Ma napja van
Címlap Vallás, imaidők Heti szakasz Korábbi hetiszakaszok Lech-Löchá
E-mail Nyomtatás PDF


2013. október 6 - 12

Ezen a héten a Lech-löchá hetiszakaszát olvassák a zsinagógákban. Jelentése "Menj el".

Lót és lányai - német festő, XIII. század

Ábrám (Ávrám)- a későbbi Ábrahám - történetét 75 éves korától ismerteti a hetiszakasz. Ennyi idős, amikor az egyisten hit ismerője és propagálója az Ö…valótól azt az utasítást kapja, hagyja el a bálványimádó szülőföldjét, és menjen abba az országba, amelyet mutat neki.

Elindul Háránból Ábrám és felesége Száráj, a későbbi Sára, valamint testvérének fia Lót, és velük tartottak rabszolgáik, magukkal vitték vagyonukat is.

Idézet a kommentárokból: A magyarázatok szerint tíz próbatétel érte Ábrahámot élete során.

1. Nimród király tüzes kemencébe dobta. Ez a Tórában nem szerepel. A legenda szerint Ábrám apja Teráh, bálvány készítő szobrász volt, aki egyszer a fiúra bízta üzletét. Ő egy nagy kalapáccsal összetörte az összes bálványt, csak a legnagyobbat hagyta épen. Apja kétségbeesetten kérdezte, mi történt. Ábrahám azt felelte, valami ételen összevesztek az "istenek" a legnagyobb mindet legyőzte. Teráh dühöngött, ő készítette a bálványokat, tudja, hogy kőből vannak. Látod - felelte Ábrám - tudod, hogy lelketlen kő, mégis hiszel benne? Ábrám cselekedetét megtudta Nimród, a király, és tüzes kemencébe vetette. De a tüzifa kivirágzott, és mint egy ligetből, mosolyogva sétált ki a kemencéből Ábrám.

2. Hárámból idegen országba kellett költöznie, Kánaánba.

3. Kánaán országában éhínség dúlt, ezért Egyiptomba vándorolt. Ábrám kérte unokatestvérét - feleségét - hogy húgának szólíthassa, nehogy az erkölcstelen és léha fáraó udvarába kerüljön és őt megöljék.

Az Eufrátesz folyó most

4. Száráj mégis a fáraó háremébe került, az Ö…való megóvta Száráj becsületét, a fáraó gazdagon megjutalmazta Ábrámot. Száráj mellé egy szolgálótól származó lányát, Hágárt adta. Felszólította Ábrámot, háza népével hagyja el Egyiptomot. Lót és Ábrám szolgái összevesztek a legelőkön. Elhatározták, elválnak útjaik. Lót Szodoma gazdag mezőit választotta, de Szodoma gonosz, vendéggyűlölő lakóiról volt híres.

5. Kitört az első világháború, amelynek során unokatestvére, Lót fogságba esett. Jelentették Ábrámnak az Ivrinek (hébernek a szó jelentése: túlparti), mert Ábrám az Eufrátesz másik oldaláról érkezett. Sereget toborzott és kiszabadította rokonát.

6. Ábrám utódainak ígéri a Teremtő Kánaánt, de látomásában látja népe szenvedését Egyiptom országában, látja a szétszórattatást, a Gálutot.

7. Mivel tíz évi házasság után is magtalan Száráj, beküldi hozzá szolgálóját, Hágárt, aki viselős lesz. Száráj keményen bánik a lánnyal, és az megszökik. Hágár fiút szül, Ismáelt.

8. Ábrámot a Teremtő körülmetélésre szólitja fel, ez a záloga annak, leszármazottai annyian legyenek, mint égen a csillag. Ábrám 99 éves volt, amikor körülmetélte magát, egy H-betűvel gazdagodott a neve. H az Örökkévaló szinonímája. Új neve az Ábrahám lett, sokaság atyja. Száráj neve ezentúl Sára lett, jelentése: fejedelmi nő.

A körülmetélés héber neve brit, szövetség.

Deutsch Gábor

Módosítás: ( 2013. október 13. vasárnap, 09:10 )