2014. február 15. szombat, 20:34 Wagner Tamás
Nyomtatás

2014. február 16 - 22


A Tóra Koronája /Lengyelország/

A Tóra Koronája

/Lengyelország/

Ezen a héten a Vájákhél (És egybegyűjötte) hetiszakaszt olvassák fel templomainkban. Az engesztelés napján, Tisri hó 10-én jöttle negyven napos útjáról, a hegyről,  Mózes. Nem késlekedett, már 11-én összehívta Izrael fiait és nekikezdtek a pusztai szentély építésének. A szombat szentségét megtartották, ekkor szünetelt a munka. Mózes, most már mint konkrét utasítást, ismételte el, amit az Örökkévalótól hallott a Hajlék részeiről és elkészítéséről. Kiemelendő a mesteremberek megbecsülése és az, hogy a fonó asszonyokat bölcs szívűnek nevezi az Írás. Becálélt, a munka vezetőjét, név szerint hívta az Örökkévaló, a nagy feladat elvégzésére. " És munkába fogott Becálél és Oholiáb és minden bölcs szívű férfiu..... és folyt a munka teljes szívvel és lendülettel.....


Deutsch Gábor

 

www.or-zse.hu


Módosítás: ( 2014. február 22. szombat, 18:37 )