Ma napja van
Címlap Dr. Schőner Alfréd írásai BIBLIOGRÁFIA 1996-2006

BIBLIOGRÁFIA 1996-2006

E-mail Nyomtatás PDF

 

SCHŐNER ALFRÉD ÍRÁSAINAK BIBLIOGRÁFIÁJA


1996-2006


 


1996.


235.

Számítógép a Biblia tanításához

Dr. Joszéf Fleischmann professzorral beszélget Schőner Alfréd volt magyarországi főrabbi

in: ÚJ KELET, Tel-Aviv

március 13. 16264. szám

(Az eredeti beszélgetés megjelent a SZOMBAT, 1994. májusi számában)


236.

אמור, הנהיה האדם טוב יותר? - Mondd, jobb lett az ember?

in: DIALOG  – דיאלוג

Haifa, 1996. 1. szám


237.

Élijáhu próféta a művészetben

in: ÚJ KELET, Tel-Aviv

április 2. 16281. szám


238.

Élijáhu próféta széder esti látogatása

in: ÚJ KELET, Tel-Aviv

április 3. 16282. szám


239.

Művészet a pokol tornácán

in: ÚJ KELET, Tel-Aviv

május 10. 16311. szám


240.

„...Minden konvenció nélkül...” Beszélgetés Weisz Meir professzorral

in: ÚJ KELET, Tel-Aviv

június 21. 16346. szám


241.

„...vallásunk tanításai, és a tudományos kutatás eredményei hitünket erősíti!...” - Beszélgetés dr. Zvi Moskovits professzorral

in: ÚJ KELET, Tel-Aviv

június 12. 16365. szám


242.

A gyermek feltámasztása. Dura Europosz, zsinagóga, falfestmény

in: ÚJ KELET, Tel-Aviv

július 19. 16371. szám


243.

Bélsácár lakomája. Rembrandt alkotásáról

in: ÚJ KELET, Tel-Aviv

július 26. 16377. szám


244.

A Dohány utcai zsinagóga

in: ÚJ KELET, Tel-Aviv

szeptember 6.1999.


245.

Kámohá – Ugyanolyan, mint te… (A tolerancia esélyei)

in: MAGYAR MEGFONTOLÁSOK A SOÁRÓL, Balassi Kiadó - Magyar Pax Romana Fórum - Pannonhalmi Főapátság, Budapest - Pannonhalma, 1999, szerk.: Hamp Gábor, Horányi Özséb, Rábai László

ISBN 963-506-300-8


246.

„…ha hallik a hívó szó, indulj és segíts!”

(dr. Schőner Alfréd beszéde a zsinagógában)

in: IDŐSEK ÉS FIATALOK. Zsidó Hitközségek I. Nemzetközi Konferenciája.

Debrecen, 1999. május 28-30. szerk.: Halmos Sándor, pp. 114-117.


247.

Az Országos Rabbiképző Intézet

in: IDŐSEK ÉS FIATALOK. Zsidó Hitközségek I. Nemzetközi Konferenciáj

Debrecen, 1999. május 28-30. szerk.: Halmos Sándor, pp. 124-136.


248.

Vizualitás és pedagógia. Egy zsidó pedagógus életútja a XIX. század második felében Magyarországon

in: „A TANÍTÁS AZ ÉLET KAPUJA”. Tanulmányok az Országos Rabbiképző Intézet fennállásának 120. évfordulója alkalmából

főszerk.: Schweitzer József. Budapest, 1999. pp. 157177.

ISBN 963-OO-2425-X

ISSN 1585-5988


249.

Előszó – A ZSOLTÁROK ÁTITATJÁK A ZSIDÓ ÉLETET

Kraus, Naftali: DÁVID ZSOLTÁRAI I. kötet

Budapest, 1999.

ISBN 963 9183 09 1 ö

ISBN 963 9183 10 5


250.

Menáchem Meron, Az élő Biblia (Zsidó történeti & irodalmi tár), OR-ZSE, Budapest, főszerk.: Schőner Alfréd

ISBN 963 0393 39 52000.


251.

Adalék az Eszter-tekercsek művészettörténetéhez

in: REMÉNY, Budapest 2000/2. szám. pp 87-9O

ISSN 1419-O77X252.

