Ma napja van

Chesván

E-mail Nyomtatás PDF

 

CHESVÁN

A most beköszöntött hónap neve Márchesván. Ez a Ros Chodes mindig 2 napból áll. Azért mert ez Tisri hónap után van, s a hagyományos naptárszámítás szerint Tisri hónap 30. napja mindig Ros Chodes. A Chodes második napja, viszont Márchesván első napja.

Márchesván hónap, az év második hónapja, ha a hónapokat Tisri-től és a nyolcadik, azoknak a sorrendjében, amikor Niszántól kezdjük a számítást.

cseszvan1.gif (1714 bytes)

Hétfő csütörtök, hétfő hármas böjt sorozatáról is szeretnék rövid szólni. Magyarországon nagy hagyománya volt ennek a rendszernek.

Éliáhu Ki Tov-nak, a korszak egyik legnagyobb szaktekintélyének, halachistájának Széfer Hatodáá című művéből idézek: "...miért pont ezeken, a napokon (hétfő, csütörtök, hétfő) alakul ki ez a különleges szokásrendszer? Azért mert ez a "jóakarat" és a szeretet napja." Ezeken a napokon olvasunk, köznapokon, Tórát. Ez is a bizonyítéka annak, hogy az Ö-rökkévalóhoz és igéjéhez ragaszkodunk.

Mestereink, a rabbinikus korszakban elrendelték e hármas egységben, a gyásznap megnyilvánulási formáit. Séni váchámisi séni - több történelmi kataklizma traumáját idézi, ezek asszociációi ma is elevenen élnek. Ilyenkor is a Szentély pusztulására emlékezünk és az elégetett Tórákra. Valamint a Templom megszentségtelenítése és Izrael száműzetésének kezdetére....

Tóra elégetésről néhány mondatot. Sajnos a különböző történeti korszakokban. Azt hitték, hogy ha elégetik a Tórát, akkor megsemmisíthetik a zsidóságot is. Tudjuk nagyon jól, hogy az autodafé az inkvizíció óta többször is megtörtént. Ezt szakkifejezéssel úgy hívjuk: könyvelégetés.

Elmúlt években jártam néhány olyan vidéki temetőben, ahol a sírok között eltemettek néhány elégetett vagy megszentségtelenített tóramaradványt. S mint egy halott fölé, a későbbi korszakban a zsidók, sírköveket emeltek. Kettőt emelnék ki, az egyik Óbudán nem messze Müncz Mózes sírjától.
Felirata: "legyen az itt lévő emlékmű megemlékezése azoknak a Tóratekercseknek, amelyeket a Holocaust éveiben az óbudai zsidóság pusztulásának következtében a fasiszta és nyilas gyilkosok elégették."

Pápán is láttam a temető egyik utolsó sorában a cádikok sírjainál egy írást; ezen a helyen lettek eltemetve azok a Tóratekercsek, amelyeket Pápán a gyilkos korban, a Soában elégettek. Itt közlöm az általam készített fényképet is.

cseszvan.jpg (19549 bytes)

cseszvan2.gif (2623 bytes)

A Tóratekercseket - fizikai értelemben - el lehet égetni, de a Tóra betűit soha nem.

Schőner Alfréd