Ma napja van
Címlap Dr. Schőner Alfréd írásai BIBLIOGRÁFIA 2007-2018

BIBLIOGRÁFIA 2007-2018

E-mail Nyomtatás PDF

 

SCHŐNER ALFRÉD ÍRÁSAINAK BIBLIOGRÁFIÁJA


2007-2018 ROS HÁSÁNÁ 

2007.


418.

Márk, Simon, Ferenc, Alan és a többiek. - Egy rabbi dinasztia emléke

http://rabbi.hu/resp/soner2007/schoner-hevesiek2008.htm

(Nyomtatásban megjelenés alatt van, Shalom évkönyvben szerkesztés alatt,

szerk.: Oláh János és Barna Attila)


419.

A Siratófal  motívuma a zsidó irodalomban I.

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe 2007 rendezvénysorozat, Zsidó

Művészet - zsidó művészek... című előadásán a Szentírás- és

Talmud tudományi Tanszék rendezésében, Budapest, november 6.

http://rabbi.hu/resp/soner2007/mtud2007-schoner-siratofal.htm


420.

Adalékok a Kotel, a Siratófal ikonográfiájához

Ez a tanulmány a 2007. november 7.-én tartott a a Magyar Tudomány Ünnepe 2007 rendezvénysorozat A130 éves a Rabbiképző és tudományai című konferencián hangzott el.

http://rabbi.hu/resp/soner2007/kotel2/mtud2007-schoner-siratofal2.htm


421.

Beszédes kövek

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe 2007 rendezvénysorozat, A Tízparancsolat című előadásán a Szentírás- és Talmudtudományi Tanszék  rendezésében. Budapest, november 20.

http://rabbi.hu/resp/soner2007/mtud2007-schoner-beszedeskovek.htm


422.

A három kapu

Megemlékezés az ENSZ Nemzetközi Holokauszt Napja alkalmával tartott Holokauszt konferencián, Komárno, Szlovákia, 2007, január 28.

http://rabbi.hu/dvar/dok/dokdalap.htm

423.

Asszociációk Naftali Kraus új könyvéhez.

in: N.K. : A zsidó Jesájáhu. Bp., Wesley János Kiadó, 2OO7, pp. 5-1O,

ISBN :   978-963-9744-04-

424.

Izrael és Ámálék. Egy szentírási motívum Fényes Adolf művészetében

2007. március 16.

http://rabbi.hu/dvar/dok/dokdalap.htm


425.

PESZAH 2007.

március 16.

http://rabbi.hu/dvar/doc/schoner-komarom-2007.htm


426.

JERUZSÁLEM NAPJA 2007.

2007. május 15.

http://rabbi.hu/dvar/dok/doklap.htm


427.

Tisá Beáv a Siratófalnál

2007. július 17.

http://rabbi.hu/dvar/dok/doklap.htm

428.

Szukot, a sátoros ünnep

2007. szeptember 24.

http://rabbi.hu/dvar/dok/dokdalap.htm


429.

„A lét alapja, titkok titka vagy…”

KOL NIDRÉ BESZÉD, 2007. szeptember 21.

http://rabbi.hu/dvar/dok/doklap.htm

430.

Tévét hó tizedikére יום הקדיש הכללי

http.//rabbi.hu/dvar/dok/tevet10-2007.htm


431.

Égszínkék  תכלת

Gabbiano Print Kiadó, Budapest, 2007. 217 p.
ISBN 978-963-87044-6-7


432.

OR-ZSE Imakönyv főszerkesztő: Schőner Alfréd, reprint kiadás I.,

OR-ZSE, Budapest, harmadik javított, bővített kiadás

ISBN 963 216 684 1

ISSN 1786-1454
2008.


433.

OR-ZSE Évkönyv 2OO4-2OO7.

szerk.: Schőner A., Bp. Gabbiano Print. , 632 p.,

ISSN 1785-0150, 2008.


434.

A Pokol Traktátusa képekben

Gabbiano Print, Bp. 2008, 85 p.
ISBN 978-963-87804-3-0


435.

Zsinagóga Toledóban

in: Keresztény –Zsidó Teológiai Évkönyv 2007. VII. évf.

Keresztény - Zsidó Társaság. Bp., 2008. pp 343-353.

ISSN 1785-9581


436.

איורי''מגילת קופמך'' מהמאח ה הי''ז

שנתון. תשס''ד  תשס''ח, עורך יואל שינר

in: OR-ZSE évkönyv 2004-2007, Kiadó: OR-ZSE, Budapest, pp. 27-32.

ISSN : 1785-0150, a könyv hátulról számozott és szerkesztett a héber nyelvű verzióban.


437.

„ A LÉT ALAPJA, A TITKOK TITKA VAGY…”.

in: SHALOM ZSIDÓ TUDOMÁNMYOS ÉS MŰVÉSZETI ÉVKÖNYV 2007. Debrecen. 2008. pp. 30-45. szerk. Halmos Sándor


438.

A csontváz motívum változásai, 18. század

in. História, 2OO8. 6-7.

ISSN 0139-2409


439.

Korunk tévelygőinek útmutatója, Dr. Benoschofszky Imre emléke

Elhangzott: Budán, a Frankel Leó utcai zsinagóga dísztermében, 2008. szeptember 9.-én

http://rabbi.hu/dvar/dok/dokdalap.htm

in: REMÉNY, 2008. 11. évf. 1. szám, pp-3-10.

ISSN 1419-O77X


440.Adalékok a Mózes ikonográfiához a művészetben
Elhangzott: Sárospatakon, a Doktorok Kollégiumának plenáris ülésén, 2008.aug.24-én. http://rabbi.hu/dvar/dok/dokdalap.htm441.

Előszó „… mert estére fordult a nap és nyúlnak már az esteli árnyak!” (Jeremiás 6. 5).

in: Naftali Kraus: Jeremiás: az első Holokauszt prófétája, Budapest, Wesley J. K., 2008

ISBN 978-963-9744-09-7


442.

Berésit Ággádák. Avagy gondolatok a Teremtés történetéről

http://rabbi.hu/dvar/dok/dokdalap.htm


443.

The Chanches of Tolerance

Elhangzott a Nemzetközi Katolikus–Zsidó Kapcsolati Világkonferencia 20

konferenciáján, Budapesten, 2008. november 11.-én.


444.

Peszách

in.: Szombati Napló

2008. április, pp 3-5


445.

Sinagoga de Santa María La Blanca. A zsinagóga Toledóban

http://rabbi.hu/dvar/dok/dokdalap.htm


446.

ÁDÁR HÓ HETEDIKE. ZÁJIIN ÁDÁR 5768

http://rabbi.hu/dvar/dok/dokdalap.htm


447.

