Ma napja van
Címlap Dr. Schőner Alfréd írásai Nyiió ima 2018. 12. 13. BZSH

Nyiió ima 2018. 12. 13. BZSH

E-mail Nyomtatás PDF

 


NYITÓ IMA, 2018. 12.13. BZSH" Emeljétek kezeteket a Szentély felé és áldjatok az Örökkévalót! Áldjon meg benneteket Cionból az Örökkévaló, alkotója az égnek, s földnek!" (Zsoltárok 134.2-3)

 

AZ ISTENHIT, A BÖLCSESSÉG, ÉS AZ ÉRTELEM HASSA ÁT A MAI TANÁCSKOZÁS TARTALMÁT !

HOGYAN OLVASSUK JÓB KÖNYVÉBEN?והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה

„De vajon hol található az igaz bölcsesség? (Jób, 28. 12.)

אלוהים הבין דרכה והוא ידע את מקומה

„Csak az Isten tudja, mely út vezet hozzá.” (Jób 28. 23.)

ויאמר לאדם הן יראת אדני היא חכמה וסור מרע בינה

„Ő meg is mondta: Lásd, Istent félni az a bölcsesség, s a rosszat kerülni: az értelem! ( Jób 28. 28.)


Idézzem a Talmud tanítását, szellemi útravalóként.


„Az ember legyen mindig fogékony az istenfélelem iránt. Gyarapítsa, segítse elő a békét testvéreivel, és minden embertársával.

Hogy kedvelt legyen a Világ Alkotója előtt. És szeretetet, megbecsülést szerezzen az emberek előtt

(Beráchot 17/a)A XIII. sz. közepén fogalmazta meg a korszak egyik legnagyobb tudósa, rabbi Mose ben Ramban, azaz Nahmanidesz az előbbi gondolatot. Ramban a középkor egyik legnagyobb szövegmagyarázója, aki a Torához, és Jób könyvéhez is különböző értelmezéseket irt. Egyedi módon, ami leginkább beleivódott a mindennapi tudatunkba az a kis írás, amely a szidurba, a mindennapi imakönyvbe foglaltatott: "Igeret Haramban", "Ramban levele". Ezt - s benne az előbb citált mondatot - Ramban írta távolba szakadt fiának, örök értékű tanításként."...Helyezd szemedet a földi valóságba,
lelkedet pedig emeld az Örökkévaló, a magasságok felé."

,,Az atyák, az elődök a cselekedete példa lesz az utódok számára."(Midrás Tanchuma. Slách Lecha)

Mi az elődök tettét, cselekedetét, szorgalmát tiszteljük, megbecsüljük, és példának tartjuk. Ennek szellemében tanítjuk a gondjainkra bízottakat és ennek szellemében szeretnénk nevelni az elkövetkezendő időkben is.


Békességre, megértésre törekvés hittestvéreinkkel, s embertársainkkal. A régi legenda azt tanítja:


"Minél többet emeli az ember szemét az Égre, annál többször látja a csillagokat."