számban szoktunk beszélni a fák újévéről. Pedig ha a Ros Hásáná traktatus első misnáját figyelmesen elolvassuk, a következőt látjuk:

 

Módosítás: ( 2012. január 21. szombat, 19:02 ) Bővebben...
 
7. oldal / 9