AZ UTÓDOK REMÉNYSÉGE. Búcsú Kármán Györgytől
Budapest, 2008.május 18.

http://rabbi.hu/karmangyut2008.htm


448.

Schőner Alfréd: Mit sugall, és mire inspirál Jób könvve?

in: Naftali Kraus: Jób szenvedései: miért szenved az igaz ember? Budapest, 2002.

ISBN : 963-9306-48-7

http://www.or-zse.hu/konyv43.htm


449.

UTÓDOK REMÉNYSÉGE – DR. SCHŐNER ALFRÉD FŐRABBI

BÚCSÚJA KÁRMÁN GYÖRGYTŐL

http://www.mazsihisz.com/hirek.phtml?id=3112


450.

Évzáró. 2008-5768.

http://rabbi.hu/sonerbeszed-evz2008.htm451.

Nyolc kis apró szív…

http://www.mazsihisz.org/nyolc-kis-apro-sziv---ev-vegi-martirmegemlekezes-a-kozma-utcai-temetoben-189.html


452.

Szukot, a Sátoros ünnep.

http://www.rabbi.hu/dvar/dok/soner-szukot2007.htm


453.

Visszatérnek a gyermekek a határok közé

in: Emberbarát, nov. 1.


454.

Nyolc kis apró szív….

in: Emberbarát, 2008. november

in: ÚJ ÉLET,

2008. nov. 1.

ISSN 0133-1353


455.

ELŐSZÓ. Szombati imakönyv, Szabadka, 2008
456.

ELMONDOM NEKTEK - avagy gondolatok Deutsch Gábor

legújabb könyvéhez

http://rabbi.hu/konyv163.htm


457.

„…a legszebb gyertyatartó”

http://rabbi.hu/


458.

A LÉT ALAPJA, A TITKOK TITKA VAGY…”.,

in: ÚJ ÉLET

2008. okt.1.

ISSN 0133-1353


459.

Építészeti emlékek az i.sz. III. századból

in: ÚJ ÉLET

2008. 2. 5

ISSN 0133-1353


460.

Amikor a Scud-rakéták hulltak Izraelre

in:. ÚJ ÉLET

2008. 3. 1

ISSN 0133-1353


461.

Zsinagógamozaik a „Gálil fővárosá”-ban: CIPORI

in: ÚJ ÉLET

2008. 3. 15

ISSN 0133-1353


462.

Villanások Bné Brákról

in: ÚJ ÉLET

2008. 4. 1

ISSN 0133-1353


463.

Előszéder – Élőszéder

in: ÚJ ÉLET

2008. 4. 15

ISSN 0133-1353


464.

Jom háácmáut 5768. A hatvanéves Izrael Állam köszöntése

in: ÚJ ÉLET

2008. 5. 1

ISSN 0133-1353465.

OR-ZSE ÜNNEPI IMÁDSÁGOS KÖNYV III. KOL NIDRÉ, Második kiadás, OR-ZSE, Budapest, 5769. főszerkesztő: Schőner Alfréd, 2008

ISBN 978-963- 86673- 5-9


466.

OR-ZSE ÜNNEPI IMÁDSÁGOS KÖNYV IV. JOM KIPPUR, OR-ZSE, Budapest, 5769. főszerkesztő: Schőner Alfréd, 2008

ISBN 978-963-86673-4-2


2009.


467.

Korunk tévelygőinek útmutatója

in: Remény, 2008/tél. pp 3-10

ISSN 1419-077X 2008.


468.

Eufemizmus a Duna parti emlékműveken?

Elhangzott a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozatban, Zsidó művészet, zsidó művészek címmel megrendezett tudományos ülésszakon, Budapest, 2008. november 18.

http://docs.google.com/gview?a=v&attid=0.1&thid=11efdf333ec460c9&mt=application%2Fpdf&pli=1469.

„És visszatérnek a gyermekek az ő határukba…”(Jeremiás 35. 15. ) A HATVANÉVES IZRAELBEN LÁTTAM VI.

http://www.mazsihisz.org/userfiles/file/downloadmanager/

Ugyanez az ÚJ ÉLET 2009. január 1. számában


470.

A béke első napja

http://docs.google.com/gview?a=v&attid=0.1&thid=11efdf333ec460c9&mt=application%2Fpdf&pli=1

Valamint:

http://rabbi.hu/soner-beke2009-1.htm

valamint:

http://www.mazsihisz.org/a-beke-elso-napja--721.html

valamint:

Emberbarát (a Nagyfuvaros utcai körzet hetilapja), V. évfolyam 14. szám, 2009. január 23. – 5769. Tévét 27.


471.

Adalékok a Mózes ikonográfiához a művészetben – az ószövetségi textusok interdiszciplináris megközelítése

in: Keresztény – Zsidó Teológiai Évkönyv 2008. Budapest, 2009., szerk: Szécsi József, pp.

ISSN 1785-9581


472.

PESZÁCH 5769

http://rabbi.hu/peszah_soner2009-1.htm


473.

Vili bácsi emlékére. Czeichner Vilmos ז''ל

http://rabbi.hu/vilibacsi2009-1.htm


474.

Ünnepi imakönyv (MÁCHZOR REPRINT SOROZAT) VII. Peszách első két napjára, föszerk.: Schőner Alfréd, OR-ZSE, Bp., 2009.

ISBN 978-963-7010-50-7


475.

Ünnepi imakönyv (MÁCHZOR REPRINT SOROZAT) VIII. Peszách utolsó két napjára, főszerk.: Schőner Alfréd, OR-ZSE, Bp., 2009.

ISBN 978-963-7010-51-4


476.

Ászé lechá ráv. Válassz magadnak tanítómestert…

http://rabbi.hu/dvar/dok/dokdalap.htm


477.

Jom Há Ácmáut, Izrael függetlenségi napja, 5769

http://rabbi.hu/jomhaacma2009-1.htm


478.

EXODUS. Gondolattöredék egy Chagall- kép elemeihez

http://rabbi.hu/mtud2008-ossz.htm#talalkozas479.

Ünnepi imakönyv (MÁCHZOR REPRINT SOROZAT) IX. Sávuot-Sovuajsz ünnepre. föszerk.: Schőner Alfréd, OR-ZSE, Bp., 2009.

ISBN 978-963-7010-52-1


480.

ahol kék az ég, ahol végtelen a tenger… - A HIDÉPITŐ –

Elhangzott Naftali Kraus FOGALOMTÁR című könyvének bemutatóján, az Írók Könyvesboltjában, 2009. május 13-án

http://or-zse.hu/soner-naftkonyvbem2009-1.htm


481.

Emlékművek. Emlék - Művek

http://mazsihisz.hu/emlekmuvek-–-emlek-muvek-1418.html


482.

