Ma napja van
Címlap Vallás, imaidők Heti szakasz Korábbi hetiszakaszok

Korábbi hetiszakaszok

E-mail Nyomtatás PDF

 

BÁMIDBÁR

 


•Szináj sivatagában az Örökkévaló elrendeli Izrael tizenkét törzsének megszámlálását. Mózes 603.550 hadra fogható korú (20-60 éves) férfit számol össze; Lévi törzsének tagjait (22.300 egy hónaposnál idősebb férfi) külön számolja össze. A leviták feladata a szentélybeli szolgálat lesz, amelyet az el-sőszülöttek helyett kell végezniük, akik erre alkalmatlanná váltak az aranyborjú imádásával elkövetett bűnük miatt. Annak a 273 elsőszülöttnek, akire nem jutott őt felváltó lévita, öt ezüstsékelnyi „váltságdíjjal” kell megváltania magát. – 4Mózes 1:1–47., 3:14–51.


•A tizenkét törzs négy, egyenként három törzset tömörítő csoportban táborozott egy mil (960 m) távolságra a Miskán (a Sátor) körül. Kelet felé táborozott Jehuda (74.600 fő), Jiszáchár (54.400) és Zevulun (57.400); dél felé Reuvén (46.500), Simon (59.300) és Gád (45.650); nyugat felé Efrájim (40.500), Menasé (32.200) és Benjámin (35.400); észak felé pedig Dán (62.700), Ásér (41.500) és Náftáli (53.400). Ezt a felállást utazás közben is megőrizték. Minden törzsnek megvolt a maga nászi-ja (fejedelme, vezetője) és a maga törzsi színnel és jelképpel ellátott zászlaja. – 4Mózes 2., 22:17–25.

 

•Amikor a nép tábort bontott, a lévita törzs három családi csoportja lebontotta a Miskánt, elszállította a legközelebbi táborhelyig, majd a tábor középpontjában újra felállította. Ezt követően felverték sátraikat a Miskán körül: a Kehát család-béliek, akik a Miskánban használt, speciális huzattal ellátott tárgyakat (a frigyládát, a menórát, stb.) cipelték a vállukon, a Miskántól délre táboroztak; a Gerson családbéliek, a Miskán szőtteseinek és tetőtakaróinak felelősei a Miskántól nyugatra; a Mörári családbéliek, a Miskán falelemeinek és oszlopainak hordozói pedig a Miskántól északra. A Miskán kelet felé eső bejárata előtt állt Mózesnek, Áronnak és Áron fiainak sátra. – 4Mózes 1:48–54., 2:17., 3:1–38.

Forrás: www.zsido.com

Módosítás: ( 2012. június 04. hétfő, 13:47 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

 

Beháálotchá (פָּרָשָׁת בְּהַעֲלֹתְךָ)


Szakaszunk – Böháálotchá (4Mózes 8–12.) – a Szentélybeli Menóra napi meggyújtásával kezdődik, majd a leviták felavatásával folytatódik. A sivatagi vándorlás módozatai következnek; mikor utaztak, mikor táboroztak le és milyen jelek alapján (kürtszó); a vonulás formációja, a négy zászlóalj és a törzsek zászlai.

A szakasz második felében a zúgolódók és a húst követelők zendülése a téma, majd jön a fürj nagy tömegekben, és a nép annyit eszik belőle, hogy az orrán jön ki.

Hetven ember lesz kiválasztva mint Mózes mellett működő tanácsadó testület (az első Synhedrion); az utolsó fejezetben Áron és Mirjam kibeszélik Mózest, és Mirjam példás büntetést kap.

Forrás: www.zsido.com

Módosítás: ( 2012. június 10. vasárnap, 08:16 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

 

Böhár - Böchukotáj


Ezen a héten két hetiszakaszt olvasunk:

Az első szakaszunk – Böhár (3Mózes 25-26:2.) – a hetedik (Smitá) és ötvenedik (Jóbel) év szabályaival foglalkozik. Ahogy a hetedik nap – a szombat – pihenésre szolgál, ugyanúgy a hetedik évben pihentetni kell a földet; parlagon kell hagyni. Hétszer hét (vagyis) 49 év után jön a Jóbel év, amikor a földek visszamennek eredeti tulajdonosuk birtokába. Ugyancsak a Jóbel (jubileum) évben szabadulnak azok a zsidó rabszolgák, akik hetedik évben nem akartak szabadlábra kerülni, hanem inkább gazdáiknál kívántak maradni. A szakasz utolsó verseiben újfent figyelmeztet a Tóra a bálványimádás és a szombatszegés tilalmára.

