2016. május 22. vasárnap, 09:26 Wagner Tamás
Nyomtatás

 

LÁG BÁOMER TÖRTÉNELMI HÁTTERE

1. Lág BáOmer

Kis ünnep amely ijár hó 18-ra esik, az Ómerszámlálás 33. napja.

A talmudi hagyomány szerint (Jevamot 62.) ezen a napon szűnt meg a járvány, amely rabbi Akiva tanítványai között tört ki és 24000 áldozata volt. A történészek szerint ezen a napon aratott nagy győzelmet Bár Kochbá a rómaiak fölött.

Már a középkorban a 15. század kezdetétől Lág BáOmer estéjén nagy lakomát rendeztek a fiatal tanulók részére, nappal pedig íjjakkal és nyilakkal vonultak ki az erdőkbe az eredeti harcot harci játékokkal modellezve. A 16. századtól elterjedt szokás, hogy Siryan Meronban nagy ünnepséget rendeznek (hilula) rabbi Simon ben Jocháj tanna halála, illetve bölccsé avatása emlékére. Az utóbbi években kb. 100-120 ezer ünneplő érkezik Lág BáOmerre Meronba, melyet magyar nyelvű bevándorlók alapítottak 1949-ben, Felső-Galilleában Cfát város közelében.

Ezen a napon hatalmas központi tábortüzet gyújtanak a síron, nagyszabású ebédeket és vacsorákat rendeznek, tánc és ének közepette, zenekarok közreműködésével. A szülők hagyományosan ezen a napon vágják le először 3 éves fiúgyermekük haját. Az egész országban, városokban, falvakban hegyen-völgyön tábortüzeket gyújtanak. A legenda szerint tábortüzek hirdették az egész országban a hírt, hogy Bár Kochba legyőzte a rómaiakat. A mostani tábortüzekkel az akkori hír továbbításra emlékeznek.

Lág BáOmer estéjén Izraelben és a diaszpóra országaiban több ezer esküvőt rendeznek, miután a "Szefirá" napjaiban, Peszáchtól Sávuotig ez a háláchá szerint tiltott.

2. Simon Bár Kochba (Ben Kuziva)

A római megszállók elleni zsidó felkelés hadvezére volt a Második Templom lerombolása és a zsidó állam függetlenségének megszűnése után (132 – 135).
A neve a csillag (kocháv) szóból ered, mivel rabbi Akiva vele kapcsolatban idézte a követekező mondatot: "Csillag emelkedett Jaakovban - ő fogja meghozni a megváltást".
Hadriánusz római császár hellenista pogány várost készült építeni Jeruzsálem helyén. Ez hallatlan felháborodást váltott ki egész Júdeában, emiatt rengeteg fiatal önkéntesvonult be Bár Kochba hadseregébe. Nagy győzelmet arattak a rómaiak felett és a rómaiak kinevezett kormányzója, Turnusz Rupusz, kénytelen volt elhagyni az országot. A császár a rómaiak nagy hadvezérét, Julius Szeverust küldte Júdeába akinek keserves harcok után sikerült az ország nagy részét elfoglalnia. Végül Beitar városát egy év ostrom után foglalta el. Ebben az utolsó harcban Bár Kochba is elesett hős katonáival együtt (i.sz. 135-ben, áv hó 9-én). A három és fél évig tartó háború hatalmas emberveszteségt okozott a rómaiaknak, de sajnos a zsidóknak sem sikerült kiűzni a rómaiakat az országból, amely romokban hevert. Több mint félmillió zsidó halott volt, több tízezren estek római fogságba, sok ezren rabszolga sorsra jutottak. Az ország gazdaságilag teljesen tönkrement, több évig tartóéhínség következett be.

A 2000 éves zsidó történelemben Bár Kochba mint nagy, bátor nemzeti hős szerepel, a Talmud és a zsidó irodalom példaképnek állítja Bár Kochbát a zsidó emberek elé. A mai történészek szerint viszont lázadása fölösleges volt, mert abban az időben senkinek se sikerült legyőzni a rómaiakat, ő pedig lázadásával tönkre tette az országot és katasztrófba sodorta a zsidó népet.

3. Beitar (Betár) városa

Régi város, erődítmény Jeruzsálem közelében. Bár Kochba fő támaszpontja volt a rómaiak elleni felkelésben 132 -135 között. 135-ben került a rómaiak kezére és így Bár Kochba és zsidó harcosai végleg vereséget szenvedtek. 
Napjainkban Júdeában, a Giló hegytől és Jeruzsálemtől 10 kilométerrel délre van egy Beitar Ilit nevű település, amely az ókori Beitar város nevét viseli. 1985-ben alapították 2007 decemberében kb. 34500 "haredi" (ultraortodox zsidó) lakosa volt.

4. Rabbi Akiva

Akiva ben Joszef a tanaiták, a Második Szentély lerombolása utáni nemzedék nagy bölcse, 40 éves korában kezdett tanulni. Előtte juhpásztor volt. Szenvedélyes tanulása és alapos Tóra tudásával a legmagasabb színvonalra emelkedett. Több ezer tanítványa volt. Ultra-nacionalista volt és támogatta a rómaiak elleni Bár Kochba féle felkelést. Akiva ben Joszef Bár Kochbát, Jaakov csillagának (a zsidó nép csillagának) nevezte és megváltót látott benne. Trajánusz és Hadriánusz császárok uralkodása idején a diaszpóra zsidóságát is a rómaiak elleni lázadásra bíztatta. Nagy közösségeket tanított a Tóra parancsaira, megszegve a rómaiak ezt tiltó törvényeit. Elfogták és 150-ben kivégezték Keiszariában.

5. Rabbi Simon ben Jocháj

Tanaita bölcs, rabbi Akiva tanítványa. A Bár Kochba-féle felkelés utáni nagy népvezetők egyike. A Szanhedrin egyik megújítója Ushában. 13 évig bujdosott fiával együtt egy eldugott barlangban a rómaiak elől. Tanháza Meronban és Tekoában volt. A hagyomány szerint Meronban hunyt el, Lág BáOmer napján és ott is lett eltemetve. A hagyomány szerint ő írta a Kabbala könyvét, a Zohárt.

Eliezer Slomovitz / OR-ZSE