...áhítattal keresem gyökereimet...

http://www.rabbi.hu/dvar/dok/soner-sirkoavat2009.htm


483.

…könnyünket ajánljuk fel…

http://www.rabbi.hu/soner-komarom2009-1.html

in: HITKÖZSÉGI HÍRADÓ,

2oo9. június, Komárom


http://docs.google.com/gview?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=1225a59e393f048a&mt=application%


484.

Certifikátum. Előszó

in: Naftali Kraus :Ismerd meg atyád Istenét. Wesley János Kiadó, 2OO9. pp 7-9.

ISBN 978-963-9744-16


485.

A meggyalázott tóratekercsek üzenete

http://www.rabbi.hu/meggyaltora2009-1.htm

486.

Nagyünnepi gondolatok

http://www.rabbi.hu/nagyunnepi2009-1.htm487.

Ünnepi imakönyv (MÁCHZOR REPRINT SOROZAT) V. Szukot első két napjára, főszerk.: Schőner Alfréd, OR-ZSE, Bp., 2009.

ISBN 978-963-7010-57-6


488.

Ünnepi imakönyv (MÁCHZOR REPRINT SOROZAT) VI. Szukot utolsó napjaira, főszerk.: Schőner Alfréd, OR-ZSE, Bp., 2009.

ISBN 978-963-7010-58-3


489.

OR-ZSE HAFTÓRÁK MÓZES ÖT KÖNYVÉHEZ (REPRINT SOROZAT), főszerk.: Schőner Alfréd, OR-ZSE, Bp., 2009.

ISBN 978-963-86673-9-7, ISSN 1786-1454


490.

Három homília a történelem tükrében

in: MAGYAR ZSIDÓ SZEMLE Új folyam, szerk.: Lichtmann Tamás, Budapest 2008, pp.11-31 (magyar-héber nyelven)491.

Megváltás és a Jövő ראשית צמיחת גאלתנו

in: http://rabbi.hu/soner-amegvaltas2009-1.htm

492.

Beszédes számok

in: http://www.rabbi.hu/dvar/rabbik-schoner-kolnidre2009.htm


493.

Kecskeméti Ármin, makói főrabbi aktualitása

in: http://www.rabbi.hu/kecskemetiarmin2009-1.htm


494.

Makettek és zsinagógák

http://www.rabbi.hu/dvar/rabbik-schoner-roshasana2009.htm


495.

Beszédes számok

http://www.rabbi.hu/dvar/rabbik-schoner-kolnidre2009.htm


496.

Megnyitó

in: Ismét válaszúton, avagy a magyarországi zsidóság és az ’56-os forradalom, főszerk.: Schöner Alfréd, Budapest, 2009, pp. 1-2

ISBN 978-963-88644-0-6


497.

Ismét válaszúton, avagy a magyarországi zsidóság és az ’56-os forradalom, főszerk.: Schöner Alfréd, Budapest, 2009, pp. 1-2

ISBN 978-963-88644-0-6


2O1O.

498.

Ismét válaszúton, avagy a magyarországi zsidóság és az ’56-os forradalom

főszerkesztő: Schőner Alfréd. Szerkesztette: Oláh János

Kiadja: Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, Budapest 2OO9.

ISBN 978-963-88644-O-6

URL: http://mult-kor.hu/cikk.php?id=15219
499.

MAGYAR ZSINAGÓGA. Új folyam, 1.szám

főszerkesztő: Schőner Alfréd. Szerkesztette: Oláh János

Kiadja: Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, Budapest 2OO9.

ISSN 2O61-3776


500.

MAGYAR ZSINAGÓGA (Előszó)

http://www.rabbi.hu/magyarzsinag2010-1.html

501.

Zsidóság és művészet

Tematikus szám

in: Hacofe, szerk.: Sch.A., MMX Vol I. Nr. 1.

502.

Euphemism on The Monuments The Danube s Bankment

http://www.rabbi.hu/resp/soner2008/eufem-ang-2008.htm

in: http://www.or-zse.hu/hacofe/hac-vol1-tart-u.htm HAZOFE. Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem (OR-ZSE) tudományos folyóirata, MMX Vol. 1 NR. 1., szerk.: Schöner Alfréd

HU ISSN 2062-140X (Online)


503.

Scheiber emlékkonferencia

Tematikus szám

in: Hacofe, szerk: Sch.A, MMX Vol II. Nr1.

http://www.rabbi.hu/hacofe/hac-vol2-tart-u.htm504.

HUSZONÖT ÉVE HUNYT EL AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ INTÉZET IGAZGATÓJA
Személyes emlékezés az egyik legnagyobb zsidó tudósról

in:http://www.rabbi.hu/seiber/scheiber0-2010.htm és

in: www.or-zse./hacofe lapszamok.htm


505.

OR-ZSE IMAKÖNV

Negyedik kiadás


506.

Égszínkék és bíborvörös.

Elhangzott Miriam Neiger Fleischmann JERUZSÁLEM-KANYAROK AZ IDŐBEN című kiállításának megnyitásakor. Budapest, 2O1O március 25.én

http://www.rabbi.hu/dvar/dok/dokdalap.htm

in: Hitközségi Híradó, Komárom, 2O1O március

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=127f8f82963072a0&mt=application%2Fpdf&url=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F%3Fui%3D2%26ik%3Dfc6bce1eb0%26view%3Datt%26th%3D127f8f82963072a0%26attid%3D0.1%26disp%3Dattd%26zw&sig=AHIEtbSM0kjIIdymzL3Z-6coIyWMQz3Kqg


507.

Vízesés s sivatagban

Elhangzott a WJF dísztermében Benedek István Gábor Énekek Éneke fordításának könyvbemutatóján

http://www.rabbi.hu/konyv/konyv182.htm


5O8.

Szívem a magasságok felé tekint....

http://www.mazsihisz.hu/szivem-a-magassagok-fele-tekint,-de-a-foldi-valosagot-pasztazza-2953.html

http://www.rabbi.hu/soner-eletmenet2010-1.htm


5O9.

ÁM JISZRÁÉL CHÁJ Jom Háácmáut, 2010 április 20. Izrael születésnapja

http://www.rabbi.hu/jomha2010.htm

510.

Nemzedékek tanítója, tudós és népnevelő, igazi Mester volt

Búcsú Popper Péter emeritus professzortól

http://www.rabbi.hu/popperelhunyt2010-1.htm

511.

„Zászlók a zsinagógában” – adalék egy diplomáciai eseményhez

http://www.rabbi.hu/soner-zaszlokazsinag2010-1.htm,

valamint ÚJ ÉLET, 2O1O.  május 15.

512.

