Ma napja van
Címlap Vallás, imaidők Heti szakasz Korábbi hetiszakaszok Softim
E-mail Nyomtatás PDF

 

2014. augusztus 24 - 30


Levita pap


Ezen a héten a Softim szidráját, hetiszakaszát olvassák a zsinagógában. Jelentése "Bírákat". A jog és az igazságosság, a rend, a törvényesség, a Szentírás egyik legfontosabb mondanivalója, követelménye. A noeiták hét törvényének egyetlen "tedd" parancsolata az igazságszolgáltatás kialakítása. Bírák és felügyelők biztosítják és őrzik a törvényességet. A felügyelő sótér szóval van jelölve, Izraelben a rendőröket nevezik így. Igazságot, igazságot kövess! A Tóra egyik sokat idézett kiemelkedő mondata. A bírák legyenek hozzáértők és pártatlanok, megvesztegethetetlenek. Nem szabad tekintélyes embernek, gazdagnak kedvezni, de szegénynek sem, ugyanis az igazság nem alku tárgya. Attól eltérni semmilyen körülmények között nem szabad. Két vagy három tanú kellett az ítélethez. Saját maga ellen senki nem vallhatott. Ez lehetetlenné tette a totalitárius rendszerek gyakorlatát, a kínzás alapján kicsikart vallomásokat. Nehéz ügyekben a legfelsőbb bíróság döntött. Ez vidéki városokban 23 tagból állt, a komoly kérdésekben ítélkező Jeruzsálemi Szánhedrin 70 tagú volt, az elnöki tisztet legtöbbször a főpap töltötte be.

Menj ahhoz a bíróhoz, aki lesz abban az időben nálatok. Tehát aki veled él, azt a levegőt szívja, amit te, ismeri problémád, gondod, mert mindezt látja, tapasztalja. A hazug tanú azt a büntetést kapta, amelyet megvádoltja kapott volna, ha az igazság nem derül ki.

Aki akaratlanul embert ölt, menedék városban védelmet élvezett, mert a vérbosszú ott nem érhette utol. A szándékos gyilkosnak azonban bűnhődnie kellett.

A háborúnak is megvoltak a törvényei. A harcba vonulók közül hazaküldték a csata előtt, aki új házat épített és még nem avatta fel. Aki szőlőt ültetett, de még nem szüretelt. Aki eljegyzett egy nőt, de menyasszonyát még nem vette el. De azokat is elküldték, akik rettegtek a harctól. A városhoz közeledett a sereg, az ostrom előtt békét kellett ajánlani. Csak ha nem fogadták el, akkor lehetett támadni. Vigyázzanak a "figyelmeztetés" szerint a termésre, élő fát nem szabad kivágni, mert a mező fája az ember élete Ibn Ezra szerint.

A levitáknak nem volt birtokuk, ők a számukra kijelölt városokban élhettek "háztáji gazdálkodást" folytathattak. De ellátásukról gondoskodni kellett. Az emberi élet minden eleme - születés, brit, bár micvó, bát micvó, pidján habén, esküvő - alkalmat adott és ad a papoknak az Örökkévaló dícséretére. Tanítottak, őrizték és továbbadták a hagyományokat. A papokat tisztelet illeti. Azonban a kóklereket, csalókat, kuruzslókat büntetni kell. A prófétákra hallgatni kellett, sajnos ez nem mindig következett be, utaljunk Jeremiás, Jesijáhu sorsára.

Tiszteltni kell a törvényt és a törvénykezőket, mert az téged véd, érted van. Szembeszáll a zsarnoksággal, de gátat szab a parttalan szabadosságnak. Talán nem felesleges még egyszer idézni a szidra alapgondolatát: igazságot, igazságot kövess!

Deutsch Gábor

Módosítás: ( 2014. október 18. szombat, 18:22 )