Ma napja van
Címlap Vallás, imaidők Heti szakasz Korábbi hetiszakaszok Ékev
E-mail Nyomtatás PDF

2014. augusztus 10-16

Jelentése: annak folytán

Sokan úgy fordítják a szót kissé szabadon: annak eredményeképpen. Ha hallgatunk a rendeletekre és teljesítjük azokat, akkor annak eredményeképpen ő is megőrzi a szövetséget, amelyet őseinkkel kötött. A címszó hasonlít az Ákév = sarok szóra. Bölcseink szerint a cipő sarkán lévő kevés piszkot talán észre sem vesszük. De nekünk arra is figyelnünk kell, hogy hiánytalanul, maradéktalanul tegyünk eleget kötelességünknek.

"Azért, hogy éljetek és sokasodjatok és bemenjetek azon országba, amelyet az Örökkévaló megígért nektek". Bölcseink szerint a Gondviselés nemcsak a mannáról és az élelemről gondoskodott, hanem a ruha, a cipő nem kopott el, nem rongyolódott a negyven évi vándorlás során.

"Bevisz téged egy jó országba, patakoknak, forrásoknak, mélyvizeknek országába". Ezután következik a hét kiemelt növény felsorolása. A sorrend is fontos. búza, árpa, szőlő, füge, gránátalma, olajfa, méz országába. (Egyesek szerint a datolyamézről van szó.) ...

"És enni fogsz és jól fogsz lakni és áldani fogod az Örökkévalót". Bölcseink ezen mondatokból következtették, hogy az étkezés előtt és után áldást kell mondani, megköszönve a Teremtőnek, hogy számunkra ételt-italt adott, ellátásunkról gondoskodott. Bráchák (áldások) egész sora fejezi ki hálánkat. Bölcseink szerint napi száz áldást kell elmondani.

Bátorította az Örökkévaló a népet, hogy higgye el, a honfoglalást az ő segítségével meg tudja valósítani. Ezen szakasz közli a mindennapi imánk, a Semá második szakaszát. "És lészen hogyha hallgattatok parancsolataimra, ... és szolgáljátok az Örökkévalót egész szívetekkel és lelketekkel" akkor lesz eső a maga idejében, amennyi szükséges, gabona, must, olaj, egyszóval jó termés. De óvakodni kell, nehogy a bálványoknak hódoljon a nép.

E második részt is a jelekkel zárja, kössétek kezetekre és legyenek homlokkötő gyanánt szemeitek között. (A töfilin imaszíjakról van szó.) Tanítsátok erre gyermekeiteket, ... írd fel azokat a házad ajtófélfáira. Az imaszíjak parancsa négyszer szerepel a Szentírásban. Kétszer a második könyvben, és kétszer az ötödik könyvben.

A Semá harmadik szakasza a rojtokról (a cicitről) már előbb, a negyedik könyv Slách hetiszakaszában kaptunk felvilágosítást. A Semában többször szerepel az utódok nevelésének kérdése. Mire is kell tanítani?
1. Az Istenhitre, mert enélkül nincs erkölcs és emberszeretet,
2. A vallásra, mert anélkül nincs zsidóság, a vallás a megmaradás záloga.
3. A Tórára és a Szent Iratokra. - Őseink cselekedeteire, a próféták, a zsoltárok, példabeszédek tanulságaira.
4. A történelemre, mert a múlt megismerése a jövő záloga
5. A Derech Erecre, a föld útjára, az egymással szembeni viselkedésre, egymás iránti figyelemre. Bölcseink szerint az emberek egymás iránti szeretete felér az embernek a Teremtő iránti szeretetével.
6. I...n nevének megszentelésére, a jótékonysággal, szerénységgel, egymásról való gondoskodással, betegápolással, stb. Ennek ellenkezője az Örökkévaló nevének megszentségtelenítése, a hit megtagadása és az egymással szembeni elítélendő magatartás - pl. becsapás, szándékos megkárosítás.

Deutsch Gábor

Módosítás: ( 2014. augusztus 24. vasárnap, 17:17 )