A papi szolgálat alapjai az Ószövetségben és a mai zsidóság gyakorlatában

in: MÉRLEGEN A LELKÉSZ /Gyülekezetpedagógiai Füzetek

(A kötet az Evangélikus Hittudományi Egyetemen megrendezett országos tudományos konferencián /Budapest, 2000. március 20-21/ elhangzott előadások anyagát tartalmazza) Budapest, 2000. pp. 80-84.

ISSN: 1585-7824

ISBN 963 OO 3328 3


253.

Mérleg. Válogatott beszédek, cikkek, tanulmányok

Budapest, 2000, OR-ZSE

ISBN 963-003247-3


254.

„És elhelyezem hajlékomat köztetek…

(Sábbát-köszöntő Debrecenben) 2000. május 26.

in: ZSIDÓSÁG A JÖVŐ EURÓPÁJÁBAN. Debrecen és a határon túli testvérhitközségei II. Nemzetközi Konferenciája. Debrecen, 2000, főszerk.: Halmos Sándor, pp. 83-90


255.

Előadás a debreceni zsinagógában

in: ZSIDÓSÁG A JÖVŐ EURÓPÁJÁBAN. Debrecen és a határon túli testvérhitközségei II. Nemzetközi Konferenciája. Debrecen, 2000. május 27. pp. 97-106, főszerk.: Halmos Sándor.


256.

Az élő zsidó történelem – Gondolatok dr. Yeshurun Élijáhu könyvének olvasásakor

in: ÚJ ÉLET

október 1. 55. évfolyam 19. szám

ISSN 0133-1353


2001


257.

A remény foglya. Búcsú Szepesi Hugótól

in: ÚJ ÉLET

február 15. 56. évfolyam 4. szám

ISSN 0133-1353


258.

„…és száll tovább a könyörgés…”

A 80 éves dr. Menachem Meron köszöntése

in: ÚJ ÉLET

április 1. 56. évfolyam 7. szám

ISSN 0133-1353


259.

Dr. Singer Ödön főrabbi köszöntése

in: ÚJ ÉLET

július 15. 56. évfolyam 14. szám

ISSN 0133-1353


260.

„Ki vigyázott rájuk? Ki őrizte őket?”

(Elhangzott a pápai zsidó temető mártír emlékművénél, 2001. június 10.)

in: ÚJ KELET, Tel-Aviv

július 13.


261.

„…a jelenből a jövőhöz szól…”

(Elhangzott Budapesten, az Emánuel emlékműnél, 2001. július 1)

in: ÚJ KELET, Tel-Aviv

július 20. (ugyanez megjelent In: ÚJ ÉLET, július 15)


262.

Ákédát Jichák – Izsák megkötözése – Adalék egy szentírási motívum ikonográfiájához

in: REMÉNY. 2001. 08. 23., pp. 87-9O, 5760. elul, 4. évfolyam 3. szám

ISSN 14 19-077X


263.

Előszó

in: Kraus, Naftali: AZ ŐSI FORRÁS. A heti szidrák. Az Atyák bölcs tanításai

Budapest, 2001.


264. A terror árnyai

in: ÚJ KELET, Tel-Aviv

október 19.


265.

CHANUKKA

in: IZRAELI SZEMLE, Haifa

november-december, 40. évfolyam266.

Előszó. „…És száll tovább a könyörgés…”

in: Menáchem Meron: "HOZZÁD SZÓL A HETISZAKASZ"

(Zsidó történeti & irodalmi tár) Budapest-2001, OR-ZSE

ISBN 963-00-9258-1267.

„…egy nép, egy szív…”

in: "HELYÜNK A VILÁGBAN". Zsidó Hitközségek III. Nemzetközi Konferenciája. Debrecen, 2001. május 11-13, szerk.: Halmos Sándor, pp. 51-53.


268.

„…menjetek és lássatok munkához…”

in: "HELYÜNK A VILÁGBAN". Zsidó Hitközségek III. Nemzetközi Konferenciája. Debrecen, 2001. május 11-12-13, szerk.: Halmos Sándor. pp. 54-57.


