Ma napja van
Címlap Dr. Schőner Alfréd írásai ÉVFORDULÓ – ÉV FORDULÓ - 2019-5780

ÉVFORDULÓ – ÉV FORDULÓ - 2019-5780

E-mail Nyomtatás PDF

 

ÉVFORDULÓ – ÉV FORDULÓ

2019-5780


1. A 160 éves Dohány zsinagóga


A modern kor zászlói üzenetértékkel rendelkeznek. Kortárs tanúként a magyarországi zsidó történelem különleges időpontjáról - 1988 tavasza és 1989 ősze közötti időszakról – írok. 1988 tavaszán már megjelenik Magyarországon Izrael Állam érdekképviselete. A történelmi hátteret jól ismerjük: 1967-ben, a hatnapos háború következtében, az akkori Magyar Népköztársaság egyoldalúan megszakította Izrael Államával a diplomáciai kapcsolatot. Az időpont kitörölhetetlenül belevésődött emlékezetembe. 1967-ben, az Anna Frank Gimnáziumban azon a napon érettségiztem, amikor a Cáhál diadalmas hadjárattal új fejezetet nyitott a modernkori zsidóság életében. Érettségim napján a hős katonák megváltozhatatlanul visszafoglalták Jeruzsálem korábban okkupált részét, s megszületett az egységes, szétválaszthatatlan Jeruzsálem, a zsidóság örök fővárosa. E nap azóta úgy ismert: Jom Jerusalajim, Jeruzsálem napja.


Az 1980-as évek utolsó esztendeiben, amikor már érezni lehetett egy kicsit az „enyhülést”, létrejön a két ország érdekképviselete. Sőt izraeli politikusok is érkeznek Magyarországra. Mindegyik látogatást tesz a történelmi jelentőséggel bíró és a magyarországi zsidóság szimbólumaként számon tartott Dohány utcai zsinagógában.


A két zászló a DohánybanNéhány olyan személyiséget említek meg, akik sok-sok más hivatalos elfoglaltságuk mellett, fontosnak érezték, hogy ellátogassanak a Dohány utcai zsinagógába. Közülük Peresz  később Izrael államelnöke, Shamir és Sharon pedig miniszterelnöke lett. Zevulun Hammer vallásügyi miniszter, az izreaeli Mavdal, a vallásos cionista párt elnöke, fiatalon, 62 éves korában hunyt el.


A 80-as évek harmadik harmadában a Dohány utcai zsinagóga egykori rabbijaként indíttatva éreztem magam arra, hogy a zsinagógában a helyi közösség vezetésével egyetértésben, két 3 méteres zászlót, a magyart és az izraelit helyezzünk el a frigyszekrény eéőtti térben. Identifikációs jelként, a magyarországi zsidóság kettős gyökerűségét volt hivatott szimbolizálni e gyönyörű épületben.

160 éves a Dohány zsinagóga


A kéttornyos épület portálja és a rózsaablak között a leghíresebb tórai mondatok egyike látható:


ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם


“Készítsetek számomra szentélyt, hogy közöttük lakozzam.” (Smot 25.8)


Az egykori Szentélyt követő zsinagógák rendeltetése, a kommentátor szavaival élve, hogy a szentség forrása legyen Izrael népe számára. Örök vágy, igény és remény, hogy az isteni jelenlét áldása örvendezteti az imádságba fordulók lelkét.


S a zászlók felett hitünk egyik legfontosabb gondolatát a zsoltárköltő fogalmazta meg. A frígyszekrény feletti tér  büszkén hirdette-hirdeti a zsinagóga épületének örökérvényű üzenetét, amely ilyenkor a félelmetes-fennséges napok hangulatában a lelkünkig hatol:ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם ה'


„Napkeltétől napnyugtáig dicsőítsék a Mindenható nevét!” (Zsolt.133.3)
2. A 150 éves pécsi zsinagóga


Óriási nevekből álló kántordelegáció érkezése hozta lázba a rendszerváltás évében a magyarországi zsidóságot. A pillanat atmoszférájától átszellemült  virtuóz zongorakísérő cantor David Gildar, a Joszele Rosenblattra külsejében és hangi virtuozitásában hasonló Ben-Zion Miller, az elmúlt hat évtized vitathatatlanul legnagyobb kántorművésze Moshe Stern, a carusoi hangszépséget idéző Pinchász Rabinovitz, s a megjelenésében és hangterjedelmében is egyedülálló David Bagley.

A kántorművészek zenei produkcióját óvációval fogadta a többszáz hallgató. Zsidók és nem zsidók.

