2014. március 10. hétfő, 12:59 Wagner Tamás
Nyomtatás

2014. március 9 - 15

Jelentése: parancsold meg

Parancsold meg Áron és fiainak (tehát a kohéneknek), hogy az állandó áldozatok bemutatása naponta kétszer legyen, este és reggel. Az alkonyi áldozatok lángja lobogjon egész éjjel. A felajánlásként hozott féregmentes fából annyit tegyenek rá, hogy a hajnali áldozatok lángját azzal gyújtsák meg. A mindennapi (támid) áldozatok égő áldozatok, tehát teljesen elégették az állatot. A tűznek mindig égni kellett. Ebből kiindulva nér támid, örökmécses ég a ma zsinagógájában állandóan.

Reggelenként a pap letisztította a hamut és az oltár mellé tette, majd más ruhát öltött és elvitte a hamut tiszta helyre. Azt írják bölcseink, lesz idő, amikor rólunk is leveszik a ruhát, ránk adnak tiszta öltözéket és elvisznek minket tiszta helyre. Áron és a mindenkori főpap naponta a maga költségén lisztáldozatot mutatott be. A vétek áldozat bizonyos részeit a papok megehették. Ha a cselekedet I…-nel szemben történt, például Szombat-szegés, ezt bűnnek (chátétnak) nevezték. Ha ember ellen irányult, (pl. lopás, csalás) akkor ásám, vétek áldozat a megnevezése. Ilyenkor az áldozaton kívül a károsultnak meg kellett téríteni a kárát, büntetéssel tetézve. A béke, vagy hála áldozatot valamilyen örvendetes családi esemény (pl. gyermek szülés, vagy betegségből való felépülés) alkalmából önkéntesen hozták. Megfelelő részét a húsnak a család el is fogyaszthatta ünnepélyesen. Ezt a bemutatást ma a gomel ima helyettesíti, amelyet a Tóra előtt mondanak el. A hálaadó mondja: - áldott vagy Örökkévaló, aki jót tesz az érdemtelennel és velem is jót tett. A közönség válasza: - Aki jót tett neked, tegyen jót máskor is.

Négy esetben mondjuk el ezt a fohászt:
1. Utazás vízen vagy pusztán át; (repülőgéppel is),
2. Betegségből felépülve; (a szülést is ideértve),
3. Szerencsétlenségtől megmenekülve (pl. leesett kő a személy előtt zuhan a földre);
4. Börtönből, lágerból, fogságból szabadulva.

A hálaadó béke áldozatot a bemutatás napján kell elfogyasztani. A fogadalomból különösebb indok nélkül adományozott békeáldozatból az el nem fogyasztott húst másnap is megehették.

Mivel a főpapot fel kellett szentelni, Mózes hét napig papi funkciót látott el. Megmosdatta Áront és fiait vízzel, ráadta Áronra a köntöst, az övet, a kötényszerű éfodot, amelybe belehelyezték a melldíszt, az urim-ot és tumin-ot. Feltette fejére a süveget és homlokára az aranylemezt, Szent az Örökkévaló felirattal. Felkente kenőolajjal, ezzel megszentelte. Aztán Áron fiait is felöltöztette a papi öltözékbe és az Ö…való utasítása szerint felkente a Hajlékot.

Hét napig, míg tartott a felavatás, Mózes, Áron és fiai nem hagyták el a pusztai Szentélyt. És jött a nyolcadik nap. …

Deutsch Gábor

www.or-zse.hu

Módosítás: ( 2014. március 16. vasárnap, 11:41 )