269.

„…holnap valami új kezdődik…”

in: "HELYÜNK A VILÁGBAN". Zsidó Hitközségek III. Nemzetközi Konferenciája. Debrecen, 2001. május 11-12-13., szerk.: Halmos Sándor. pp. 121-124.


270.

A cseppben benne él a tenger

in: Keresztény - Zsidó Teológiai Évkönyv, Budapest, 2001. pp.

ISSN 1785-9581


2002.


271.

Óbuda legnagyobb rabbija (Müncz Mózes)

in: BUDAI SÓFÁR

3. évfolyam 1. szám. 5762. Tévét – Svát, január


272.

Búcsú Dr. Singer Ödön főrabbitól

in: BUDAI SÓFÁR

3. évfolyam 2. szám. 5752. Svát – Ádár, február


273.

„…Szegedet az európai zsidó tudomány egyik fellegvárává tette” - 190 évvel ezelőtt született Lőw Lipót

in: BUDAI SÓFÁR

3. évfolyam 3. szám. 5762 Ádár – Niszán


274.

Felekezetiség, kultúra, tradíció

in: „ISTENNEK, HAZÁNAK, TUDOMÁNYNAK”. Konferencia az egyházi oktatás tíz évéről. Az Oktatási Minisztérium kiadványa. Budapest, pp. 35-40.


275.

Peszach 5762

in: ÚJ ÉLET

március 15. 57. évfolyam 5. szám

ISSN 0133-1353


276.

Az öröm és a vígság napja

Jom Háácmáut 2002. április 17. – Izrael 54. születésnapja

in: BUDAI SÓFÁR

3. évfolyam 4. szám. 5762. Niszán – Ijár, április277.

A heti szidrák könyve. „…És száll tovább a könyörgés…”

in: ÚJ KELET, Tel-Aviv


278.

„…érdemes vállakra hullik a papi palást…”

Harminc évvel ezelőtt avatták rabbivá Berger Istvánt zc”l

in: ÚJ ÉLET

április 15. 57. évfolyam 7. szám

ISSN 0133-1353


279.

Ádár hó hetedike

in: SÁMOR VEZÁCHOR. A Debreceni Zsidó Hitközség kiadványa. 5762. Svát - Ádár - Niszán - Ijjár, 6. évfolyam. 4-7. szám


280.

„Minden nemzedékben felkeltek és támadtak ellenünk, hogy elpusztítsanak bennünket!” Szolidaritás Izrael államával

in: ÚJ ÉLET

május 15. 57. évfolyam 9. szám

ISSN 0133-1353


281.

A luláv és az etrog motívuma - Adalékok a zsidó művészet ikonográfiájához

in: SHALOM. ZSIDÓ ÉVKÖNYV. Debrecen, 2002. pp. 40-55.


282.

Megkésve, de nem későn. „…még édes a fény, melynek napsugarait időnként eltakarják a terror árnyai”

Debrecen, Ros Hásáná – 5762

in: SHALOM. ZSIDÓ ÉVKÖNYV, Debrecen, 2002. pp. 67-71.


283.

Purim. Az Országos Rabbiképző–Zsidó Egyetem időszaki kiadványa

szerkeszti: Sch. A., Budapest, 2002 – 5762

ISSN 1588-239X


284.

Adalék az Eszter-tekercsek művészettörténetéhez

in: PURIM. Az Országos Rabbiképző–Zsidó Egyetem időszaki kiadványa,

szerkeszti: Sch. A. Budapest, 2002 – 5762, pp.23-25

ISSN 1588-239X


285.

„A cseppben benne él a tenger…” (Sixtus kápolna)

in: KERESZTÉNY–ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2001/2002

Szerk.: Szécsi József. Budapest-2002. pp. 75-81.

ISSN : 1785-9581

http://www.kzst.hu/k4.htm


286.

A Pokol traktátusa a Nagykanizsai Hevra Kadisa könyvben

Budapest, 2002. in: MÚLT ÉS JÖVŐ

2-3. szám. pp. 153-157

ISSN 0864-8646


287.

Certifikát (Előszó)

in: Ungár Richárd: DOB UTCAI MESÉK. Budapest-2002. pp. 7-8.

