Ma napja van
Címlap Dr. Schőner Alfréd írásai Könyvbemutató - Kiss Erika: Hátám Szófértől Moses Mendelssohnig

Könyvbemutató - Kiss Erika: Hátám Szófértől Moses Mendelssohnig

E-mail Nyomtatás PDF

Kiss Erika:

Hátám Szófértől Moses Mendelssohnig - A Zsidó Egyetem tanulmányútja

című könyvének bemutatása,  Bp. 2015.Az elmúlt esztendőkben intézményünk, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem számos tanulmány utat szervezett. Velence és Szarajevó környékét utaztuk be. Eredeti célunk: közösség formálás és tanulás. Természetesen kulturális kikapcsolódással és élménygyűjtéssel egybekötve.


Járva az egykori velencei gettót, az épületek, s a zsinagógák összessége emlékezésre sarkallt.

Belépve a trieszti zsinagóga monumentalitásában is lenyűgöző hatalmas épületébe, barangolva Padova egykori zsidó negyedének utcáin, élvezettel szívtuk be idegenvezetőnk tanító szavait.


A szarajevói varázslatos szépségű régi zsidó templom emeletén kialakított kis imateremben a hajdani helyi, szefárd zsidó közösségre emlékeztünk.


Vajon mit hozhat, mit adhat a megújuló Pozsony és Berlin szellemi arculata?

Hátám Szofertől - Mendelssohnig.

A kulturális kikapcsolódásból kever ávot lett.

Azaz, „kegyeleti látogatás”.


Végigjártuk s végigjárjuk Közép – és Kelet-Európa valamikori nagy zsidó közösségeit, ahol ezrek, tízezrek, százezrek éltek. Tanultak, tanítottak. Építettek s gazdagították környezetüket. Ezen épületekben ma is megtalálható a szellemi élet szikrája.

Talán újra lobban a láng?


Sok helyen őrzik a históriai múlt emlékeit, bemutatva a történelmi zsidóság spirituális erejét, haza iránti hűségét, Isten és emberek iránti szeretetét.


Könyvünk szerzője Dr. Kiss Erika „reneszánsz” ember. Egyike a legkiválóbb és legodaadóbb tanítványainknak. Elismert tudású főorvos, képzett a teológia világában. Kvalifikált művelődéstörténész, példamutató családanya.

Kutat, publikál, tanít, mosolyog.

Tudásvágya lenyűgöző.

Intellektusa példaértékű.

Felkészültsége, íráskészsége imponáló.

Stílusa kedvesen olvasmányos.

Szerzőnk az illusztrációk kiválasztásának a nagymestere.


Kötete önmagáért beszél. Műfaji meghatározásával ő maga is habozik. Talán annotált, kommentált, tudományos megalapozottsággal rendelkező naplótöredék.


Pár napos utunk szubjektív leírása, erről szól a könyv, élmények sokaságával gazdagítja az érdeklődőt. A kétnapos „guruló tudományos konferencián” – az autóbuszon elhangzott előadás sorozatra gondolok - szellemi magaslatokra érkeztünk.

Pozsonyban és Berlinben a látnivalók betekintést adtak a múltba. Egy nép, egy közösség, egy helyi gyülekezet életébe, tevékenységébe, célkitűzéseibe.

Romokba döntött álmaiba.

Sorsukat darabokra törte, legtöbbjük életét megsemmisítette a 20. századi gyilkos történelem.

A legnagyobbak nyomában jártunk. Nem hiába, mert méretes lépteiket nem borította be teljesen a feledés homálya.


A hűség és az elkötelezettség könyve ez.

A szerző munkáját mementóként értékelem.

E kötet is hozzájárul ahhoz, hogy jobban megismerjük térségünk történetét, a helyi mikrovilágok csodáját, majd zsidóságunk tragédiáját, de egyben történelemformáló erejét is.

Géniuszok keze munkáját látni, nyomukba járni nagy kihívás, s egyben elodázhatatlan kötelesség.

E küldetésben Kiss Erika könyve is útmutatást ad az olvasónak.


Lectori salutem!Schöner Alfréd 

Módosítás: ( 2020. február 23. vasárnap, 18:01 )