Ma napja van
Címlap Vallás, imaidők Heti szakasz Korábbi hetiszakaszok

Korábbi hetiszakaszok

E-mail Nyomtatás PDF

Pinchász

 

Szakaszunkban – Pinchász (4Mózes 25:10–30:1.) – a zelóta elnyeri jutalmát, amiért elhárította a vészt Izrael feje fölül. Büntetőexpedíció indul Midján ellen, majd az ünnepek újfenti felsorolása egészíti ki a szakaszt.


Áron unokája, Pinchász, jutalomban részesül a simonita törzsvezér, Zimri, és a midjánita nő megölésében tett buzgalmáért: Istentől békeszövetséget és az örökös papság szövetségét kapja. Ezek után az Örökkévaló háborút parancsol a midjániták ellen. – 4Mózes 25:10–16.

Népszámlálást tartanak a 20 és 60 közötti férfiak között, melynek eredménye 601.730 fő. – 4Mózes 26:1–51.

Mózes utasítást kap, miképpen ossza fel sorsvetés révén az országot Izrael törzsei és családjai között. Celáfchád öt lánya arra kéri Mózest, hadd kapják meg azt a földet, amely apjuknak járt volna, aki fiú örökös nélkül halt meg; Isten jogosnak ítéli kérelmüket, és ennek megfelelően a Tóra elmondja az öröklésre vonatkozó törvényeket.– 4Mózes 26:52–27:11.

Mózes felhatalmazza Józsuát, hogy az örökébe lépjen, és ő vezesse be a népet Izrael földjére. – 4Mózes 27:12–23.

A hetiszakasz a naponta elvégzendő áldozatok valamint a szombaton, Ros Chódeskor (újholdkor) és a Peszách, Sávuot, Ros Hásáná, Jom Kippur, Szukkot és Smini Áceret ünnepén hozandó kiegészítő áldozatok részletes felsorolásával fejeződik be. – 4Mózes 28.

 

Forrás: zsido.com

Módosítás: ( 2012. július 14. szombat, 21:31 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

Bálák

 

Szakaszunk – Bálák (4Mózes 22:2–25:9.) – részletesen leírja, hogyan bérelte fel páni félelemben Bálák, Moáb királya Bileámot, a mezopotámiai varázslót, hogy jőjjön és átkozza ki a határon felvonuló, Kánaánba készülő zsidó népet. Ezt Bileám "legjobb tudása szerint" meg is kísérli, de csütörtököt mond: átok helyett áldás jön a szájából.

 

www.zsido.com

Módosítás: ( 2012. július 08. vasárnap, 14:03 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

 

Chukat

 

Szakaszunk – Chukát (4Mózes 19:1–22:1.) – a Vörös Tehén misztériumával kezdődik, majd a Pörlekedés Vizénél történt afférral, és annak következményeivel folytatódik. Megkerülik Edom földjét, miután királya megtagadja a kért átvonulási engedélyt, és meghal Áron Hor hegyén. Későbbi vándorlásaik során mérgeskigyók marják meg a népet, és Mózes parancsot kap, hogy – ellensúlyozásul – rézkígyót csináljon, s aki ránéz, meggyógyul. A szakasz az emorita Szichon ellen viselt győzelmes háborúval fejeződik be.

 

Forrás: zsido.com

Módosítás: ( 2012. július 01. vasárnap, 15:46 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

 

Slách


Szakaszunk – Slách-Löchá (4Mózes 13–15.) – fő témája; Mózes kémeket küld ki Kánaánba. Ezek defetista jelentésükkel – ami kissé eltúlzott volta ellenére többnyire a tényeknek megfelelő volt – elriasztják a népet a honfoglalástól, és zúgolódva ismét kifejezik azon óhajukat, hogy visszamennek Egyiptomba.

A nagyfokú kishitűség láttán Isten elrendeli a negyven esztendős pusztabeli bolyongást, melynek során kihal a "pusztai nemzedék", és az új generáció már szabad emberekből áll, akiknek lelkét nem nyomorította meg az egyiptomi rabszolgaság. Ezek fogják elfoglalni és birtokba venni az országot.

Forrás: www.zsido.com

Módosítás: ( 2012. június 16. szombat, 20:50 )
 
E-mail Nyomtatás PDF

 

EMOR

Szakaszunk – Emor (3Mózes 21-24.) – a kohaniták "szolgálati szabályzatát" írja elő, majd részletezi kik azok a kohaniták, akik a szolgálatot teljesítik és milyen testi hibák által válnak erre alkalmatlanná.

Ehhez kapcsolódóan az áldozati rend bizonyos elemeit szabályozza az Írás; meghatározza mitől válik alkalmatlanná egy állat az áldozatként történő felhasználásra.

Végezetül a szakasz Izrael ünnepeit sorolja fel, elsőként a szombatot – ami a legfontosabb ünnep – majd Peszáchtól kezdve Szukkotig a többi ünnepet és azok főbb jellemzőit ismerteti. A fejezet – egy megtörtént, sajnálatos eset kapcsán – az istenkáromlás büntetésének leírásával fejeződik be. (www.zsido.com)

Módosítás: ( 2012. május 13. vasárnap, 21:20 )
 
22. oldal / 27