ISBN 978-7088-21-6*


288.

Fenséges Napok

Az Országos Rabbiképző–Zsidó Egyetem időszaki kiadványa,

szerkeszti: Sch. A. és Oláh János. Budapest, 2002 – 5763

ISSN 1588-8576


289.

„…Ha szóval és szívvel cselekszel…”

in: IZRAELI SZEMLE, Haifa

szeptember-október, 41. évfolyam


290.

Előszó - Mit sugall, és mire inspirál Jób könyve?

in: Kraus, Naftali: JÓB SZENVEDÉSEI. Budapest, 2002.

ISBN 963 9306 48 7


291.

Kol Nidré tanítása - 2002/5763

in: SÁMOR VEZÁCHOR. A Debreceni Zsidó Hitközség kiadványa. 5763. Chesván - Kiszlév - Tévét, 7. évfolyam 1-2-3. szám


292.

Rembrandt: Bélsácár lakomája

in: ÚJ ÉLET

december 15. 57. évfolyam 23. szám

ISSN 0133-1353


293.„És készíts színarany lámpatartót…

in: "TESTVÉREINKET KERESSÜK" Zsidó Hitközségek IV. Nemzetközi Konferenciája. Debrecen, 2002. Szerk.: Halmos Sándor pp. 33-39.

http://www.or-zse.hu/resp/schoner.htm

2003.


294.

דת, תרבות, התחדשות החינוך היהודי בהונגריה, מרכז פרנקל, אוניברסיטת חיפה

295.

„Csak a test fárad, de a lélek megpihen…”Dr. Yeshurun Élijáhu zc”l

in: ÚJ ÉLET

február 1. 58. évfolyam 2. szám

ISSN 0133-1353296.

„…csak a test fárad, de a lélek megpihen…”

Dr. Yeshurun Élijáhu zc”l

in: IZRAELI SZEMLE, Haifa

február-március (az előbbi cikk átvétele.), 42. évfolyam


297.

„…Jobel-év legyen nektek” (Vájikrá 25.10)

A 100 éves szegedi zsinagóga jubileumára

in: ÚJ ÉLET

június 15. 58. évfolyam 11. szám

ISSN 0133-1353

(Ugyanez megjelent in: ÚJ KELET, Tel-Aviv, 2003. 06. 20)


298.

Fejezet Buda zsinagóga-építészetének történetéből

in: KERESZTÉNY - ZSIDÓ TEOLÓGIAI ÉVKÖNYV 2002. Szerk.: Szécsi József. Budapest-2002.

ISSN 1785-9581

http://www.lutheran.hu/z/ujsagok/evelet/archivum/2003/39/43
299

Bodnár Sándor emléke

in: ÚJ ÉLET

július 1. 58. évfolyam 12. szám

ISSN 0133-1353


300.

A pápai zsidóság emlékezete

in: ÚJ KELET, Tel-Aviv

június 14.


301.

„Ászé lechá ráv”. „Válassz magadnak tanítómestert!” (Pirké Ávot 116)

Bevezető előadás a Yahalom Zsidó Szabadegyetem "Rabbik és rebbék" című konferenciáján, 2001 áprilisában

http://rabbi.hu/dvar/dok/dokdalap.htm


302.

Művészet és történelem

in: ÚJ KELET, Tel-Aviv

augusztus 1.

ISSN 0133-1353


303.

Fény és árnyék a szegedi zsidóság életében a hetvenes évek elején

in.: SZEGED

Szeged, 2003.


304.

OR-ZSE ÉVKÖNV 2001-2003

szerk.: Sch.A. és Oláh János

Budapest, 2003.

ISSN 1785-0150

HU ISSN 1785-0150


305.

Régi célok – új kihívások

in: ORZSE ÉVKÖNV 2001-2003

szerk.: Sch.A. és Oláh János

Budapest, 2003. pp. 15-27.

ISSN 1785-0150306.

Jom kipur napja közeleg

in: ÚJ ÉLET

október 1. 58. évfolyam 18. szám

ISSN 0133-1353


307.

Kol nidré

in: IZRAELI SZEMLE, Haifa

szeptember-október, 42. évfolyam308.

