Ma napja van
Címlap Dr. Schőner Alfréd írásai A holocaust hatása családunk öt generációjára

A holocaust hatása családunk öt generációjára

E-mail Nyomtatás PDF

 

Schöner Alfréd


A holocaust hatása családunk öt generációjára


(Elhangzott az SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke, az MTA–SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport és az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR–ZSE) Kaufmann Dávid Zsidó Kultúrakutató Csoportja A család egykor és ma (5.) címú konferenciáján 2018. december 11 - én az SZTE BTK Kari konferencia termében (6722 Szeged, Egyetem u. 2. fszt.).


A témám naplószerű, önéletrajz jellegű. Az érintettek:

  • Nagyapám Schöner Ferenc, akinek családját Auschwitzban meggyilkolták.


  • Apám, Schöner Ignác, akinek első feleségét és négy gyerekét, valamint tíz testvérét is  Auschwitzban ölték meg.


  • Lányom, Schöner Zsuzsa, aki gimnazistaként auschwitzi kegyeleti úton vett részt. Az ottani traumatikus élmények hatására alijázott Izraelbe.


  • Jómagam a 60. évfordulón Auschwitzban jártam, belebetegedtem.


  • Két Izraelben született unokámban, akik érettségi előtt auschwitzi kegyeleti úton vettek részt, érzelmek sokaságát váltotta ki.10 évvel ezelőtt, 2008.


EFRÁJIM DOV a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csenger nagyközségben így szólhatott volna érdeklődő tekintetű unokájához: hallgasd kis unokám Szentírásunk ősi üzenetét, hallgasd az Írás szavát! Erre tanítottak apáink, elődeink s most én neked, kicsi unokám, idézem e gyönyörű mondatot, a Zsoltárok könyvének lebilincselő gondolatát:


גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי


„Még, ha a halál árnyékában is járok, nem félek én, mert velem van az Örökkévaló, a Világ Alkotója”. (Zsolt. 23.)


S az egykori unoka, ma már nagyapaként, ősz hajjal, viharos történelemmel a háta mögött, megviselten, de meg nem törten, így válaszolna nagyapjának a polgári időszámítás szerinti 2008., ősi hitünk naptárszámítása szerint az 5768. évében:


Nagypapa, itt vagyok Auschwitzban, ahova elhoztak Téged, s a nagymamát, s testvéreimet, 39 családtagunkat.

Látom a cinikus feliratot: Arbeit macht frei.

Látom az utat, amelyen járhattál, a síneket, amelyen ideszállítottak a szörnyű lepecsételt marhavagonokban.


Látom a barakkokat, amelyeket múzeummá alakított át a múltat mindig meg nem értő történelem.

Látom az emeletnyi szemüveget, amelyeket testvéreink hordtak.

Látom az emberi hajból emelt halmokat, dombokat.

Látom a precízen felcímkézett bőröndök áradatát.

Látom a gázkamrát, érzem a falak lüktető üzenetét, s látom a krematórium szörnyű száját, benne egy égő gyertyát, mely talán Te érted is lángol.

Látom a kéményt, amelyen ezrek, milliók füstje szállt vádlón a magasságok felé.

Látom Auschwitztól nem messze azt a kis tavat, melynek felszínén még mindig, hat évtized távlatából is ott lebegnek az emberi por soha el nem tűnő maradványai.

S látom Birkenaut, a halálgyárat.

Milliók utolsó fohászának színhelyét.

Most itt, gyászoló lélekkel fájdalommal telve állok e barakkban, ahol Te is feküdhettél, és azt mondom: drága nagyapám:


גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי


Itt járok a halál árnyékában. Veled ellentétben, engem rettenettel tölt el a látvány, hatol belém az elborzasztó érzés.


De tudom, hogy az Örökkévaló velem van.

S azt is tudom, hogy a magasságokból Te most letekintsz reánk, az emlékező utódokra.


Efrájim Dov, a csengeri zsidó 82 éves korában hagyta el először szülőhelyét. Talán még a szomszéd községbe se jutott el.

Csak egyszer, egyszer vitték idegenbe…

Ide Auschwitz-Birkenauba.

Reb Efrájim Dov vallásos, szakállas mély érzésű, csendes, bölcs ember volt.

Hitte az írás szavát.

Ő akkor sem félt, amikor a halál érintette meg.


Nagyapám


Efrájim Dov nem volt más, mint az én áldott emlékű Ferenc nagyapám, akinek héber nevét viselem.

