2014. július 20. vasárnap, 07:35 Wagner Tamás
Nyomtatás

2014. július 20 - 26


A zsidók vonulása a sivatagban

Jelentése: vándorlások

Mózes az Örökkévaló utasítására lejegyezte azon állomásokat, ahol ősei a negyven év alatt táboroztak. Megemlítve a fontosabb eseményeket. Elindultak Rámszészból egész Egyiptom szeme láttára és megérkeztek Szukotba. És elindultak Szukotból és megérkeztek Étánba, amely a sivatag szélén fekszik. Csaknem negyvenszer írták le és elindultak és megérkeztek, letáboroztak. Miért kell annyiszor leírni, hogy elindultak? Ha megérkeztek valahová természetes, hogy elindultak.

Mindez igaz, de az elindulás az első lépés a legfontosabb. Azt meg kell tenni. Aki elindul, nem biztos, hogy meg is érkezik. De ha nem indul el, biztos, hogy nem jut sehová. Ezért kell ösztönözni az indulásra. Elérkeztek Élimbe. Ez ismétlés az írás második könyvéből már ismert, hogy ott volt tizenkét forrás és hetven pálma. Ideális hely a megpihenésre.
A Hor helynél megemlíti a Tóra azt a szomorú eseményt, hogy meghalt ott Áron. Százhuszonhárom éves korában. A béke embere három évvel meghaladta Mózes éveinek számát. Megérkeztek Moáb síkságára, Jerikóval szemben a Jordán mellett. Innen már nem mehetett tovább Mózes. Meghagyta, hogyha átkelnek a Jordánon, semmisítsék meg az ott talált bálványokat, rajzos köveket. És sorshúzás útján osszák fel a családok száma szerint az országot. Kijelölték a határokat.

Megjegyezzük, ezeket az ideális többnyire természetes határvonalat csak egyszer érték el Izrael gyermekei, Dávid és Salamon uralkodása idején. A leviták birtokot nem kaptak, a letelepedésükhöz 48 várost jelöltek ki számukra. Külvárossal, legelőkkel együtt. A város falától kb. 250 méterre legyen legeltetésre kijelölt hely körös-körül a négy világrész – kelet-dél-nyugat-észak tájakon, 1250 méternyi mezőrészt kellett biztosítani. A város a középen legyen. Kijelöltek hat menedék várost, a vérbosszú elkerülése végett. Aki véletlenül embert ölt, mert favágás közben a fejsze feje elrepült és munkatársát eltalálta, szekere önhibáján kívül elütött valakit, vagy hasonló tragikus esemény miatt gyilkossá vált valaki.

E városokban kellett tartózkodnia a főpap haláláig. Ilyenkor a gyászoló család is láthatta, hogy a kiemelt és tisztelt személy is elmegy a világból, a sors úgy hozta, hogy rokonának vagy hitvesének is távoznia kellett. Azonban ha a gyilkos vétkes volt, még az Ö…való oltára sem nyújtott számára oltalmat. Onnan is el kellett hurcolni és bírái elé állítani. Gileát és József családjának tagjai tudomásul vették, hogy férfi örökös híján a lányok is örökölhetnek. De aggodalmuknak hangot adtak. Ha Cöláfchád lányai más törzsbeliekhez mennek feleségül, ez megváltoztathatja a gondosan kiszámított birtokelosztást. Mózes jogosnak nevezte a felvetést és megparancsolta az Ö…való nevében, menjenek a lányok férjhez, akihez nekik megfelel, de a törzsön belül. Cöláfhád lányai unokabátyjukhoz mentek férjhez.

A Numeri (negyedik könyv) verseinek száma 1288, szidráinak száma 10, fejezeteinek száma 36.

Deutsch Gábor

Módosítás: ( 2014. augusztus 24. vasárnap, 17:17 )