Egy világító fáklya

in: A REMÉNY ÉL… Debrecen és határon túli testvérhitközségeinek V. nemzetközi tanácskozása, Debrecen, 2003. május 23-25, pp. 99-107, szerk.: Halmos Sándor

2004.


309.

TE ÉRTED…, Bookmaker Kiadó, Budapest

328 p.

ISBN 963 212 2194,


310.

Te Érted…

Dr. Schőner Alfréd beszéde, könyvbemutatóján, 2004. június 17-én, Budapest, Lurdy-ház,  Alexandra Könyváruház

http://www.rabbi.hu/sonerbesz-sonerkonyvbem2004.htm


311.

Az elveszített álmok. Dr. Birnfeld Sámuel rabbi emlékének

Bookmaker Kiadó, Budapest, 134 p.

ISBN 96 3866 42 0


312.

OR-ZSE Imakönyv, OR-ZSE, Budapest 2004., 437 p, főszerkesztő: Schőner Alfréd, reprint sorozat I., (bilingvis kiadás)

ISBN 963 216 684 1

ISSN 1786-1454


313.

OR-ZSE Hággádá. AZ ŐRKÖDÉS ÉJSZAKÁJA, OR-ZSE, Budapest, 87 p. 187 p, főszerkesztő: Schőner Alfréd, Reprint sorozat II. (bilingvis kiadás)

ISBN 963 217 200 0

ISSN 1786-1454


314.

Oláh János: Jónás Könyve, OR-ZSE, Budapest, 158 p. Zsidó Történeti Irodalmi Tár, főszerkesztő: Schőner Alfréd, (bilingvis kiadás)

ISBN 963-216-621-3


315.

„…hatvan esztendővel ezelőtt!…” Mártír megemlékezés és tudományos konferencia a holokauszt 60. évfordulóján, Kecskemét 2004. április 2., Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat.

in: „…őket siratom én…”, Zsidóság a Duna-Tisza közén.


316.

Ros chodes márchesván. A Tóra szava.

in: Emberbarát, Budapest,

október 22.


317.

Adalék a „Sálesüdesz” hagyományának kialakulásához…

in: Emberbarát, Budapest

október 29.


318.

613 PARANCSOLAT

in: Emberbarát, Budapest

november 5.


319.

„Megmérettél a mérlegen, s könnyűnek találtattál…” – Asszociációk  egy Rembrandt festményhez

in: Emberbarát, Budapest

november 12.


320.

Jom Kipur Kátán, 45 év után

in: Emberbarát, Budapest

november 19.321.

Szimchát Bét Hásoévá – A vízmerítés ünnepe Szukká traktátusának   textusa és a magyar fordítás

in: Emberbarát, Budapest

november 26.


322.

A Carlebach legenda

in: Emberbarát, Budapest

december 3.


323.

A FÉNY ÜNNEPE. Chanuka 5765/2004

in: Emberbarát, Budapest

december 10.324.

A Tálmud meséiből – Az eredeti héber szöveg és magyar fordítása.

in: Emberbarát, Budapest

december 17.


325.

TÉVÉT HÓ TIZEDIKÉRE. JOM HÁKÁDIS HÁKLÁLI. Általános Káddis napja

in: Emberbarát, Budapest

december 24.


326.

TELEKI TÉRI FŐHAJTÁS, 1944-2004. Emléktöredék a mártírok és egy márványtábla előtt

in: Emberbarát, Budapest

december 31.


327.

A zsidó zene „követe”, a Goldmark Kórus. Bevezető tanulmány

in: A 35 ÉVES GOLDMARK KÓRUS, Budapest, OR-ZSE

ISBN 936 86673 0 3

328.

„…ha szóval és szívvel cselekszel!”

in: ÚJ ÉLET, Budapest

szeptember 15., 59. évfolyam, (17. sz.)

ISSN 0133-1353


329.

Wenn der Rebbe Tanzt…A táncoló rabbi

in: ÚJ ÉLET, Budapest

december, (22. sz.)

ISSN 0133-1353

330.

„… ahol Áment kell mondani!” Debrecen Tudományos Konferencia, május

http://www.or-zse.hu/dvar/rabbik-papasoner2004.htm

331.