Állítólag mozdulataimban is Őt idézem, s e drámai helyen, e félelmetes helyen az Ő emlékét örökítem meg.


Efrájim Dov! Hatvan évvel később, itt a pokol tornácán, Auschwitz-Birkenauban, ugyanúgy vettem fel a t’filint, az imaszíjat, mint Te hatvan évvel ezelőtt, mielőtt meggyilkoltak.


Itt Auschwitz-Birkenauban ugyanúgy öltöttem magamra a táliszt, az imaköpenyt, mint Te hatvan évvel ezelőtt, mielőtt a halálba indultál.


Ugyanazokat az imákat mondtam el, mint Te.

Ugyanazzal a hittel, mint Te.

Ugyanazzal az alázattal, mint Te.

Ám most itt lógnak körülöttem Izrael Államának zászlai!


Itt vannak az életmenet ezrei.

Hirdetik az életet a halál völgyében.Majd 10 évvel később, 2017-5778.


E sorokat 10 évvel később 2017 szeptemberében írom.

Még pár nap és beköszönt az 5778. zsinagógai esztendő.

Dániél, a bechor, az elsőszülött unokám, már Tel Avivban született.

Kép is készült róla Auschwitzban a rámpán. A rámpán, amelyen elvitték, majd meggyilkolták, elgázosították, elégették családunk nagyobb részét.

Dániél 17 éves múlt, néhány hónap múlva bevonul a hadseregbe. Lelki kötelességének érezte ő is, mint több száz diáktársa, Izrael egyik leghíresebb gimnáziumában, hogy a kegyeleti úton részt vegyen. Az egykori "halálmenet" helyén az élet menetén végig vonuljon. Lerótta kegyeletét a világ legnagyobb zsidó temetőjében.

Kezében Izrael zászlaját tartotta.


Öntudatos fiatalember. Őszinte, szókimondó, s roppant szerény. Békeszerető, magas erkölcsi érzékkel és intellektussal megáldott. Mögötte kék farmerben és fehér trikóban izraeli fiatalok százai, s fölöttük az egykori őrtorony most üresen áll, mintha mégis figyelne…


Karinthy szavai jutnak eszembe:


"…A másik jéggé dermedt, megfagyott,

Elment a sírba, itt hagyott.


Nem mondhatom el senkinek,

Elmondom hát mindenkinek…"                 (Előszó)


A gyertyatartó


Megboldogult anyámnak az volt az álma és a vágya, hogy fiából rabbi legyen, de már nem érhette meg, mert három héttel a rabbivá avatásom előtt, 1973 decemberében elköltözött az élők sorából. Ott volt velem a szívemben és a lelkemben, de fizikai valóságában már fent volt az örökkévalóságban. Ott álltam a Rabbiképző frigyszekrénye előtt, Apámra néztem és nagyon megijedtem.


Megláttam sápadt arcát. Később kiderült, hogy akkor már tényleg rákos beteg volt.


Nyolc hónappal később ő is megtért őseihez. Néhány héttel halála előtt magához hívott, és azt mondta: szeretnék megmutatni neked valamit. S bevitt hetedik kerületi kis lakásának éléskamrájába, és elővett egy batyut. Egy féltve őrzött csomagot, amit korábban soha nem láttam. Kibontotta, s legnagyobb meglepetésemre egy nagyon furcsa formájú gyertyatartó volt benne.


Apámhoz fordultam, és azt kérdeztem, mi ez. Apám nem a kérdésemre válaszolt, hanem azt mondta: „vár a mama”, az anyád! Ennyit beszélt arról, hogy tudja, milyen beteg és hogy el kell mennie, s utána annyit mondott: „szeretném odaadni neked ezt a gyertyatartót, elmondom a történetét”.


Elfulladó, gyengülő hangon elmesélte, hogy 1944-ben, sok-sok ezer magyar zsidó társával együtt Mauthausenben volt, a koncentrációs táborban, amit természetesen én is tudtam. S ott Mauthausenben apám sorstársaival együtt elhatározta, hogy gyertyát fog gyújtani sábát tiszteletére. S a koncentrációs tábor kerítéséből letörtek egy drótdarabot, s abból formáltak egy furcsa mécsest.


Kis, apró vájatot alakítottak ki a tetején, és ebbe préseltek kis fadarabokat, s meggyújtották a piciny „gyertyákat”, a papírgalacsinokat, és elmondták csak egyszer a brochekat, az áldásokat:

„Legyen áldott az Örökkévaló, aki csodát tett az ősökkel, Ő tett csodát a mi világunkban is.”


