Ma napja van
Címlap Vallás, imaidők Heti szakasz Korábbi hetiszakaszok Beháálotcha
E-mail Nyomtatás PDF

2014. június 1 - 7

Jelentése: midőn meggyújtod)

A Menora hét mécsesének közép felé kellett világítania. Áron nem hozhatott ajándékot, mint a törzsfőnökök a Szentély avatásánál, de ennél többet kapott, ő gyújthatta meg elsőnek a menóra lángjait, amely a világosságot hirdette. Utódai a hasmaneusok is abban a tiszteletben részesültek, hogy a megszentségtelenített és újra megszentelt templom avatásán is meggyújthatták a lámpást. A hitnek, a vallásnak, az igazságát, fényét kötelessége Izraelnek megőrizni és ébren tartani. Ennek az örök fénynek soha nem szabad kialudni. Ha egy templomot I...n házát bezárnak, ott az örök fény, a Nér támid kialszik. Ezt ne feledjük el. Nem véletlenül a menóra az egyik legfontosabb szimbólumunk.

Aki a Pészachi áldozatot – betegség, utazás vagy gyász miatt - nem mutathatta be Niszán hónapjában, az egy hónappal később bepótolhatja mulasztását. Ijár hó 14-ét kis pészáchnak nevezik. Ilyenkor nem mondanak könyörgést (táchnunt) és eszünk egy kevés máceszt.


A zsidóság vándorlása 
a sivatagban

Nappal a felhőzet a borulat honolt a pusztai Szentély felett, éjjel a lángoszlop. Amikor a jelenségek megindultak, akkor haladt a tábor. Amikor a jelenségek megálltak, akkor letáborozott a nép. Az indulást ezüst harsonák hangja jelezte. Amikor elindult a frigyláda, Mózes felkiáltott: "Kelj fel, Örökkévaló!" Ezt a mondatot, amelyet két fordított Nun betű között közli a Tóra, bölcseink töredéknek tekintik, idézet I…n harcai című könyvből. Mindmáig elmondjuk, amikor a Tórát szekrényéből kiemelik.

Mózes apósa fiát Hobábot felkérte Mózes, legyen útmutató a sivatagban. Szükséges volt a terepet jól ismerő személy tanácsa. Hobáb visszautasította az ajánlatot, de elképzelhető, hogy Mózes kitartó kérésére csak vállalta a feladatot. A nép megint zúgolódott. Húst követelt. És bár a manna minden ízzel rendelkezett, de azért, hogy a terhes anyáknak ne okozzon betegséget, uborkát, póréhagymát, fokhagymát nem lehetett érezni az ízén. Természetesen a "keménynyakú nép" azt követelte.

Megkapták, amit kértek, a húst is, de nem lett belőle köszönet. 70 kiválasztott vén részletes prófétai szellemmel lett felruházva (a legfelsőbb bíróságnak, a szánhedrinnek is ennyi tagja volt), hogy segítsék Mózes nehéz munkáját.

Amíg a sátornál álltak, nyugodott rajtuk a prófécia szelleme. Két fiatalember, Eldád és Medád a táborban maradtak és prófétáltak. Jelentették Mózesnek, aki szerény volt, sőt a legszerényebb, ezért csak legyintett. Nem tartott a konkurenciától. Mirjám és Áron a kusi nő miatt Mózes háta mögött beszéltek a testvérükről. Valószínűleg Cipóráról lehetett szó, aki ugyan midjanita volt, de arcszine miatt Kusinak is nevezték.

Lehet, hogy Mózes külön élt a feleségétől, mert úgy gondolta, mindennap beszél a Teremtővel, így nem közeledhet asszonyhoz. Bár a házasság – például a főpap esetében – követelménynek számított, Mózes talán a Teremtő kérésére, talán maga elgondolása szerint, életének egy részében a magányt választotta. Mirjam bár megmentette a csecsemő Mózes életét, a pletykáért mégis szenvednie kellett. Hét napig poklosság sújtotta. Amíg elkülönítették a tábortól, addig nem haladtak tovább. Mózes könyörgött a Jóistenhez: Istenem, kérlek, gyógyítsd meg őt. A legtömörebb ima, amit valaha hallottunk. Volt is foganatja.

Deutsch Gábor

Módosítás: ( 2014. június 08. vasárnap, 08:46 )