Eltemették Popper Péter. Schőner Alfréd búcsúztatőja.

in: ÚJ ÉLET, 2O1O  május 1

ISSN O133-1353

513.

Sky Blue and Burdeau, Introduction to Miriam Neiger-Fleichmann's Budapest Exhibition. Égszinkék és biborvörös. Megnyitó Miriam Neiger-Fleichmann budapesti kiállitásán

in: MÚLT és Jövő, 2010/1 130. old

ISSN 0864- 8646

514.

Mozaikok egy rabbi dinasztia életéből

http://www.mazsihisz.hu/2010/05/16/mozaikok-egy-rabbi-dinasztia-eletebol-3068.html

in: Hitközségi Híradó, Komárom, (Szlovákia), 2O1O. május

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid
515.

"Isten nagy adománya rabbinak lenni"

in: Nicodemus, p. 59.

II. évfolyam, 1-2. szám, Szabadka (SZERBIA) 2010. április 5.

ISSN 1821-3383


516.

Negyven éves a Goldmark-kórus

in: http://www.mazsihisz.hu/2010/06/15/negyven-eves-a-goldmark-korus-3192.html


517.

A turista „felpróbálta” a vascipőt, majd letérdepelve imádkozott…

http://judaizmus.blogspot.com/2010/04/schoner-alfred-forabbi-beszede.html


518.

A meggyalázott tóratekercsek üzenete

in: Keresztény-Zidó Teológiai Évkönyv 2O1O, szerk. Szécsi József, Budapest, Gondolat kiadó-Keresztény – Zsidó Társaság, 2OO9. pp 224-232

ISSN 1785-9581

http://www.rabbi.hu/dvar/dok/dokdalap.htm


519.

A kulcs most Istennél van…

http://www.mazsihisz.hu/2010/06/29/a-kulcs-most-istennel-van-3250.html520.

Látta-e az asztronauta az Irgalom Kapuját?

http://www.mazsihisz.hu/2010/08/24/latta-e-az-asztronauta-az-irgalom-kapujat--3463.html


521.

Nemzedékek tanítója, tudós és népnevelő, igazi mester volt

Búcsú Popper Péter emeritus professzortól

http://www.rabbi.hu/dvar/dok/dokdalap.htm

522.

Ros Hásáná 5771

http://rabbi.hu/dvar/soner-roshasana2010.html

523.

Tudásod révén jobb lesz a világ (Lejegyezte: dr. Kende Péter)

in: Különben jól vagyok – Popper Péter emlékére, Saxum, Budapest, 2010, pp. 141-146

ISBN: 978-963-248-126-9

I-II. kötet: 978-963-248-128-9

524.

Beszédes kövek

in: A Tízparancsolat. Konferenciakötet. Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, OR-ZSE-MTA Tudományos Egyetemi Napok, Biblikus Konferencia 2007. november 20. Gondolat Kiadó. Budapest, 2010. 7-12.old. - "A Biblia titkai" sorozat 1. kötete. Sorozatszerkesztő: Szécsi József

525.

Előszó

in: Salamon király Énekek Éneke. Benedek István Gábor fordítása. Kiadó: Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház, Békéscsaba 2010. pp. 4-9

ISBN 978-963-88781-5-1

526.

„Zászlók a zsinagógában” – adalék egy diplomáciai eseményhez

in: A Dohány utcai Zsinagóga 150 éve. Tudományos konferencia a Dohány utcai Zsinagógáról, 2010. május 2-3. Szerkesztő: Lancz Kft., Budapest, 2010

ISBN 978-963-06-9861-0

2011.

527.

A győzelem kövei a Szajna partján

in: UJ ÉLET

2011 május 1

ISSN O133-1353


528.

A párizsi nagy zsinagóga

in: UJ ÉLET

2011. május 15.

ISSN O133-135

valamint: http://www.rabbi.hu/dvar/dok/dokdalap.htm529.

Arctalanul.

Elhangzott a Vizafogói Mártír Emlékműnél a MEASZ - Összefogás a Demokráciáért c. megemlékezésen 2011. február 11-én

http://www.rabbi.hu/dvar/dok/dokdalap.htm530.

A MOÁBITA KŐ

http://www.rabbi.hu/dvar/dok/dokdalap.htm531.

HUSZONÖT ÉVE HUNYT EL AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ INTÉZET IGAZGATÓJA

Személyes emlékezés az egyik legnagyobb zsidó tudósról

http://www.rabbi.hu/hacofe/vol2/soner-immemor-seibereml2010.htm532.

Síró imakönyvek. Biografikus villanások.

in: Történelem, Kultúra, Közösség, pp. 41-57, szerk.: Heller Zsolt,

Debrecen, 2011

ISBN 978-963-08-0972-6533.

Egymást formáló kölcsönhatások a 18. századi református és zsidó kéziratos könyvek képi világának szimbólumaiban

in: ÁTJÁRHATÓ HATÁROK. Ünnepi kötet dr Gaál Botond professzor 65. születésnapjára, pp.89 – 97. Szerk.: Fekete Károly, Kustár Zoltán,  Kovács Ábrahám

Kiadja: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen, 2011

Acta Theologica Debreciensis. A Debreceni református Hittudományi Egyetem kiadványsorozata, 2. kötet

ISSN: 2062-6045

ISBN: 978-963-8429667

http://www.historia.hu/userfiles/files/2008-067/Schoner.pdf
534.

Figurális ábrázolás és teológia
in: Párhuzamos beszédek IV., kiadja: Jezsuita Stúdió ( CD ). Sch. A. és Dr. Hankovszky Tamás előadása. Párbeszéd Háza (Budapest), 2009. november 25.


535.

Figurális ábrázolás és teológia
in: Párhuzamos beszédek IV. Kiadja  Jezsuita Stúdió ( CD ). Sch. A. és Dr. Hankovszky Tamás előadása. Párbeszéd Háza (Budapest), 2009. november 25.


536.

in: MAGYAR ZSIDÓ SZEMLE

Angolul a Duna – parti emlékmű537.

AVATÓ BESZÉD

Elhangzott Asztalos Károly rabbi avatásán, az OR-ZSE zsinagógájában, 2011.

szeptember 18-án

http://www.rabbi.hu/dvar/dok/dokdalap.htm


538.

Kol Nidré 2011-5772

in: Új Élet

2011. október 1.

ISSN O133-1353

valamint: http://www.mazsihisz.hu/2011/10/07/kol-nidre-2011-%E2%80%93-5772-4538.html


539.

שער הרחמים

AZ IRGALOM KAPUJA.

Négy évtized a szószéken 1970-2010

Szerk.: Oláh János. Kiadó: Gabbiano Print és Kiadó Kft., Budapest, 2011. p. 400

ISBN 978-963-89322-1-1


540.