Az emlékezés kövei

Pápa, június

http://www.or-zse.hu/dvar/rabbik-papasoner2004.htm


332.

„…ahol áment kellett mondani”, Prof. Dr. Schőner Alfréd, az OR-ZSE rektorának beszéde a péntek esti istentiszteleten, amely elhangzott a debreceni, Kápolnási utcai zsinagógában

in: Találkozások. Debrecen és határon túli testvérhitközségeinek VI. nemzetközi tanácskozásán Debrecen, 2004. május 7-8-9. pp. 87-90


333.

„…HATVAN ESZTENDŐVEL EZELŐTT!”

in: „…ŐKET SIRATOM ÉN…” Zsidóság a Duna-Tisza közén, Mártír megemlékezés és tudományos konferencia a holokauszt 60. évfordulóján,  Kecskemét, 2004. április 2., Kecskemét, 2004

ISBN 963 7192 21 22005.


334.

A zsidó család a XXI. század elején, Magyarországon

in: Keresztény–Zsidó Teológiai Évkönyv 2005, Budapest, szerk.: Szécsi József, pp. 283-289,

המשפחה היהודית בתחילת המאה ה 21 בהונגריה

uo. pp.417-423

ISSN 1785-9581


335.

Találkozás
in: Emberbarát, Budapest
január 7.

336.

Édesanyám emlékére
in: Emberbarát, Budapest
január 1337.

החצר

Villanások Bné Brák-ról I.
in: Emberbarát, Budapest
január 21.


338.

החצר

Villanások Bné Brák-ról II.
in: Emberbarát, Budapest
január 28.

339.

Csuló - Berger István, pécsi főrabbi emlékére
in: Emberbarát, Budapest
február 4.


340.

בית שעריםBét Seárim. A katakombák fényei

in: Emberbarát, Budapest

február 11.

341.

Égszínkék תְּכֵלֶת Tchélet
in: Emberbarát, Budapest
február 18.

342.

Kőtáblák a történelem poklában - Tízparancsolat igék nélkül I.
in: Emberbarát, Budapest
február 25.

343.

Kőtáblák a történelem poklában - Tízparancsolat igék nélkül II.
in: Emberbarát, Budapest
március 4.

344.

Kőtáblák a történelem poklában - Tízparancsolat igék nélkül III.

in: Emberbarát, Budapest
március 11.

345.

Kálói Rebbe
in: Emberbarát, Budapest
március 18.

346.

Eszter tekercs – Purim – Megilat Kaufmann
in: Emberbarát, Budapest
március 25.


347.

Moshe Stern főkántor köszöntése
in: Emberbarát, Budapest
április 1.

348.

In memoriam Scheiber Sándor I.
- Húsz éve hunyt el az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója -
in: Emberbarát, Budapest
április 8.


349.

In memoriam Scheiber Sándor II.

- Húsz éve hunyt el az Országos Rabbiképző Intézet igazgatója
in: Emberbarát, Budapest
április 15.

350.

ליל שמרים - Peszách
in: Emberbarát, Budapest
április 22.

351.

Kérdések a múltból
in: Emberbarát, Budapest
május 6.

352.

עם ישראל חי - Jom Háácmáut 5765.
in: Emberbarát, Budapest
május 13.

353.

Péntek délutáni virradat - Amikor a Scud rakéták hulltak Izraelre…
in: Emberbarát, Budapest
május 20.

354.

Képeslap az egykori krakkói gettóból
in: Emberbarát, Budapest
május 27.355.

„ …a betű, a tudás olyan édes, mint a méz”

in: Emberbarát, Budapest

június 3.

http://www.or-zse.hu/dvar/rabbik-schoner-abetu2005.htm


356.

ÁDÁM EMIL KARNAGY EMLÉKE

in: SHALOM. Zsidó Évkönyv, Debrecen, pp 112-117.

főszerkesztő: Halmos Sándor


357.

OR-ZSE Imakönyv főszerkesztő: Schőner Alfréd, reprint kiadás I.,

OR-ZSE, Budapest, második javított, bővített kiadás

ISBN 963 216 684 1

ISSN 1786-1454358.

