Ma napja van
Címlap Dr. Schőner Alfréd írásai Park East Synagougue - Arthur Schneier főrabbi zsinagógája

Park East Synagougue - Arthur Schneier főrabbi zsinagógája

E-mail Nyomtatás PDF

 


Park East Synagougue - Arthur Schneier főrabbi zsinagógája

- részlet egy 1980-ban megjelent írásomból -


A Manhattan gránitszigetének központjában, igen közel a Central Parkhoz 90 esztendővel ezelőtt alapították ezt a templomot. A zsinagóga New York város legrégibb ilyen jellegű építménye. Főrabbija, Arthur Schneier, évtizedek óta vezeti hivatástudattal, tehetséggel és nagy hozzáértéssel közösségét. Zsinagógája a zsidóságnak ahhoz a szárnyához tartozik, amelyet némelyek modern ortodoxnak, némelyek konzervatívnak neveznek. Ez a mi kongresszusi (ismertebb nevén neológ) árnyalatunknak felel meg.

A zsinagógába belépve az előtérben egy XIV. századi Észak-Afrikából származó, üvegborítással védett tóratekercs található. A gyülekezet egyik tagjának az adománya. A templom bizánci stílusban épült. Orgonát, mikrofont, hangerősítő berendezéseket csak hétköznap használnak. Szombat délelőtt különböző korú hívekkel telik meg a templom. Fegyelmezettség, tisztaság, meghittség és áhítat légköre uralkodik. A főrabbi irányítja az istentisztelet menetét. A főbb imarészeknél mindig közli hol tart az előimádkozó, s ugyanúgy tájékoztatja híveit, a tórai olvasmányoknál is. A Tóra kivétele előtt és a háftóra olvasását megelőzően angol nyelven a szószékről összefoglalja a hetiszakaszt és a prófétai olvasmány tartalmát, mondanivalóját.

Nagy hangsúlyt helyeznek a közös éneklésre. Ilyenkor évszázados chászid melódiák szárnyalnak a magasságok felé. Közösen éneklik a Káddis di Rábbonont, az Éjn Kélajchénut, az Olénut. A hatásosan megvilágított frigyszekrényben körülbelül tizenöt egyforma köntösbe öltöztetett Tórát láthatunk, amelyeket szebbnél szebb ezüst kegyszerek ékesítenek.

Érdekes színfoltja az istentiszteleti rendnek, amikor a szombat délelőtti ima végén az Ánim Zömirajsz elmondása előtt egy tíz év körüli fiúcska áll az előimádkozói pulpitus elé. Vékony, tiszta hangján Isten dicsőségét hirdeti. Megható jelenet, örökre az emlékembe vésődött.


VATICAN - USA Benedict XVI: Passover greetings to the Jewish community of  New York

Benedek pápa és Schneier rabbi


Négy évizettel később, 2020-ban írom:

Schneier főrabbi tagja volt annak a nagy létszámú delegációnak, amely 1978-ban visszaadta az amerikai nép nevében a magyar népnek a Szent Koronát. Lelkiismeret Alapítványa (Appeal of Conscience Foundation) megalapítója, közösségének rabbija, iskolaszervezője, diplomata, aki a mindenkori kormányok delegáltjaként béke előkészítő tárgyalások résztvevőjeként történelmi küldetést teljesített.

A hetvenes években a Szovjetúniban járt és a Kremlben előkészítette, hogy a helyi jesivákból a pesti Rabbiképzőbe érkezzenek hallgatók, akik tanulmányaik végeztével moszkvai, kijevi, leningrádi rabbiként végezték szolgálatukat. Hasonlómódon, így érkeztek fiatalok az akkori Csehszovákiából és az NDK.ból.

Zsinagógájába rendszeresen ellátogatnak kormányfők, és először Amerika földjén, a pápa is beszélt a Park East Synagougue-ban.

Tizenegy egyetem díszdoktora és a legmagasabb állami kitüntetések birtokosa.

Ma, a világ zsidóságának egyik legmegbecsültebb rabbija.

Tizenhárom évesen a Dohány templomban volt a bár micvája, s most kilencven esztendős korában zoom-on keresztül innen köszöntötték Schneier főrabbit, aki Ausztriában született, s az Anschluss után Magyarországra menekült és a pesti Zsidó Gimnáziumban érettségizett.

Isten éltesse Schneier főrabbit bis hundert und zwanig. Mázál tov!


Schöner Alfréd