200 ÉVE SZÜLETETT LÖW LIPÓT

http://www.rabbi.hu/dvar/dok/dokdalap.htm


541.

Először magyarul a zsinagóga szószékén: kétszáz évvel ezelőtt született Lőw Lipót

in: http/www.or-zse.hu/szegyetem/előad2011-17soner/eload2011-17soner.htm

542.

„ KŐBE ZÁRT FÁJDALOM”

http://korosmezokam.atw.hu/files/SCHONER_kobe_zart%20fajdalom_mt.pdf2012.


543.

Szimchát Purim

http://www.mazsihisz.hu/2012/03/07/szimhat-purim--4940.html


544.

Előszó

Dr. Tokics Imre disszertációjához

2012. 03. 11.

http://www.rabbi.hu/dvar/dok/dokdalap.htm


MEGJELENT KÖNYV FORMÁJÁBAN IS, MEGKERESENDŐ!


545.

Előszó

Lengyel Gábor disszertációjának nyomtatott kiadásához

2012. 02. 28.

http://www.rabbi.hu/dvar/dok/dokdalap.htm


546.

Gleitworte

in: Gábor Legyel, Moderne Rabbinerausbildung in Deutschland und Ungarn.

Ungarische Hörer an Bildungsinstitutionen de deutschen Judentums (1854-1938)

ISBN 978-2643-11725-6

Berlin, 2012, pp. VIII-IX
547.

Peszách

http://www.mazsihisz.hu/2012/04/01/peszach-unnepe-5021.html


548.

Nagyünnepi gondolatok

in: ÚJ KELET

2012. szeptember 13. p.11.


ujkelet 13 sept 2-24 /1/.pdf . Adoben Professional


549.

והחוט המשלש לא במהרה ינתק

„ A SZÉTSZAKITHATATLAN HÁRMAS KÖTELÉK” (KOHELET, 4.12), AVAGY PROF.DR. SCHWEITZER JÓZSEF A PEDAGÓGUS, A SZÓNOK, A TUDÓS KÖSZÖNTÉSE

in: http://mazsihisz.hu/userfiles/file/downloadmanager/schonerlaudacio_schweitzer.pdf


550.

KOHELET (Háromnyelvű, héber-magyar-angol, kiadás)

főszerkesztő: Sch.A.

OR-ZSE, Budapest, 2012

ISSN: 2061-3776


551.

Lámed váv cádikim, avagy a Harminchat Igaz története

in.: http://www.youtube.com/watch?v=mf3Xdl5cgD4

 

 

Ugyanez DVD-n: 36 igaz emberen áll a világ. Kik voltak az igazak? Ki a világ igaza?

Zsidónak lenni..

Szabadegyetem a Zsidóságról

A Szombathelyi Zsidó Hitközség és sz OR-ZSE szervezésében

2011/ősz

 

 

552.

"... És foglalkozz a szent tanokkal, a tudománnyal, éjjel és nappal."
Búcsú Prof. Staller Tamástól

in: http://www.rabbi.hu/stalleremleke2012-1.htm

553.

Hanuka

in: Új Kelet

2012. dec. 13.

in: Schöner20Hanuka (1).pdf – Adobe Acrobat Professional

554.

„ Feje fölött még az ég sem szabad…” Elvetélt történelmi kísérlet a peszách ünnepi olvasókönyv, a hággáda kodifikált textusának átalakítására 1945-48-ban, Magyarországon

in: VALLÁS, KÖZÖSSÉG, IDENTITÁS. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár. Bobliotheca Religionis Popularis Segediensis

Szerkeszti / Redict: Barna Gábor,

Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2012, pp 153-163

ISBN 978-963-306-164-1

ISSN 1419-1288

555.

ESZTER KÖNYVE

http://www.rabbi.hu/eszterkonyve/e20120227/eszter20120207soner.htm

(hanganyag)

556.

AZ ALEPPÓI KÓDEX rejtélye

http://www.rabbi.hu/szegyetem/eload2012-2-4soner/eload2012-2-4soner.htm


557.

Először magyarul a zsinagóga szószékén: kétszáz évvel ezelőtt született Lőw Lipót

http://www.rabbi.hu/szegyetem/eload2011-17soner/eload2011-17soner.htm

558.

Pillantás a zsidó művészetbe. A középkori illusztrált kódexek

http://www.rabbi.hu/szegyetem/eload8/eload8.htm


559.

Székesegyház? Zsinagóga? – Szakrális épületek a zsidó negyed központjában, Toledóban

in: STUDIA THEOLOGICA BADAPESINENSIA 35.

„ VÍZIÓ ÉS VALÓSÁG”

Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2010. október 28-29-én  „ A Dialógus sodrában…címmel tartott zsidó-keresztény konferencia előadásai

Szerkesztette: Dobos Károly Dániel és Fodor György

pp. 43-357

ÚJ EMBER – Márton Áron kiadó, vol. 35.

HU ISSN 0866 2398

HU ISBN 978-963-9674-65-3


560.

A chanuka-mécsek vessenek fényt, világosságot az útra, melyen járni kívánunk

http://www.mazsihisz.hu/2012/12/08/a-chanuka-mecsek-vessenek-fenyt,-vilagossagot-az-utra,-melyen-jarni-kivanunk-5724.html


561.

Az ALEPPOI KÓDEX rejtélye, avagy az első héber nyelvű „könyv” kalandos története (vetítéssel)

in: http://www.or-zse.hu/szegyetem /eload2011-17soner/eload2011-17soner.htm

562.

A kőtáblák eltörése

http://www.rabbi.hu/eszterkonyve/mozes-soner20121218/mozes20121218soner.htm (Előadás hanganyaga)


563.

Előszó

in: Negyela László Márk, Újratervezés, 110 éves a szabadkai Jakab és komor téri zsinagóga

Szabadka, 2012

ISBN 978-86-87621-03-9

 

2013.

 

564.

Korunk tévelygőinek útmutatója

http://www.mazsihisz.hu/2013/03/03/korunk-tevelygoinek-utmutatoja-5950.html

 

565.

„A miskolci zsidóság a vidéki közösségek fellegvára volt”. Egy tanulmány elkészítésének előtörténetéhez

in: Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2012, szerk.: Szécsi József, Budapest, 2013, pp. 262-267

ISSN: 1785-9581

 

566.

Elképzelem, amint föntről mosolyog az egyetemünket látva

in: Kertész Péter, A könyvek hídja. Emlékfűzér a 100 éve született Scheiber Sándorról, második kiadás, Budapest, 2013, pp 68-80

ISBN: 978-615-5048-21-0

 

567.

„Korunk tévelygőinek útmutatója” A 110 éve született Dr. Benischofsky Imre főrabbi emléke. Előszó

in: MAGYAR ZSINAGÓGA Új folyam 5. szám, szerk.: Oláh János, Budapest, 2013. pp.3-15.