EMLÉKEZÉS SÁVUOT, MÁZKIR NAPJÁN

in: Emberbarát

2005. június. 10.


359.

„…látott egy zöldellő, hatalmas oázist.”- JOM HÁÁCMÁUT, IZRAEL FÜGGETLENSÉGI NAPJA, 5765.

in: Emberbarát, Budapest

június 17.


360.

Emlékezés Ábrahámsohn Manó főkántorra

in: Emberbarát, Budapest

június 24.


361.

GONDOLATOK A MIDRÁS TÁNCHUMÁBÓL

in: Emberbarát, Budapest

július 1.


362.

Képeslapok Erecből - Zsidó Olimpia, avagy a 17. Maccabi Játékok Izraelben

in: Emberbarát, Budapest

július 8.


363.

Rendhagyó levél a Nagyfuvaros híveinek

in: Emberbarát, Budapest

szeptember 30.


364.

Gratuláció - Előszó Szentgyörgyi Róbert: Héber–jiddis jövevényszavak gyűjteménye c. könyvéhez.

Budapest

ISBN: 963 460 9473


365.

A szegedi Panteon árnyékában

in: ÚJ ÉLET

02. 01.

ISSN 0133-1353


366.

Stern László

in: ÚJ ÉLET

03. 01.

ISSN 0133-1353


367.

Az elveszített álmok,

in: ÚJ ÉLET

04. 01

ISSN 0133-1353


368.

„Rejtő Jenő”

in: ÚJ ÉLET

05. 1.

ISSN 0133-1353


369.

Töchélet háromszor

in: ÚJ ÉLET

05 15

ISSN 0133-1353


370.

…. Mert te vagy nekem..

in: ÚJ ÉLET

06. 01.

ISSN 0133-1353


371.

A katakombák fényei - Bet Seárim

in: ÚJ ÉLET

07 01.

ISSN 0133-1353


372.

Te adsz uram fényt az emberek szemébe

in: ÚJ ÉLET

07. 15.

ISSN 0133-1353


373.

Száz éve született Bodnár Sándor

in: ÚJ ÉLET

09. 1

ISSN 0133-1353


374.

Az őszi nagy ünnepek gondolat világából

in: ÚJ ÉLET

10. 01.

ISSN 0133-1353


375.

Judaisztika - Oláh János kötetéről

in: ÚJ ÉLET

11. 01.

ISSN 0133-1353


376

Szemináriumi napló

in: ÚJ ÉLET

11. 15

ISSN 0133-1353


377.

OR-ZSE ÜNNEPI IMAKÖNYV (MÁCHZOR) I. KOL NIDRÉ

főszerk.: Sch. A. OR-ZSE, Budapest, 2005, 122 p

ISBN 963 86673 3 8

ISSN 1786-1454


378.

OR-ZSE ESZTER KÖNYVE

főszerk.: Sch. A. OR-ZSE, Budapest, 2005, 48 p

ISBN 963 86673 1 1

ISSN 1786-1454379.

Chámát Tverjá zsinagógájának mozaikja. Építészeti emlékek az i.sz. III. századból

in: Te érted!? DEBRECEN ÉS HATÁRON TÚLI TESTVÉRHITKÖZSÉGEINEK VII. NEMZETKÖZI TANÁCSKOZÁSA, Debrecen, 2005. május 27-28-29 pp. 28-31, szerk.: Halmos Sándor


380.

„…a betű, a tudás olyan édes, mint a méz

in: Te érted!? DEBRECEN ÉS HATÁRON TÚLI TESTVÉRHITKÖZSÉGEINEK VII. NEMZETKÖZI TANÁCSKOZÁSA, Debrecen, 2005. május 27-28-29 pp. 100-105, szerk.: Halmos Sándor


2006.


381.

Chanukija, avagy a chanukkai lámpa

in: ÚJ ÉLET

január 1.

ISSN 0133-1353


382.

Dávid

in: ÚJ ÉLET

01. l5.

ISSN 0133-1353


383.

Adalékok a „ csontváz-motívum” variánsokhoz.

in: MZSSZ. Új folyam 2. szám, pp. 179-189, szerk.: Lichtmann Tamás. Bp.

