2013. december 07. szombat, 18:58 Wagner Tamás
Nyomtatás

2013. december 8-14


Fiai gyászolják Jákobot

És élt. ...Mármint Jákob 17 évet Egyiptom földjén. Éveinek száma 147 volt, amikor jelentették Józsefnek, hogy apja beteg.

József bevitte apjához két fiát. Menáset és Efrájimot. Jákob megáldotta a fiakat, de nem születési sorrendben. Nagyobb jövőt jósolva Efrájim nevének, előbb őt, majd idősebb testvérét.

"Az angyal, aki engem megváltott, áldja meg a fiúkat." Ez az áldás forma a szombat esti imába került. A gyermekek megáldásánál gyakran elmondják.

Jákob egész életében szűkszavúnak bizonyult. A halálos ágyán azonban nem fukarkodott a szavakkal. Megeskette Józsefet, hogy ne Egyiptomba temessék el, hanem vigyék a Makpela barlangjába, ahol nyugszik Ábrahám, Izsák, Sára, Rebeka, Lea, és a legenda szerint Ádám és Éva. Szeretett feleségét, Ráchelt az út mentén temette el.

Nem esett az eső, elvihette volna a Makpéla barlangjába, de az Örökkévaló akarta úgy, hogy az út mentén nyugodjon majd, mert lesz idő, amikor a száműzöttek sírja mellett és fohászuk meghallgatásra talál.

Jákobtól származtatják a bölcsek a Smá Jiszraél imát, a Hitvallást.

Megkérdezte az aggastyán 12 fiát, ki követi az ő útját? Mind a 12-n felelték, "Halljad Izrael (Jákob neve) az Örökkévaló az egyetlen" meghatott örömében felelte Jákob "Legyen áldott neve örökké, örökké".

Jákob számba vette fiait, megáldotta őket, de nem felejtette el vétkeiket sem. Reubént méltatlannak találta az elsőszülöttség jogára és kötelességére a Bilha ügy kapcsán – nyoszolyáját szentségtelenítette meg.
Simonnak és Lévinek nem bocsátotta meg a Sekemi vérengzést, amelyet haragból tettek.
Jehudát meleg szavakkal illette. A kormánypálca soha ne távozzon más kezébe. Ez részint megvalósult, mert többnyire Jehuda törzséből származtak a királyok. Egy-egy jellemző mondat illette a törzseket.
Zebulon a tenger embere lesz, valóban kereskedő hajói járták a nagy vizeket. Tóra tanulásra nem maradt ideje. Megteszi helyette Jisszakar, az otthonülő, földjét művelő, nyugalmat kedvelő szakember. Zebulon támogatja tanulását.
Dán jogot szerez a népnek. Bizonyára a nagy erejű bíróról, Sámsonról esett szó. Gád földje határ mentén terült el, védi az országot a támadóktól.
Jiftáh az ügyes katona származott e törzsből.
Ásér boldogot, szerencsét jelent, országrésze boldog és virágzó volt.
Náftáli "kedves beszédet hallat". Jó szónokok váltak az utódokból, ugyanakkor gyorsasága is említést érdemelt. "Termő fa csemetéje" József. Szeretet hangján szól hozzá Jákob.
Benjámin harciasságára utalnak a sorok.

Jákob fiai kapták az áldást, ami azonban a tőlük származó törzseknek is szólt.

József teljesítve atyja akaratát a testvérekkel, nagy sírás közepette kisérték utolsó útjára atyjukat, Jákobot. Egyiptom előkelőségei is velük tartottak.

A népnek elfogyott a pénze. Józsefhez fordultak tanácsért, aki javasolta, a papok kivételével adják el a földet a királynak, a fáraónak. Kedvező százalékot kapnak a föld megműveléséért. Az emberek hálásak voltak, úgy tekintették József az életüket mentette meg.

Később a demagógia szerint fáraó szolgáivá tették Egyiptom földműves népét. József tán érezte a következő rabságot, megeskette fiait, leszármazottait, adják át utódoknak a kérését, ha kivezeti Izrael fiait az Örökkévaló Egyiptom országából, vigyék magukkal földi maradványait és temessék el a Szent Földön.

Józsué, Mózes utóda néhány évszázaddal később teljesítette a kérést, Józsefet Sekemben temették el, ott alussza örök álmát.

Deutsch Gábor


Forrás: www.or-zse.hu

 


Módosítás: ( 2013. december 15. vasárnap, 20:14 )