ISSN: 2061-3776

 

568.

MAGYAR ZSINAGÓGA Új folyam 5. szám, szerk.: Oláh János, főszerkesztő: Schöner Alfréd Budapest, 2013.

ISSN: 2061-3776

 

569.

Együtt a csónakban… Előszó

in: Szécsi József, JUDAISZTIKAI ÉRINTÉSEK, Keresztény - Zsidó Társaság, Budapest, 2013. pp. 7-8.

ISSN 978-936-930202

 

570.

A cionista hággádá. A peszách-esti olvasmány kodifikált textusának átalakítása 1945-48 között Magyarországon

in: PAPÍRHÍD az egyetemes kultúra szolgálatában TANULMÁNYKÖTET SCHEIBER SÁNDOR SZÜLETÉSE SZÁZADIK ÉVFORDULÓJÁRA, szerk.: Babits Antal, Budapest, 2013, pp. 169-185

ISBN 978-963-8159-31-1

ISSN 1417 2275

 

571.

שומר דלתות ישראל Izrael kapuinak őrzője

Budapest, 2013. december 15.

ISBN 978-615-5346-00-2

 

572.

Fejezetek egy kiskunhalasi pedagógus életéből

in: Keresztény – Zsidó Teológiai Évkönyv 2013, szerk.: Szécsi József, Budapest, 2013, pp.149-159

ISSN 1785-9581

573.

„Biztonságos jele az örökké tartandó szeretetnek” – Adalék a zsidó homiletika történetéhez

in: A régi-új retorika Az egyházi retorika, szerk.: Dr. Raátz Judit és Dr. Tóth Etelka, Budapest, 2013, pp. 23-29

ISBN 978-963-284-348-3


2014.

574.

Sinagoga de Santa María La Blanca. Zsinagóga Toledóban

in: Yerusha Zsidóság és kulturális antropológia tudományos online folyóirat, 2014. május 1. szám (papír alapú kiadvány, szerk.: Dr. Kárpáti Judit, Budapest, pp. 10-12.)

url: http://www.yerushaonline.com/content/?v=6a3a7df2

575.

Az igazak közé tartozott. Húsz éve hunyt el dr. Dér István főrabbi

in: A BATTONYAI ZSIDÓSÁG EMLÉKKÖNYVE, szerk.: dr. Palkó Lajosné, Battonya, 2014. pp.47-48.

ISBN 978-963-08-9467-8

576.

Az újrasarjadzó zsidó élet a feszültségek forrásává is vált

A zsidó család a 21. század elején Magyarországon

in: A CSALÁD EGYKOR ÉS MA, szerk.: Barna Gábor - Kiss Endre Gyöngyösi Orsolya közreműködésével, Szeged-Budapest, 2014. pp:72-78

ISSN 1419-1288 (Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár)

ISSN 2064-4825 (Vallási Kultúrakutatás Könyvei)

ISBN 978-963-306-293-7

577.

TEOLÓGIÁN ALAPULÓ PEDAGÓGIA

in: Halmos Sándor, A DEBRECEN) ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE 1840-2007, Debrecen, 2014, pp. 130-134

ISBN 978-963-08-8416-7

578.

BESZÉDES KÖVEK

in: Halmos Sándor, A DEBRECEN) ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE 1840-2007, Debrecen, 2014, pp. 324-326

ISBN 978-963-08-8416-7

579.

Személyes emlékezés az egyik legnagyobb zsidó tudósról

in:100 ÉVE SZÜLETETT SCHEIBER SÁNDOR, EMLÉKKÖTET, Budapest, 2014.

pp 67-76

ISBN 978-615-5346-14-9


580.

A megváltás és a Jövő, Történeti asszociációk a Knesszet-kerti menóra reliefjein

in: Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv, szerk.: Szécsi József, Budapest, 2014.

pp 225-233

2015.

581.

Domán István főrabbi búcsúztatása
2015 február 24.

in.: http://www.or-zse.hu/domantemetes2015.htm

és

http://hegedus.bzsh.hu/web/index.php/hirekesemenyek/hirek.html

Ugyanez:

A mai magyar zsidóságnak két oszlopa volt, most a második is kidőlt

in.: http://www.mazsihisz.hu/2015/02/24/a-mai-magyar-zsidosagnak-ket-oszlopa-volt,-most-a-masodik-is-kidolt-7719.html

582.

A Birnfeld élettorzó üzenete

in: Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv Budapest, 2015, pp.202-206

ISSN 1785-9581

583.

Tisá beáv a Siratófalnál, „Itt találkozik a múlt, a jelen és a jövendő”

in: ÚJ ÉLET

70. évf. 13. sz. július 15., p. 4.

ISSS 0133-1353N


584.

Óvjuk az elődeink képviselte zsidó hagyományt!, Ünnepi gondolatok 5776

in: ÚJ ÉLET

70. évf. 17. sz. szeptember 15., pp. 1-2

ISSS 0133-1353N


585.

„…hidak, amelyek összekötnek…”

Ros Hásáná 5776


in,: Hegedüs-Cáky- Körzet

HÍRMONDÓ


2015 Ősz/Tél  5776586.

Domán István főrabbi búcsúztstása

2015. február 24.

in: http://hegedus.bzsh.hu/web/index.php/hirekesemenyek/hirek/817-doman-frabbi-bucsuztatasa.html587.

Az élni akarás hősiessége

in: HEGEDŰS-CSÁKY-KÖRZETI HÍRMONDÓ, 2015 tavasz-nyár, Budapest, p. 6.

2016.

588.

Egy zsinagóga útja Suriname szigetétől Jeruzsálemig

2016.02.20. 20:59:48

in: http://www.mazsihisz.hu/2016/02/20/schoner-alfred--egy-zsinagoga-utja-suriname-szigetetol-jeruzsalemig-8511.html


589.

MOZAIK ÁBRÁZOLÁS AZ ŐSI ZSINAGÓGÁBAN, IZRAELBEN 1.

Schöner Alfréd audiovizuális előadása a Hegedüs zsinagóga kistermében, 2016. február 11. https://www.youtube.com/watch?v=ZkcM3Dd3Z9g


590.

Ádár hó hetedike – Zájin Ádár 5776

in.: http://www.mazsihisz.hu/2016/03/17/adar-ho-hetedike-%E2%80%93-zajin-adar-5776-8613.html

és a mi honlapunk

591.

Hatos csatorna: HANUKA ÜNNEPE

https://www.youtube.com/watch?v=QKTweEYuxP8&feature=youtu.be

592.

10 évvel ezelőtt, 2005

in: Hegedűs – Csáky – Körzeti HÍRMONDÓ

Budapest, 2016., pp. 9-10.