OR-ZSE kiadvány Budapest

ISSN 17 86 3716


384.

Eszter tekercs – Purim – Megilát Kaufmann

in: Néprajzi látóhatár, XV. évf., pp. 5-11, a Győrffy István Néprajzi Egyesület folyóirata, szerk.: Újváry Zoltán

ISSN 1215-8097


385.

„…zamatos növények édessé érlelik gyümölcseiket”

http://www.or-zse.hu/dvar/rabbik-schoner-roshasana2006-5767.htm


386.

Zsinagógák a pesti oldalon

in: Emberbarát, Budapest

január 6.


387.

Mózes alakjának ábrázolása a képzőművészetben I.

in: Emberbarát, Budapest

január 13.


388. Mózes alakjának ábrázolása a képzőművészetben II.

in: Emberbarát, Budapest

január 20.


389.

Mózes alakjának ábrázolása a képzőművészetben III.

in: Emberbarát, Budapest

január 27.


390.

Mózes alakjának ábrázolása a képzőművészetben IV.

in: Emberbarát, Budapest

február 3.


391.

Kötet, az egyik legnagyobb szentírási személyről – Dávid

in: Emberbarát, Budapest

február 10.


392.

Szöudát Havráá

in: Emberbarát, Budapest

február 17.


393.

„A gyermek feltámasztása

in: Emberbarát, Budapest

február 24.


394.

Ádár hó hetedike – Zájin Ádár

in: Emberbarát, Budapest

március 3.


395.

„És készíts színarany lámpatartót…” I.

in: Emberbarát, Budapest

március 10.


396.

„És készíts színarany lámpatartót…” II.

in: Emberbarát, Budapest

március 17.


397.

Széttört kőtáblák

in: Emberbarát, Budapest

március 24.


398.

Hággádák 1. A Prágai Hággádá

in: Emberbarát, Budapest

március 31.


399.

Hággádák 2. A Szarajevói Haggádá

in: Emberbarát, Budapest

április 7.


400.

A ”diadalív” árnyékában. Családregény – vázlatpontokban

in: Emberbarát, Budapest

április 21.


401.

Jesája, a próféta

in: Emberbarát, Budapest

május 5.


402.

A Németkeresztúri Chevra könyv

in: Emberbarát, Budapest

május 12.


403.

Sámuel rabbi, a grafikus I.

in: Emberbarát, Budapest

május 19.


404.

Sámuel rabbi, a grafikus II.

in: Emberbarát, Budapest

május 26.


405.

Sámuel rabbi, a grafikus III.

in: Emberbarát, Budapest

június 1.


406.

De hamvából egy-egy parázs kilobban”

in: Emberbarát, Budapest

június 9.


407.

Húsz évvel ezelőtt találkoztunk először…

in: Emberbarát, Budapest

június 9.


408.

„…a Tórára úgy vigyázunk, mint az életünkre!”

in: Emberbarát, Budapest

június 23.


409.

Fejtsd meg a héber betűk titkát!

in: Emberbarát, Budapest

június 30.


410.

Az őszi nagyünnepek gondolatvilágából

in: Emberbarát, Budapest

szeptember 22.


411.

„…zamatos növények édessé érlelik gyümölcseiket”

in: Emberbarát, Budapest

szeptember 29.


412.

Betű a köveken I. / Kő és a kövön lévő írás

in: Emberbarát, Budapest

október 27.


413

Betű a köveken II. / A Budai Vár zsinagógája

in: Emberbarát, Budapest

november 3.


414.

Betű a köveken III. / Debrecen

in: Emberbarát, Budapest

november 10.


415.

„Íme ez  a szövetség ládája…” / A felújított győri zsinagóga

in: Emberbarát, Budapest

november 17.


416.

Köszöntő

in: Czeichner Vilmos, „.. S kik utánunk jönnek..” szerk.: dr. Kárpáti Péter és Szerb Gábor, Budapest, 2006, Gabbiano Print


417.

Előszó. Gondolatok Halmos Sándor új könyvéhez, Meta-95 BT,

Debrecen, pp. 6-8

ISBN: 963 219 828 X