Ma napja van
Címlap Vallás, imaidők Heti szakasz Korábbi hetiszakaszok Vájislách
E-mail Nyomtatás PDF

2013. november 10-16

Jelentése: és küldött.
Mármint követeket Ézsauhoz. Ugyanis a Kánaán országába visszatérő Jákob aggódott. Tartott fivére bosszújától. Féltette családját, gyermekeit. Egy bottal indult annak idején Lábán házához, és két részre osztható nagy táborral, sok állattal, gazdagon tért vissza.
Kémei jelentették, hogy Ézsau 400 emberrel közeledik. Háromféleképpen készült Jákob testvére fogadására:
1. Imádkozott a Mindenhatóhoz.
2. Ajándékot küldött, hogy meglágyítsa szívét.
3. Felkészült a harcra.
Ez utóbbit el akarta kerülni, nemcsak félelemből, hanem az is elkeserítette, hogy esetleg vért onthat a háborúskodás során. A magára maradt Jákobbal az éjszaka csendjében tusakodott egy "férfi".

Bölcseink különbözőképpen értelmezik, hogy ki lehetett a titokzatos birkózó. Egyesek szerint Ézsau (Észav) védangyala, mert védangyallal mindenki rendelkezik. Maimonidesz szerint ez egy látomás, a belső én küzdelméről volt szó. Közeledett a hajnal, a földöntúli lény kérte Jákobot, hogy engedje el. Jákob feltételt szabott. Az angyal áldását kérte. Jákob új nevet kap, Izrael, jelentése I…n harcosa. Ez a Héber megjelölés mellett a második név, amellyel népünk, vallásunk elnevezését a Tóra tartalmazza.

Jákob sántított, mert forgó inát megérintette az angyal. (Azóta Izrael fiai nem eszik ezt az int.) Jött Ézsau és serege, de látva a sok gyereket, asszonyt, nem bántotta Jákobot, sőt megölelte, megcsókolta. Jákob megnyugodva folytatta útját, Sekem városába érkezett, megvásárolta a város körüli telepet 100 keszitáért, egy általa kibocsátott új értékes pénzért.

Dina, Lea lánya meglátogatta Sekem lányait. Meglátta őt Hámor fejedelem fia, Seken, és meggyalázta. A két testvér, Simon és Lévi megbosszulta a húgukat ért szégyent. Jákob megdöbbent, később halálos ágyán sem felejtette el a két fiú véres cselekedetét.

Továbbment a tábor, Jákob fiai és családjuk elindultak Bét Él felé. Közeledtek Efrátba, Ráchel szült, de nehéz volt a szülése. A bába vigasztalta, ismét fia lesz.

Elnevezte a gyermeket a haldokló Ráchel Ben Oninak, fájdalom gyermeke. Jákob Benjaminnak szólította legkisebb fiát. Jelentése: öregkorom fia.

Rebeka is meghalt, de ezt csak jelzi az írás, hogy gyászoltak a Sírás tölgyénél. Csendben temették el.

180 éves korában megtért őseihez Izsák. Nagy érdeme, hogy Ábrahám idejében ásott, de utána a filiszteusok által betömött kutakat kiásta, csorbítatlanul továbbította környezetének az egyisten hitet. Úgy áll, "napokkal telten jó öregségben" tért meg őseihez. Élete tartalmas volt, még ha nem is túl sok szó esett róla, de mindig teljesítette kötelességét. Jákob és Ézsau közösen adták meg a végtisztességet.

Deutsch Gábor

Forrás: www.or-zse.hu

Módosítás: ( 2013. november 16. szombat, 17:49 )