Ma napja van
Címlap Vallás, imaidők Heti szakasz Korábbi hetiszakaszok Emor
E-mail Nyomtatás PDF

2014. április 27 – május 3

Jelentése: szólj!

A papokhoz kellett szólni Mózesnek, hogy gyász alatt melyik rokon temetésével, elszállításával foglalkozhat. Apa, anya (ég ments!) fia, lánya, fivére, hajadon nővére. (A nővér alatt a fiatalabb lánytestvért is értjük.) Ha azonban találnak egy holtat és nincs más, aki eltemesse, a végtisztességet még a főpapnak is biztosítania kellett. A kohén, mert felkenték, testvéreit fölé helyezték. Kötelessége ezért szigorúbbak a laikusoknál. Erkölcsileg is példamutató életet kell élnie. Bizonyos külső megjelenés is elvárható volt a szent szolgálat teljesítéséhez.

A mai helyzetre nézve a közösségre kell bízni, hogy az áldásoknál testi hibás pap funkcionálását elfogadják-e. E szidrában is hangsúlyozza a Tóra a kasrut fontosságát, amit a papi rend tagjaitól különösen is elvárható.

Ha az ember bűnt követ el szándékosan, az Chillul há Sém. Az Ö...való nevének megszentségtelenítése. Ha nem tesz ilyet, ez negatív erény. Jócselekedetnek számít az I...n nevének megszentelése. Ilyen az ünnepek betartása, az Emor szidrája felsorolja az ünnepnapokat.

1. A szombat a heti pihenőnap. E napot is meg kell szentelni, a törvények betartásával. Bár egy évben kb. 52 van belőle, ezért inflálódhat a szemünkben, de ne felejtsük el, hogy ez az egyetlen ünnep, amely a Tízparancsolatban szerepel.

2. Peszach. Az első hónap tizedik nap estéjén köszönt be, ez a széder este. (Nálunk: két estét tartanak.) Hét napig maceszt, kovásztalan kenyeret kell enni és semmilyen kovászos nem lehet a házban. (Nálunk ez nyolc napos követelmény.) Az ünnep másnapján aratták az árpát. Omert kellett lengetni. (Omer = kéve). És számlálni kell hét teljes hétig. Ez mára is érvényes.

3. A hetek ünnepe, az ötvenedik nap. A sávuot. Nincs külön megjelölve, mert úgy kell tekinteni, mint pészách befejezését. A diaszpórában ez két napos ünnep.

4. A hetedik hónap első napján emlékeztető harsona megszólalása legyen. Ros Hásáná. Újév, de ezen formában nem áll a Tórában. Az emlékezés napja vagy a kürt harsona napja. Bölcseink kiszámították, hogy az első ember ezen a napon született, ezért onnan számolják a világ keletkezését. Így kapta a mostani megnevezést.

5. A hetedik hónap tizedik napja az engesztelésé. Böjtnap. "Sanyargassátok a lelketeket. Jom Kipur. Szokták nevezni a szombatok szombatjának is. Legszentebb napunk. Semmilyen munkát nem szabad végezni, egész nap fehérben imádkozunk, mint az angyalok. Azért nevezik az engesztelés napjának, mert akkor jött le Mózes másodszor a Szináj hegyéről azzal a hírrel, hogy az Ö...való megengesztelődött, megbocsájtotta az Aranyborjú bűnét.

6. Sátoros ünnep. "Sátrakban lakjatok 7 napon át". Hetedik hónap (Tisri) 15-étől. Ez a termés betakarításának ünnepe. Ezért van a kezünkben az ünnepi csokor, lulov, (pálmaág) citrusfa gyümölcse, (etrog) mirtusz ág (hádászá) és fűzfagally (árává) Vigadjatok a sátorban. Emlékeztet arra, hogy őseink 40 éven át az Egyiptomból való kivonulás után a pusztában sátrakban laktak.

A diaszpórában a szigorú ünnep az első két nap, és az utolsó két nap. A köztes napokat félünnepnek nevezzük. Az utolsó félünnep napja Hosáná Rábbá. (Nagy segítség) Az utolsó kiskapu. Ha nem bocsájtotta meg a Teremtő bűneinket Ros Hásáná napján és Jom Kipurkor, még van egy alkalom. A nyolcadik nap (Smini Acere) Szent gyülekezés, az esőért imádkozunk. Izraelben akkor van a Tóra ünnepe is. (Szimhát Tóra) A diaszpórában ez külön nap. Ekkor zárul le az éves ciklus. 54 szidra közül a zárószakaszt olvassák. És mindjárt újra kezdik, az első szidra Mózes I.: 1. első részének felolvasásával, jelezve, hogy mindez örök körforgás, mindaddig, amíg ember lesz a földön.

Ünnepeinkhez még a történelem során kialakult két ünnepet fűztek bölcseink, a Chanukát és a Purimot. Megtehették, mert áll egy szó a Szentírásban: áléchem (nektek) tehát bölcseinknek joguk van ünnepet vagy emlékező napot beiktatni, ha erre különleges ok adódik. Ezeket poszt tórai ünnepeknek nevezzük, mert a Tóra megírása után keletkeztek. Ezeket is ideértve, az alábbi az ünnepi sorrend:
1. Ros Hásáná
2. Jom Kipur
3. Szukkot
4. Chanuka
5. Purim
6. Pészach
7. Sevuot

Deutsch Gábor

Módosítás: ( 2014. május 03. szombat, 19:52 )