Ma napja van
Címlap Dr. Schőner Alfréd írásai Az ómerszámlálásról

Az ómerszámlálásról

E-mail Nyomtatás PDF

 

Az ómerszámlálásról


Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, Világ Alkotója, aki megszenteltél bennünket parancsolataiddal, s elrendelted az omer számlálását.


Hét héten keresztül minden este felhangzik az áldás szava. Ezzel áldjuk meg. s köszöntjük a biblikus eredetű ómert.


A tórái elrendelést a talmudi kor tapasztalaton alapuló gondolatvilága érzékletesebbé teszi, megvilágítja, illusztrálja.


Az ókor embere — akinek életében a bibliai parancs mindennapi gyakorlat volt — hálatelt szívvel fordult az Alkotóhoz örömének idején, amikor fáradságos keze munkájának eredményeként végig tekintett a dús termést hozó árpatáblán.


A hála megnyilvánu­lásaként az első kévét a Szentély­ben mutatták be.


A mai — közösségeinkben erősen gyökerező — vallási szokásnak, az ómerszámlálásnak ez a mezőgazdasági és vallástörténeti alapja.


Mönochausz traktátusa „(65 p., a lap) vibrálóan érdekes világa elénk tárja az ómer learatása- nak korhű formáját, egyéni módját.


Rész Din küldöttei — mezőgazdasági szakemberek, s a vallás törvényeinek ismerői — ünnep előestéjén közösen kimentek a büszkén lengő árpatáblákra.

Nagy tapasztalattal, ügyes kézzel a magtól duzzadó termést kiegyenesítették, s kalászfonatú kévéket formáltak belőlük.

Az alapos, szakértelmet kívánó munkának célja az előkészítés volt. A mezővárosok lakói odaáramlottak és szemtanúi lehettek az érdekes párbeszédnek:


arató: Testvéreim! Eljött az aratás ideje?

nép: Igen! Igen!

arató: Ilyen sarlóval, s ebbe az edénybe ?

nép: Igen! Igen!


Ezután aprólékos részletek, a munka fázisainak hű leírása.

Mind-mind érzékeltetik az esemény mozzanatait, jelentőségét, s korábban vitatott egyértelműségét.


Ez az ómer eredete.


A középkorban, s a késői századokban a Szefira napjai gyásszá váltak a zsidóüldözések szomorú évfordulójaként.


Az ómer fontossága és történeti súlya érződik az aggáda mondanivalójában a Bész Hámikdossal összefüggésben.


Két fogalom, melyet érdekes formába ötvöz a talmudi gondolatvilág.

„Csodás események történtek őseinkkel a Szentély idején:

Nem vetélt el asszony.


Nem volt tisztátalanság a főpapon Jaum Hakippurim napján.


Nem oltotta el soha égi eső a magasságok felé törő áldozati lángot.


Nem találtak alkalmatlan részt az ómeráldozatban."

Lág báomerről

1. A napról, amely a Bár Kochbá szabadsáharc idejében a "győzelem" emlékét jelezte.

2. Hátám Szofér  z.c.l. szerint e napon hullott a manna is.

3. A legenda szerint az ókori bölcs Simon Bár Jochái LÁG BÁOMER napján hunyt el, de halála előtt felfedte a Kábbála titkait


 


--

 

_____________________________
Rabbi Schöner Y. Alfréd PhD

rector emeritus