Ma napja van
Címlap Vallás, imaidők Heti szakasz Korábbi hetiszakaszok Bámidbár
E-mail Nyomtatás PDF

2014. május 18 - 23

Jelentése: a pusztában.

A zsidók kivonulása Egyiptomból
/ Kaufmann Hagada /

A cím találó, mert a pusztai vándorlás negyven éve részletesen le van írva a hetiszakaszokban. Tudományos címe a könyvnek: Numeri - számlálások, mert két ízben is foglalkozik a kötet e témával. Számba vették Izrael fiait 20 évestől felfelé, akik hadba vonulhattak. A második könyvben a fél sekelekkel való számlálásnál 603.550 főt számláltak, ezúttal is annyi, mint hét hónappal előbb. Bölcseink szerint ugyanannyian születtek, mint ahányan meghaltak ez idő alatt.

Más vélemény viszont úgy tartja, egy számlálásról van szó, amelyet a negyedik könyvben dokumentáltak. Számláló biztosként a törzsek főnökeit nevezték meg. Érdekes, hogy többnek is a nevében a Teremtő említve van. Például: Netánél - I...n adta. Eliáb - -I...n az apa. - -Gámiél - -I...n a jutalmam - -Elicur - -I...n a szirtem. stb. stb.

A lévi törzset itt kihagyták a számlálásból. Nekik a Szent Hajlék szállítása. felállítása ha táboroztak, lebontása ha indultak.

Az Egyiptomból kivonult törzsek most már zászlórendben masíroztak. Minden egyes törzs más színű és jelvényű zászló alatt. Jehudáé Jákob áldása szerint oroszlán volt a jele, zászlajának színe türkiszkék. Reubén zászlajának színe piros, rajta mandragóra. Utalva az első könyv történetére, amikor a gyermek Reubén "a szerelem almáját" szedte a mezőn és Ráchel kért belőle. Simeon zászlaját zöldre festették, rajta Sechem városának képe, szintén az első könyvre utalva, amikor testvérével, Lévivel elégtételt vettek Dina meggyalázásáért.

A hetiszakasz leírja a táborozás rendjét. A tábor közepén állt a pusztai Szentély, a Hajlék, körülötte a leviták táboroztak. Nyugaton Menase Efráim (középen) Benjamin. Északon Aser, Dán (középen), Naftali. Keleten Zebulon, Jehuda, (középen) Jisszákár. Délen Gád, Reubén (középen), Simeon.

A hetiszakasz részletezi a leviták feladatait. Áron négy fia közül kettő meghalt, Nádáv és Ávihu. A megmaradottak Eliezer és Itamár atyjuk mellett teljesítettek szolgálatot. Külön számlálták meg egy hónapostól a leviták fiait, a családfők neve Gerson, Kehát és Merári. Minden családnak meghatározták a feladatát. A Gersoniak a Hajlék burkolatát, szőnyegeit, vásznait vitték.

A Meráriak a Hajlék deszkáit, reteszeit, oszlopait hordozták. A Kehátiak feladata volt a legkényesebb és felelősség teljesebb, rájuk bízták a frigyládát, az asztalt, a lámpást (menórát) az oltárokat, és a szent edényeket. Ha nem csomagolták be gondosan a frigyládát, és hozzáért valaki, azt mintha áram ütötte volna meg, azonnal meghalt. Ezért áll a figyelmeztetés: "ne engedjétek kipusztulni a Keháti család tagjait." Az elsőszülöttek helyébe a papi rendbe a leviták léptek. Ezért ki kell váltani minden elsőszülött fiút, kivéve azokat, akiknek anyja vagy apja levita, illetve kohén.

Deutsch Gábor

Módosítás: ( 2014. június 08. vasárnap, 08:46 )