2016. április 04. hétfő, 15:55
Nyomtatás

 9. évfolyam 6. szám

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

2016. április 4.

DOMÁN ISTVÁN FŐRABBI JAHRZEITJE

Március 30-án délelőtt 10.00 órakor az OR-ZSE zsinagógájában gyűltek össze az egyetem oktatói, hallgatói és dolgozói, hogy megemlékezzenek az egy éve elhunyt rabbiról, professzorról, kollégáról. Megjelent körükben Domán István özvegye, akit az egykori munkatársak  nagy szeretettel vettek körül.

Schőner Alfréd emlékezett rabbi társára, barátjára.  Az életút ismertetése után, több közös, személyes élményről, munkakapcsolatról szólt az egyetem rektora.

Zucker Immánuel, az OR-ZSE zsinagógájának kántora az Él molé ráchámin imát recitálta, majdSzerdócz Ervin újpesti rabbi kaddist mondott.

A DOKTORI TANÁCS ÜLÉSE

Március 25-én tartotta havi rendes ülését az OR-ZSE Doktori Iskolájának tanácsa. Az értekezleten döntött a tanács a különféle hallgatói beadványokról és kérésekről, amelyek a témavezetők és a doktorandusz hallgatók kapcsolataival vannak összefüggésben. A tanács döntött továbbá egy elkészült értekezés opponenseinek kiválasztásáról.  ( Dr. Lichtmann Tamás, a Doktori Iskola vezetője)

HELYZETKÉP A KAUFMANN DÁVID ZSIDÓ KULTÚRATUDOMÁNYI KUTASTÓCSOPORT MUNKÁJÁRÓL

A Magyar Zsidó Szemle első öt évfolyamáról.

„A házasság és a család. Nézetek és képek, értékek és értékválságok a családról és családban”

Judaisztika – társadalom – gazdaság

SZABADEGYETEM

Az OR-ZSE-n

Április 4. Friedmann Sándor: Kaufmann Dávid

Április 11. Dr. Gábor György: Jézus, a zsidó

A HEGEDÜSBEN

Peszachig minden csütörtökön délután 17.45 - 18.30-ig a Peszach törvényeiről tanít Dr. Schőner Alfréd főrabbi.

KÖNYVBEMUTATÓ

Március 31- én este a Kossuth Klubban mutatták be Gábor György legújabb könyvét a "Múltba zárt jelen, avagy a történelem hermeneutikája" (Bp. 2016. L Harmattan  200 p.) A zsúfolásig megtelt teremben a filozófia és a történelemtudomány jeles képviselői mellett, művészek, közéleti szereplők, kollégák, tanítványok, barátok körében fo lyt a beszélgetés történelemről, vallásról, a kettő kapcsolatáról. Dési János kérdezett, és a két vendég, Heller Ágnes és Spiró Györgymondtak véleményt a könyvről, és vetettek fel újabb és újabb, az esszék által inspirált gondolatokat.A szerző sokoldalúan közelítette meg a történelmi megismerés problémáját, a tanúk, a narrativa egyediségét. A jóízű beszélgetést Klein Judit és Ágnecz Katalin. műsora foglalta keretbe.

PESZACH

Április 22-én (pénteken) és a galutban 23-án (szombaton) is lesz széder este.

A KÖNYVTÁR HÍREI

E félévtől kezdve Egyetemünk judaisztika BA szakos hallgatói a Bevezetés a filológiába című kurzus keretében betekintést kapnak az általános könyvtárismeret és könyvtárhasználat témakörébe, továbbá megismerkednek hazai jelentős judaisztikai könyv- és kéziratgyűjteményekkel a különböző helyszíneken tartott órák keretében. A tárgyat Dr. Szegő Ágnes, Dr. Tamási Balázs és Dr. Uhrmann Iván oktatják. Az eddigi szakmai programukról a részletes beszámolót honlapunkon olvashatják.

MEGJELENT

A Hegedüs – Csáky  - Körzeti HIRMONDÓ

Az újság 20 oldal terjedelemben foglalkozik a körzet eseményeivel és közöl cikkeket különböző témákból. Például „Rabbik és kántorok a Csákyban”,  „Holocaust ’71”, „Portré”  és „ Kitekintő” címmel indítottak sorozatot.

Adó 1% felajánlás a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének!

Minden adózó állampolgár az identitásához legközelebb álló egyház javára rendelkezhet a felajánlható adójáról, ezért idén is támogassa a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségét.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége feladata és működése bővebben:www.mazsihisz.hu

A kedvezményezett neve: A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Technikai szám: 0358

ALAPÍTVÁNY A  ZSIDÓ EGYETEMÉRT

Az Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik 2014. évi adójuk 1 %-át összesen 121 509 forintot az Alapítványnak ajánlották fel. 2015. évi felajánlásukat is köszönettel várjuk! Számlaszám: 14100457 – 85529149 01000000

A nyilatkozat letölthető a honlapunkról!

www.or-zse.hu

JÓ HETET KÍVÁNUNK!

Szántóné dr. Balázs Edit