Háromszor adtak koncertet a Dohányban, egyszer az Operaházban, ahol a zenekart Éli Jáfe, a jeruzsálemi Nagytemplom kórusának világhírű dirigense irányította, szemlélőrojt díszelgett szmokingján. Hatalmas sikert arattak a pesti Vigadó koncerttermében, a világhírű szegedi zsinagógában és messze nem utolsósorban a most 150 éves pécsi zsidó templomban.

A gyönyörű Széchenyi tér magához öleli a kor egyik legszebb zsinagógáját. Külső megjelenése, belső enteriőrje invitálja a látogatókat,

A bejárati portál felett Jesája próféta, a maga nemében unikálisnak mondható, héber nyelvű mondata várja a híveket:


בתי בית תפלה יקרא לכל העמים


„Házam az imádság házának nevezetessék minden nép számára.” (Jesája 56.7.)


Ez a mondat inspirál, üzen, hogy Baranya megye fővárosában is a központban álló zsinagóga mindenkit invitál, mindenkire hat.


150 éves a pécsi zsinagóga


S amikor Dávid Bagley improvizált, az ősi zenei világot és a pillanat áhítatát elegyítette, felejthetetlen perceket teremtve a zsinagóga népének. Egyetlen mondatot ismételt csupán a házánut áhitatával:


בתי בית תפלה יקרא לכל העמים

„Házam az imádság házának nevezetessék minden nép számára.” (Jesája 56.7.)


3. A 120 éves szolnoki zsinagóga


1898-ban, 120 évvel ezelőtt épült fel a szolnoki zsinagóga. Mindig, amikor ide belépek, egy kicsit úgy érzem, otthon vagyok.

Csak a hívek hiányoznak.


Belépve a szolnoki zsinagógába, kerestem a szentírási üzenetet. Nem találtam! Az egykori feliratot, a zsoltárok mondatát „lemeszelte” a történelem. Varga Béla monográfiájában A szolnoki zsidóság története című könyvében  azonban megtaláltam a zsoltárköltő mondatát. Íme, az archív felvétel:

A zsoltárköltő imára hívó, imádságot csalogató mondata így ünnepek előtti önvizsgálatra inspirál. Éljünk vele  hogy gondolataink, bűnbánó imádságunk megérintse a Magasságot.


A zsinagógában, amikor tekintetemet feljebb emeltem, az egykori frigyszekrény fölött megláttam a két kőtáblát.

A tíz igének a mi világunkban a két nagy világvallásnál, a zsidóságnál és a kereszténységnél alapvető fundamentum értéke van. A tíz igének, amelyet 1898-ban véstek fel, ma, a rekonstruált állapotában, egy kis „szépséghibája” van.

Ez a tízparancsolat csak öt parancsolat…!

Jobb oldalon a mózesi első öt ige látszik, a baloldalon ugyanaz az öt!

A másik öt ige valahogy eltűnt?


Lassan eltűnnek a hívek, a szavak. Megsemmisülnek a betűk?Kétszer az első öt ige a 120 éves szolnoki zsinagógábanA 20. század közepének egyik kiemelkedő jeruzsálemi rabbija, Ávráhám Jichák Cook mondatát idézem:

„Vannak olyan emberek, akiknek kőszívük van, és vannak olyan kövek, olyan épületek, amelyeknek mélyén, falaiban emberi szív dobog.”


Jubiláló zsinagógáink évfordulós, kőbevésett üzenetei, s a zsinagógai év fordulójának bűnbánó, önmagunkat vizsgáló intelmei előkészítik a hívő ember lelkét, hogy isteni tanokat befogadva kiteljesedjék, jobbá váljék.


וכך היתה תפלתו של כהן גדול ביום הכפורים


„ Mikor a főpap kijött a Szentek Szentélyéből így imádkozott.”


Legyen a Te akaratod, Istenünk, őseink Istene, hogy ez az év javunkra és néped, Izrael javára váljon!

Legyen a Tőled jövő boldog élet éve, a harmat és az eső éve, oly év, melyben bűneink mind engesztelést nyernek!

Oly év, melyben megáldod kenyerünk és vizünk!

Oly év, melyben irgalmad megnyilvánul irányunkban!

Békesség s nyugalom éve, oly év, amelyben feltárod előttünk javaid kincstárát, amelyben Izrael fiai nem szorulnak se egymásra, se más népre, mivel áldásod adtad kezünk munkájára!
A főünnepi muszáf gondolataival köszöntöm drága testvéreimet, és kívánok Izrael összességének

כתיבה וחתימה טובה


békés, nyugalomban eltöltendő új zsinagógai esztendőt!