Nem sokkal később az amerikai hadsereg elérte Mauthasent, apám is felszabadult, 38 kilósan, flekktífusszal, majd ahogy Ő mondta, annak reményében, hogy megtalálja a családját, de mindenkijét megölték.


Egy életen át mardosta a lelkiismeret-furdalás, miért nem ő halt mag, s miért a négy gyermeke?


Ám erről a korszakról soha nem beszélt, csak ezt a gyertyatartót, amit ott Mauthausenben készített, ezt adta oda nekem néhány héttel a halála előtt.


Apám elment, és jó pár évvel később, mikor eljutottam Jeruzsálembe, ezt a gyertyatartót a Jad Vasem Intézetnek ajándékoztam, hogy vigyázzanak rá, mert ez mementó, emlék. Megköszönték.


Nem sokkal később levelet hozott a posta Jeruzsálemből, a Jad Vasem Intézet akkori új igazgatójától. Azóta a Jad Vasemben, az emlékezés házában, a holocaust múzeum kiállító termének középpontjában áll egy kis mécs. Az alábbi levél szövege magáért beszél:


Az Ön édesapja, a reb Ezriel Jichak Schöner által Mauthausenben készített gyertyatartó megtekinthető új Történeti Múzeumunknak a magyarországi zsidóságot bemutató kiállításán.

A gyertyatartó egyedi története, édesapjának és fogolytársainak a zsidó hagyományok iránti elkötelezettsége, amelyet megőriztek abban a borzalmakkal teli helyzetükben is, nemcsak csodálatos például szolgálhat valamennyiünk számára, de tanúskodik a koncentrációs táborokban jelenlévő, a zsidóság iránti szellemi odaadásról is.”


Apám gyertyatartója


Tavaly két kis unokámmal ott voltam a Jad Vasem Intézetben, akik mikor megnézték a tárlatot, észrevették azt a furcsa gyertyatartót, amely családom múltjának egyik megmaradt emléke.


Szaba (nagypapa), mi ez a lámpás?- hangzott a naiv gyermeki kérdés.

Elmondtam dédapjuk történetét, s hogy ezt ő készítette távolban, idegenben, hideg télben, szinte megfagyott ujjakkal azért, hogy legyen egy parányi fény a mauthauseni éjszakában.


Az elsőszülött unokám azt mondta, hogy ez a legszebb gyertyatartó, amit valaha látott.

A cipők a Duna parton


Az elmúlt ősszel három szábre unokámmal sétáltunk az Országház környékén. Csodálattal tekintettek a monumentális épületre, a magasságok felé ívelő tornyokra. Visszamosolyogtak a felhőtlen tekintetű Bibó István mellszobrára. Ámulva tekintették a habokból szinte kiemelkedő autóbusz - vízibuszt, s visszaintegettek a kiránduló hajón az őszi napsütésben a külföldieknek.

Majd közeledtünk a Pauer Gyula alkotta cipő-kompozícióhoz. Döbbenten láttam, hogy néhány 25-30 év közötti fiatal vihogva, s egyben értetlenül járja körül a „furcsa” alkotást. Egyikük levette szandálját, s „felpróbálta” az egyik vascipőt… Dermedten álltam ott unokáimmal. Odaléptem az egyébként egymással svédül beszélő fiatalokhoz, és angolul megkérdeztem, tudják-e, mit szimbolizálnak ezek a cipők. Értetlenül néztek rám.

Majd beszéltem és beszéltem nekik a soáról, a hat millióról, és a 600 000-ről, a hívektől megfosztott magányosan árvuló zsinagógákról, az elnéptelenedett zsidó közösségekről, a kiirtott családokról, a sok-sok évtizedes gyógyíthatatlan fájdalomról, amely nemcsak a soát átélt generációt sújtja, hanem beleégett az azt követő generációk, családok lelkébe és időnkénti félelmeibe. És beszéltem a szörnyű asszociációkat keltő, a nyilas rémuralomra utaló, ma is időnként megjelenő jelképekről.

A svéd fiatalok döbbenten hallgatták szavaimat, majd elköszöntünk egymástól. Néhány másodperc múlva, mikor önkéntelenül visszanéztem az ifjú turistákra, ámulatba ejtő meglepetéssel láttam, hogy mindannyian térde borulva – saját hitüknek megfelelően – imádkoztak az ártatlanul meggyilkolt ezrek emléke előtt.

Ott a Duna partján, a cipők árnyékában…