Ma napja van
Címlap Vallás, imaidők Kattints ide és tanulj! TÉVÉT hónap
E-mail Nyomtatás PDF


TÉVÉT HÓNAP


Tévét a zsidó naptár negyedik hónapja a világteremtési számítás szerint (tudjuk, hogy többféle Újév felfogás van a zsidó hitvilágban), szóval Ros Hásánától -  tisritől számítva, és a tizedik az egyiptomi kivonulást számításba vevő niszántól.

Tévét 29 napos hónap és általában december - január hónapra esik.

A "tévét" szó babilóniai eredetű, és akhád nyelven "tavito"-nak nevezik, ami javulást jelent, a mezőgazdaság javulását, az esős időszaknak köszönhetően .

Csillagképe a Bak. Újholdja (Ros Chodes) csak vasárnapra, hétfőre, keddre, szerdára és csütörtökre eshet.

A Tánáchban (Bibliában) mint tizedik hónap van említve és a "tévét" név csak egyszer fordul elő, méghozzá az Eszter Könyvében: "a tizedik hónapban, mely tévét hónapja" (2. fejezet).

Tévétben három böjt van, közel egymáshoz

Nyolcadikán "Táánit Cáddikim" (Jámborok böjtje) ezt azért tartják, mert ezen a napon fejezték be a Szentírás (Tánách) lefordítását görögre (Tárgum hás'viim), az ezt megelőző generációknak a Szentírás idegen nyelvekre való fordítása a Tóra megszentségtelenítését, meggyalázását jelentette. Bölcseink szerint a Szentírás görögre fordítása súlyos bűn volt Izrael számára, hasonló, mint az aranyborjú bűne. (Szofrim traktátus 1.fejezet).

Tévét kilencedikén is böjt van, "Táánit cádikim", a Babilóniából való visszatérés vezetőjének, Ezrának halála napja. Tévét tizedikén kezdte el Nabukandecár, a babilóniai király hároméves ostromát Jeruzsálem ellen. Az ostrom harmadik évében, Áv hó kilencedikén rombolta le a Szentélyt a "Bét Hámikdás"-t, az Első Templomot. (Királyok Könyve 2. 25, 1. Ezékiel Könyve 24. 1-2). Ennek emlékére e-napot bölcseink böjtnapnak hirdették, amelyet "A tizedik böjtnek" neveztek el (Zakariás 8. 19. Rosh Hásáná 18, 2.).

"Általános böjtnapnak" (Táánit cibur) a múlt század 50-es éveitől kezdve az izraeli főrabbinátus ezt a böjtnapot a Holokauszt megemlékezési napjának hirdette meg, és általános gyásznapnak ("Jom Hákádish Hákláli"): mindenki Káddist mond e napon meggyilkolt hozzátartozói és barátai emlékére.

Eliezer Slomovits


TÉVÉT

A huszonkilenc napos tévét hónap jól kezdődik, az első két napján még a csodák és a fény ünnepét, a Chanukát tartjuk meg, a hetedik és nyolcadik mécses meggyújtásával. A hála öröme bearanyozza a hónap nyitányát.

A későbbi időszak elkomorul. Kilencedike estétől kezdve tizedikén is (Aszárá b'tévét) böjtölünk hajnaltól napnyugtáig, mert Nabukadnecár azon a napon kezdte meg Jeruzsálem ostromát. Vesztegzárral vették körül a babilóniaiak a várost, egy madár sem repülhetett át a zordon falak fölött. Éhségre ítélték a város védőit. Másfél évig tartott a hősök ellenállása. A böjtnapon Tórát olvasunk reggel is, este is. A vélemények megoszlanak, egyesek szerint a jelenlévőkből heten koplalnak, akkor megengedett a Szentírás olvasása. Liberálisabb felfogás szerint három böjtölő is elégséges a leinoláshoz. A Tévét tizedikével elkezdődött folyamat betetőzése a Szent város és templomának lerombolása.

A Szentély pusztulásával, a churbánnal kapcsolatban négy böjtöt írtak elő bölcseink. Ezek: tisri másodika, tévét tizedike, támuz tizenhetedike, áv hón kilencedike.

Mindegyik egyre szigorúbb, bár pénteken nem szoktunk böjtölni, mégis, ha tévét tíz e napra esne, nem teszik át másikra a böjtöt. Ez is kiemeli a böjtnap jelentőségét.

Tévét hó 19-én halt meg a híres pozsonyi bölcs, a Hátám Szófer fia, és a jesívát vezetésével utóda, Schreiber Ávrahám Smuel Binjamin rabbi, akit könyve címe után Kötáv Szóferként ismer a világ. Elsősorban nagy érdeme, hogy iskolájában apja által meghatározott magas színvonalat továbbra is megkövetelte. Tevékenysége idején hívták össze Eötvös József kezdeményezésére a hírhedt kongresszust, amely az izraelita felekezet egységét lett volna hivatott megteremteni, de végzetes szakadáshoz (vagy szakadásokhoz) vezetett. A rabbi Tórával a kezében járta a főváros utcáit, kisvárosok, falvak poros útjait az "igaz hit" mellett agitálva. A Hitőr Egyletnek egyik alapítója. Ez Egyletből alakult a magyarországi ortodoxia. Kötáv Szófer támogatta a szétválást, a kongresszusi vagy ahogy ők nevezték, a neológ irányzattól. Tanítványai - akiknek imaháza nem csatlakozott egyik oldalhoz sem, mert tragédiának tekintették a zsidóság megosztását, status quo ante-nek mondták magukat, kívánva a kongresszus előtti állapot visszaállítását, az addigi munka folytatását, megosztás nélkül - kérdezték, maradjanak-e a helyükön vagy távozzanak? Kötáv Szófer maradásra bíztatta őket, mert így jesívát végzett rabbi lesz a közösség szellemi vezetője és nem következik be az a "veszély", hogy rabbiképzőt végzett lelkipásztor veszi át az irányítást. Rabbiképző létesítését nem helyeselte és ezt igen érthetően tudtul is adta.

Tévét hó 8-án a jámborok böjtjét tartják meg, mert akkor fordították le görögre a Bibliát, és ezt sokan helytelenítették, félve a félremagyarázástól. Ami nem volt alaptalan, például a rómaiak Rabbi Akivát és mártír társait József elrablásáért ítélték halálra, sok száz évvel a történés után.

Más jámborok (vagy esetleg ugyanazok) tévét hó 9-én is koplalnak, mert Ezra, az írnok a nagy gyülekezet megalapítója és hűséges munkatársa Nehemja ezen a napon távoztak az örökkévalóságba.

A több böjt és a télies komor hangulat ellenére mindenkinek kívánunk kellemes és sikeres hónapot.

Deutsch Gábor


Módosítás: ( 2013. december 09. hétfő, 08:57 )