593.

Ádám Mária (Dr. Rónai Tamásné) tudományos munkássága

LAUDÁCIÓ
2016. március 18.

in.… http://www.rabbi.hu/adammari-laudac2016-1.htm

594.

Csodálatos emberek, példaképek. Az istenhiten alapuló rabbinikus kompetencia

in: Yerusha, Csoda és tudomány A Pátriárkák korától napjainkig, szerk.: Kárpáti Judit, Oláh János és Répás Annamária, Budapest, 2015, pp:35-41

ISSN: 2064-8189
595.

והחוט המשלש לא במהרה ינתק

"A szétszakíthatatlan hármas kötelék" (Kohelet, 4.12), avagy Prof. Dr. Schweitzer József a pedagógus, a szónok, a tudós köszöntése.

in: Schweitzer József emlékezete. A halálának első évfordulóján rendezett köszöntő beszédei és előadásai.

MAZSIHISZ 2016, szerkeszti a Szerkesztő Bizottság, pp. 188-193.


596.

„…hidak, amelyek összekötnek…”

KOL HÁOLÁM KULO GESER CÁR MEOD”

in: Tolle, lege!

Donáth Lászlónak 6O. születésnapja alkalmából. Illő tisztelettel és barátsággal – a Szerzők

Szerkesztette: A. Gergely András – Kamarás István

MAKAT – Antroport Budapest, 2015

Antroport Könyvek 14.

pp 174-178

ISBN 978-615-80336-2-6 ISSN 2416-0121

in. http://mek.oszk.hu/16000/16073/16073.pdf


597.

Soá-cikk / Hidvégi (in press)598.

JERUZSÁLEM NAPJA

in. http://hegedus.bzsh.hu/web/index.php/vallas/kattints-ide-es-tanulj.html


599.

…fényt áraszt,…a lélek melegét is átplántálja…

A 20 éves Hitközségi Híradó köszöntése

in: https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/15557da435e386cd?projector=1600.

ÉVZÁRÓ 5776

in: http://www.or-zse.hu/hirdetes/evzaro2016/soner-evzarobesz2016.htm

601.

A "tökéletes kövek", Ros Hásáná 5777

in: Hegedűs - Csáky - Körzete HÍRMONDÓ

http://hegedus.bzsh.hu/web/

602.

Bené Berák - 2016

in: Hegedűs - Csáky - Körzete HÍRMONDÓ

http://hegedus.bzsh.hu/web/

603.

613. Gondolatébresztő szám a Nagyünnepek fényében

in: ÚJ ÉLET

71. évf. 18.sz. október 1. pp.1-2

ISSS 0133-1353N

604.

Gyászbeszéd Hidvégi György temetésén

in: ÚJ ÉLET

71. évf. 20. sz. november 1.

ISSS 0133-1353N

és

Gyászbeszéd Hidvégi György temetésén a Kozma utcai neológ zsidó temetőben 2016. október 7-én

in: REMÉNY

19. évfolyam 2. szám, főszerk.: Benedek István Gábor, 2016, 5777 ELUL-TISRI-CHESVÁN-KISZLÉV, Budapest, pp.7-10

ISSN 1419-077X


605.

Dancz Gábor zl. (Részlet Schöner Alfréd főrabbi gyászbeszédéből)

in: ÚJ ÉLET

71. évf. 22. szám 2016. december 1., p.2.

606.

Zsinagóga-mozaik Ciporiban

in: Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2016, szerk.: Szécsi József, Budapest,3016, pp.209-211

ISSN 1785-9581

2O17.

607.

A MENÓRA,

in: Bölcsek között időzni A 70 éves Haraszti György köszöntése, szerk.:Nyegyela László Márk, Budapest, 2017, pp.3-5

ISBN978-12-7640-4


608.

Az utolsó a legnagyobbak között – Búcsú Tóth Emiltől,

in: http://www.mazsihisz.hu/2017/01/30/schoner-alfred--az-utolso-a-legnagyobbak-kozott-%E2%80%93-bucsu-toth-emiltol-10084.html


valamint: http://www.or-zse.hu/emil2017-1.htm


valamint: http://www.or-zse.hu/emil2017-1.htm609.

Peszách (5777-1017)

in: HEGEDŰS – CSÁKY Körzeti HÍRMONDÓ, Budapest, 3. évfolyam 9. szám,2017/5777, tavasz-nyár,pp.1-2


610.

Az első lépések…, avagy adalék egy diplomáciai eseményhez

in: HEGEDŰS – CSÁKY Körzeti HÍRMONDÓ, Budapest, 3. évfolyam 9. szám,2017/5777, tavasz-nyár,pp.2-4


611.

Peszách in: http://www.rabbi.hu/peszach-schoner2017.htm, 2017.
612.

יום העצמאותJOM HÁÁCMÁUT – IZRAEL FÜGGETLENSÉGI NAPJA

in: http://www.rabbi.hu/jomhaacma-sch2012.htm , 2017.

613.

Előszó

in: JUDAISZTIKAI ÉRINTÉSEK 3., szerk.: Szécsi József, Keresztény-Zsidó Társaság, Budapest, 2017, p.7

ISSN 978-936-930202614.

Illuminated Hebrew Manuscript from the 17th century : The Megillah of the Kaufmann Collection

in: Christian-Jewish Theological Yearbook 2017, editor: Szécsi József, Christian-Jewish Society, Budapest, 2017, pp: 180-184

ISSN 1785-9581


615.

Szöudát Hávráá – A gyászszertartás utáni első lakoma kialakulásáról

2017-06-21 11:46:09


in: http://www.mazsihisz.hu/2017/06/21/szoudat-havraa-%E2%80%93-a-gyaszszertartas-utani-elso-lakoma-kialakulasarol-10652.html616.

"Ezen ház, mint éltető forrás a pusztában…"

Dr. Schőner Alfréd főrabbi avató beszéde
Elhangzott Fináli G., Petrovics P. rabbiavatásán, Schwarcz Péter rabbihelyettes avatásán az OR-ZSE zsinagógájában, 2O17. szeptember 5.-én, Intézményünk felavatásának 140. évfordulóján

in: http://www.or-zse.hu/hirdetes/rabbiavatas2017/schonerbeszed-rabbavatas2017.htm


617.

Doff Imre főkántor emlékére

in: http:/www.or-zse.hu/doffimre-1.htm


618.

Emlékeim a Szemináriumból

https://www.youtube.com/watch?v=nsEdRTMFzUE


619.

Ros Hásáná 2017-5778

in: HEGEDŰS –CSÁKY- KÖRZETI HÍRMONDÓ

5. évfolyam 10. szám 2017/5778/ŐSZ-TÉL


620.

