Ma napja van
Címlap Dr. Schőner Alfréd írásai Te érted... könyvbemutató 2004-ben

Te érted... könyvbemutató 2004-ben

E-mail Nyomtatás PDF

Te érted....


(Dr. Schőner Alfréd beszéde, könyvbemutatóján, 2004. június 17-én, Budapest, Lurdy-ház,  Alexandra Könyváruház)

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim,


Mindenekelőtt a köszönet szava szóljon mindazoknak, akik elősegítették a könyv létrejöttét.

Egyik nagy mesterem, Buda egykori főrabbija, Benoshofszky Imre, a jelenlévők közül talán sokan ismerték a nevét, három évtizedes pályafutása után Harminc év után... címmel összefoglalta élete addigi pályáját.

Januárban volt harminc éve, hogy rabbivá avattak. Szabadjon - három évtized után Benosofszky tanítványaként - nekem is áttekintést adni eddigi munkáimból. Ez az ötödik olyan kötetem, amelyben megkísérlem bemutatni ars poetica-mat, s a körülöttünk levő világot

Az első gondolat: miért Te érted... a kötet címe?

A sok stúdium közül, amit az elmúlt években alkalmam volt hallgatóimnak tanítani, az egyik, a Talmud különböző ággádáinak magyarázata. Már együtt volt a gyűjtemény, mintegy negyven tanulmány, amelyet úgy éreztem, már meg lehet jelentetni, már érdemes közzé tenni.

Tanítottam hallgatóimnak - mint említettem - a talmudi szöveget, s éppen Megilá traktátusát, az egyik legszebb és viszonylag a "legkönnyebben" olvasható szövegrészt magyaráztam:

Az első ismert fordítás Onkelosz, a prozelita a nevéhez köthető. A hagyomány alapján fordította le az ősi szöveg első egységét, a Tórát. Utána jött egy másik tudós, név szerint Johánán ben Uziél, aki a proféták - Chágáj, Zechárjá és Máleáchi - tanítását átvéve, lefordította a szent szöveget, Neviim, arameusra.

Erec Jiszráél megremegett négyszázszor négyszáz mérföldön keresztül. Ekkor megszólalt egy égi hang, és így szólt:

- Ki az, aki felfedi a titkomat, és lefordítja az Írást más nyelvekre?
- Jochánán ben Uziél válasza:
- Én vagyok az Uram, aki felfedtem, ezt a titkot minden ember előtt. Egyértelmű - folytatja a talmudi szöveg, - hogy nem magam miatt, nem az én dicsőségemért tettem. Nem is atyám házának a dicsőségéért fedtem fel a Szent Iratokat, a zsidó kultúra ősiségét, hanem Te Érted tettem ezt Örökkévaló.

Amikor ehhez az idézethez értem, úgy éreztem, megtaláltam könyvemhez a megfelelő címet. Te Érted tettem Örökkévaló! Ugyanakkor a szójátékkal élve, Te - kedves olvasó - érted, hogy mit akarok tanítani, miről szeretnék beszélni.

Tisztelt Jelenlévők!

Ez a könyv a zsidó kultúráért íródott annak reményében, hogy elolvassátok, mit szándékoztam eddig tanítani életem különböző őrhelyein.

Sokat gondolkodtam, hogy hatvan esztendővel a Soá után, milyen választ lehet adni a gondokkal, problémákkal, kételyekkel küszködő ember számára. Van, aki a nemzeti identitást keresve, Izraelben találja meg otthonát, van, aki a diaszpórában él és keresi a maga gyökereit, pluralista identitását.

A Soát átélt és az utána született első emberöltő is keresi saját azonosságtudatát, a történelem hozta megpróbáltatásokból való kiutat.
Rabbiként, oktatóként e kötet tartalmával kíséreltem megadni az egyik lehetőséget. Feleletet?
Ez az én válaszom: ez a könyv! Te érted ...! Annak reményében élek, ha elolvasod ezeket az ősi tanításokat, benne megtalálod (?) a mindenkori üzenetet.

Te érted szól - nem a harang, hanem - az Írás.

Köszönöm a figyelmüket!