2013. november 23. szombat, 22:04 Wagner Tamás
Nyomtatás

2013. november 24-30

A cím jelentése: idő múltán. Két év telt el, József a börtönben sínylődött. Talán mert embertől, a főpohárnoktól remélte a szabadulást, aki megfeledkezett róla. Az igazság inkább az, hogy a Teremtő forgatókönyve szerint most érkezett el a pillanat, amikor Józsefnek a színre kellett lépni, hogy feladatát teljesítse, az éhségtől fél világot megmentse.

József megfejti a fáraó álmát

A fáraó álmot látott. Hét kövér és hét sovány tehénről, ugyanannyi kövér, illetve vékony és keleti széltől perzselt kalászról. Az udvar tudósai nem tudták megfejteni az álmot. A főpohárnok agya megvilágosodott, eszébe jutott raboskodása idején látott álma, és annak megfejtője, aki helyesen jósolta meg jövőjét. Így a királynak ajánlotta Józsefet, mint álomfejtőt.

Megmosdatták, új ruhába öltöztették az ifjút. 70 lépcső vezetett a királyhoz a legenda szerint, ki mennyi nyelvet ismert, annyi lépcsőfokot tehetett meg. Mivel József 70 nyelvet ismert, megjárta a lépcsőket mind. Megfejtette a rejtélyt. A hét kövér tehén hét bő termő évet jelent, a hét sovány pedig hét szűk esztendőt, amely követi az előző éveket. Fel kell rá készülni. Megoldást is javasolt. A termékeny esztendőkben nagy raktárházakban gyűjtsék a gabona felesleget, hogy legyen eleség az aszályos években.

A fáraónak tetszett az álomfejtés és az indítvány. Elrendelte nagy magtárak építését. Józsefet alkirálynak nevezte ki és megbízta tanácsának megvalósításával. Feleségül Osznátot, Ón papjának lányát adta hozzá, aki a legenda szerint Dinának Sekemtől származó gyermeke volt, akit egy sas csecsemőként elragadott, s a pap házának udvarára ejtette le.

Az éhség Kánaánt is elérte, Jákob hallotta, hogy Egyiptomban kapható gabona. Fiait Egyiptomba küldte élelemért, Benjámint, Ráchel másik fiát maga mellett tartotta. A testvérek megbánták, amit tettek. Egyiptomba tíz különböző kapun léptek be, hátha megtalálják testvérüket. Ez volt az alapja József vádjának, aki kémkedéssel gyanúsította fivéreit. Simont (ő követelte a legerősebben József vesztét) el is fogták, börtönbe vetették. Túsznak tekintve, amíg Benjámint nem hozzák Egyiptomba. József ugyanis tudni akarta, hogy testvérük megvédik-e öccsüket. Ennek kiderítését szolgálták a próbák sorozata. A vásárolt gabona árát visszacsempésztette a fivérek zsákjába, amely cselekedetet baljós jelnek tekintették Jákob fiai. A hozott gabona lassan elfogyott. Kénytelenek voltak Benjámint bevásárló útjukra magukkal vinni. Jákob nagyon aggódott. Jehuda esküvel vállalt felelősséget a legfiatalabb öccséért. József meghatódott, amikor Benjámint meglátta, szívesen fogadta, megvendégelte testvéreit. Benjámin zsákjába ezüst serleget rejtetett el. A kutatásnál megtalálták a "bűnjelet", Jákob fiai magukat ajánlották vádlottként, a büntetést is vállalva, de József ragaszkodott az igazi "bűnös", Benjámin fogva tartásához. Ekkor ... ... de a folytatást a jövő heti szakaszban regéli el a Tóra.

Deutsch Gábor

 

Forrás: www.or-zse.hu

Módosítás: ( 2013. november 30. szombat, 18:17 )