A kimondott szó és a cselekedet hitelessége

Ros hásáná 5778

in: ÚJ ÉLET

72. évf. 17. szám, 2017. szeptember15.

ISSSN 0133-1353621.

Ros Hásáná 2017-5778

in: https://mail.google.com/mail/ca/u/0#inbox/15e99ceda2199451?projector=1622.

Ünnepi gondolatok

Elhangzott 1991. őszén a Kol Jiszráél (Izraeli Rádió) magyar nyelvű adásában

in: http://www.or-zse.hu/roshasanacikk-2017.htm


623.

Nagyünnepi ággádák

in: http://www.or-zse.hu/roshasanacikk-2017.htm624,

Szukot, a sátoros ünnep

in: http://www.or-zse.hu/szukot-soner.htm


625.

Emlékművek – Emlék. Művek.

in: Kersztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2017, sorozatszerk.: Szécsi József, Budapest, 2017, pp:301-307

ISSN 1785-9581


626.

Audiovizuális előadás a Hegedüs zsinagóga kistermében, https://youtu.be/ZkcM3Dd3Z9g


627.

14 Eszter könyve

https://youtu.be/C9d_alxRS8A


628.

A CIONISTA HÁGGÁDÁ. A PESZÁCH-ESTI OLVASMÁNY KODIFIKÁLT TEXTUSÁNAK ÁTALAKÍTÁSA 1945-48-BAN, MGYARORSZÁGON

in: HEGEDÜS – CSÁKY – KÖRZETI HÍRMONDÓ, 6. évf. 11. szám 2018/5778 TAVASZ-NYÁR, felelős szerk.: dr. Várnai György, Budapest, 2018. pp.1-4


629.

IZRAEL70 ÉVES, IZRAEL 70’

in: HEGEDÜS – CSÁKY – KÖRZETI HÍRMONDÓ, 6. évf. 11. szám 2018/5778 TAVASZ-NYÁR, felelős szerk.: dr. Várnai György, Budapest, 2018. pp.18-19


630.

Adalékok a Dávid ikonográfiához

in:  התקוה Remény, ZSIDÓ TÁRSADALMI, KÖZÉLETI, KULTURÁLIS FOLYÓIRAT, 20. évfolyam 3-4. szám, főszerk.: Benedek István Gábor, Budapest, 2017. pp.46-49

ISSN: 1419-077X2018.


631.

JOM HÁÁCMÁUT, IZRAEL FÜGGETLENSÉGI NAPJA

http://www.or-zse.hu/jomhaacma2018.htm


632.

JERUZSÁLEM NAPJA

http:/www.or-zse.hu/jomjerus2018.htm


633.

“Dáma, Király, Ász..” avagy beszélgetés a zsidó közélet prominens személyiségeivel 2017.12.03

http://heti.tv/2017/12/15/dama-kiraly-asz-avagy-beszelgetes-a-zsido-kozelet-prominens-szemelyisegeivel-2017-12-03/


634.

http://heti.tv/2017/09/07/dr-schoner-alfred-emlekeim-a-szeminariumbol/635.

http://heti.tv/2016/02/12/schoner-alfred-audiovizualis-eloadasa-a-hegedus-zsinagoga-kistermeben-1464801166/


636.

http://heti.tv/2017/09/07/rabbiavatas-az-orszagos-rabbikepzo-zsido-egyetemen/


637.

http://heti.tv/2017/09/07/dr-schoner-alfred-emlekeim-a-szeminariumbol/


638.

http://heti.tv/2017/10/05/orzoangyalok-konferencia-1-resz/


639.

http://heti.tv/2017/11/15/dr-schoner-alfred-eloadasa/640.

Gondolatébresztő szám a Nagyünnepek fényében, 5778 újévére
in: Keresztény Zsidó Teológiai Évkönyv 2018, szerk.: Szécsi József, Budapest, 2018, pp 162-167.
ISSN 1785-9581


641.

Márk, Simon, Ferenc, Alan és a többiek

in: Az UNGVÁRI Tanár és Tudós, összeállította: Lichtmann Tamás, Budapest, 2018, pp. 57-68

ISBN 978-615-5761-66-9


642.

Csongrád megyei zsidó emlék a jeruzsálemi Izrael Múzeumban

in: ISTEN HÍDEMBERE – hinni tanít, Pécel, 2018., pp.167-177

ISBN 978-963-89525-3-8


643. Évzáró beszéd 2018. 06. 29.

in. http://hegedus.bzsh.hu/web/index.php/dr-schner-alfred-irasai.html644. Domán főrabbi sírkőavatása

in: http://hegedus.bzsh.hu/web/index.php/dr-schner-alfred-irasai.html


645.

AZ UTÓDOK REMÉNYSÉGE. Búcsú Kármán Györgytől

in: http://hegedus.bzsh.hu/web/index.php/dr-schner-alfred-irasai/864-bucsu-karman-gyoergytl.hu


646-

Búcsú az egyetemtől

in: http://hegedus.bzsh.hu//web/index.php/dr-schner-alfred-irasai.html


647.

Szántó Endre naplójának kiállítása

Szántó Endre munkaszolgálatos naplójából készült kiállítás a Páva utcai Holocaust Múzeumban

in: http://hegedus.bzsh.hu//web/index.php/dr-schner-alfred-irasai/870-drschner-alfred-beszede.html


648.

Nemzedékről nemzedékre LeDor VaDor TV (50. rész)

„mit adhatnék néki, szellemi örökségül…„ Schöner Alfréd

in: http://ledorvador.hu/nemzedekrol-nemzedekre-50-resz/

649.

Ros Hásáná – Jom Kipur

in: HEGEDŰS – CSÁKY – KÖRZETI HÍRMONDÓ

2018/5779 ősz-tél, 6. évfolyam 12. szám, pp.1-3

In: http://hegedus.bzsh.hu/web/index.php/cimlap/689-hegedus-hirmondo-sz.html

 

 

650.

Jom Háácmáut, Izrael függetlenségi napja

in: HEGEDŰS – CSÁKY – KÖRZETI HÍRMONDÓ

2018/5779 ősz-tél, 6. évfolyam 12. szám, pp.7-8

In: http://hegedus.bzsh.hu/web/images/stories/HEGEDUSHIRMONDO/2018_Hegedus-Csaky_Hirmondo_tel.pdf

 

 

651. Kol Nidré 2018/2019

 

in. http://sofar-ujsag.hu/wp-content/uploads/2018/08/sofar_2018augusztus-1.pdf

 

652.

Kol Nidré 2018/5779

in: SÓFÁR A Nyíregyházi Zsidó Hitközség lapja

XXI. évfolyam,4. szám, 5778. elul/2018. augusztus