A héten a második szakaszunk – Böchukotáj (3Mózes 26:3-27:34.) – amely Mózes harmadik könyvét fejezi be, összegzi az eddigieket. Választás elé állítja a népet. Ha hallgatnak az isteni szóra és betartják a Tóra parancsolatait – akkor minden jóban lesz részük, és az isteni kegyelem vigyázza lépteiket. Ha nem – ha elhagyják a Tórát és a bálványimádó, erkölcstelen népeket utánozzák – akkor lépésről lépésre mennek tönkre és haladnak a nemzeti, és az egyéni szerencsétlenség felé.
Forrás: www.zsido.com
Módosítás: ( 2012. május 22. kedd, 20:03 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

 

A fél sékel


Szerző: Rabbi Osher Chayim Levene
Forrás: Torah.org
Fordította: G. Sz.
Megjelent: Forrás - 2011. február

Hetiszakasz: Ki tiszá

Minden zsidónak adományozni kellett Máchácisz HáSékel-t (fél sékelt) a napi közösségi áldozatokra, melyeket a papok végeztek az oltáron az egész nép javára (Smot 30:13). Ezt az egységes mértéket fizette szegény és gazdag egyformán Ádár hónap folyamán.

Ebben a micvében mindenkire ugyanaz a mérték jut. Mindenkit egyformán kezel. Nincs különbség az egyének között. A közösség minden tagjára ugyanúgy kivetett fél sékel biztosította, hogy minden zsidó azonos arányban részesüljön ebből az értékes jócselekedetből (Széfer HaChinuch). Az egységes ár biztosította, hogy a szegényeknek ne kelljen szégyenkeznie és a gazdagabbaknak se legyen erkölcsi fölénye.

Sokféle magyarázat van arra, hogy mit szimbolizál a fél sékel, de közös vonás ezekben a zsidó ember tökéletlensége önmagában és a közösségben. Önmagában egy ember két fél részből áll: a lélek és a test egységéből. A lélek az égi spirituális birodalomból származik, a test a közönséges, fizikai, földi összetevő.

A fél sékel azt fejezi ki, hogy bármelyik alkotórész önmagában csak a kép fele (lásd Rábbénu Bachya). Mózes látomása az égi tűzről azt tanítja, hogy a Földön adományozott fél sékelnek van túlvilági képe: minden zsidó "testnek" van egy megfelelő forrása a spirituális "lélekben" odafenn. (Szfász Emesz, Skálim 5647). A Tóra parancsolatainak teljesítésekor a test egységbe kerül a lélekkel. Csak ebben a szintézisben lesznek "egy egész egység". A kompromisszum csak félmegoldás; hiányzik a teljesség.

A fél sékel azt is kifejezi, hogy minden zsidó önmagában hiányos, s csak fele az egésznek, ha nem tartozik a közösséghez és nem azonosul vele.

A zsidó ember a zsidó nép tagja, szüksége van a többiekre és azoknak is szükségük van rá. Ha csatlakozik a közösséghez és azt a "másik felének" érzi, akkor szépen kiegészítik egymást. Az "áchdusz" (egység) ideális állapota valósult meg a Szináj hegyen, mikor minden zsidó ott állt, mint "egy ember, egy szív". Ez a tökéletesség minden egyes emberben is megjelent, amikor a fizikai hiányosságok is meggyógyultak, hogy minden zsidó egész és feddhetetlen legyen a Tóra átvételekor. Amikor viták keletkeznek, Izráel gyermekei nincsenek egységben és nem élnek az "egy nép az országban" elv szerint (Sábesz délutáni Ámidá-ima).

Jellemzően az összegyűjtött fél sékelek közösségi célokra lettek felhasználva, a napi állandó áldozat beszerzésére, ami szintén két részre volt osztva: egy bárány lett áldozva hajnalban a napi szolgálat kezdetekor, a másik délután, a nap vége felé (4Mózes 28,4). A két félre osztott áldozat harmonikus kombinációja folyamatosan emelkedett az embertől az égbe.

Magában sem a test, sem a lélek nem egész. Egyedül sem az egyén, sem a közösség nem alkot egészet. Ez csak a félút. Együtt azonban, ha egy célért egyesülnek, előre tudnak jutni a spiritualitás felé, az Örökkévaló szolgálata felé és a tökéletességhez.
Módosítás: ( 2012. március 17. szombat, 19:21 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

 

Áchré Mot és Ködosim

Ezen a héten két hetiszakaszt is olvasunk.

 

Az első szakaszunk – Áchré Mot (3Mózes 16-18.) – a Jom Kippuri Szentély-szertartás módozatait, áldozatait, ismerteti, elsősorban azt a gyakorlatot, hogy a szolgálattevő főpap ún. "bűnbakot" küld a pusztaságba, amely "magával viszi Izrael népének vétkeit".

Ezenfelül a szakasz a zsidó élet szentségéről tárgyal, ezzel kapcsolatos vonatkozásban előírásokat tartalmaz.

A második hetiszakaszunkban – Ködosim (3Mózes 19-20.) – a mindennapi élet zsidó vetületének megszentelt volta a téma, és a Tóra részletesen kifejti az elvet, miszerint ez a "szentség" a Tóra parancsolatainak szigorú betartásában és a zsidó különállás – a népektől való elkülönülés – konzekvens megőrzésében merül ki.

"És elkülönítelek benneteket a népektől, hogy az enyéim legyetek" – mondja a Tóra. Bölcseink hozzáteszik: "Ha elkülönültök a népektől – az enyém vagytok. Ha nem – akkor odaadlak Nebuchadnecárnak és társainak"! (Torát Kohánim 10.)
(www.zsido.com)

 


 

Módosítás: ( 2012. április 30. hétfő, 20:27 )
 
További cikkeink...
23. oldal / 27