2015. november 16. hétfő, 13:18
Nyomtatás8. évfolyam 15. szám

Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

2015. november 16.

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE – 2015. NOVEMBER


Zsidó vallástudományi események

2015. november 17., kedd, 10.00 óra  
A Magyar Zsidó Szemle első öt évfolyama
OR-ZSE, Oktogonális terem

10.00  Megnyitó
10. 10 Vitaindító előadások
Bányai Viktória:Az ifjúság megtartása: a hitoktatás kérdése a Magyar-Zsidó Szemle első évfolyamaiban
Kiss Endre:Vallás, tudomány, nemzet, történelem. Goldziher Ignác a Magyar Zsidó Szemle születésénél  
10. 50 Vita
11. 00 Előadások
Rugási Gyula: Kaufmann ibn Gabirol értelmezése – a kis írások, illetve az „Attributenlehre” tükrében
Rathmann János: A reneszánsz zsidó filozófia Itáliában
Babits Antal: Klein Mór vs. Schreiner Márton és Spiegler Gyula bölcselete
Lichtmann Tamás: Irodalmi nyomok a Magyar Zsidó Szemle első öt évfolyamában
Oláh János: A Magyar Zsidó Szemle szerepe a zsidó néprajz, mint új diszciplína létrehozásában
12.40.Vita
13.00-14.00 Ebédszünet
14.00 Előadások
Kárpáthi Judit: Fókuszban a Közel-Kelet. Magyar Zsidó Szemle 1884-1888
Zima András: A Szentély és a Szentföld emléke a szentföldi utazásokról szóló cikkek és híradások tükrében
Komoróczy Szonja: A magyar zsidók nyelvhasználata és a jiddissel kapcsolatos írások a Magyar Zsidó Szemlében
Ábrahám Vera: Szeged a Magyar Zsidó Szemle első évfolyamaiban. A Pillitz-ügy
Hrotkó Larissa, Zsidó társadalmi gender-viszonyok megismerése a Magyar
Zsidó Szemle 1884-es évfolyamának szövegelemzése alapján
15.40 Vita
16 00 : Kávészünet
16. 10 Előadások
Hábermann Zoltán: A XIX. századvégi asszimiláció a Magyar-Zsidó Szemle tükrében

Böhm Karolina: Jesivák a zsidó identitás összefüggésében
Ujvári Hedvig : Testi (sz)épség. Az „izomzsidó“ fogalma Max Nordaunál a fin de siecle kontextusában
Róbert Péter: A Magyar Zsidó Szemle és az I. Világháború
17 30 Vita
18 00 A konferencia lezárása

2015. november 23-24., hétfő, kedd, 10.00 óra
Csoda és tudomány a pátriárkák korától napjainkig
Nemzetközi biblikus konferencia
OR-ZSE, Díszterem

NOVEMBER 23. HÉTFŐ
A konferencia levezető elnöke: Sommer László (OR-ZSE)
10.00: Megnyitó
Prof. Dr. Schőner Alfréd főrabbi, az OR-ZSE rektorának köszöntője
Őexcellenciája Ilan Mor, Izrael Államának nagykövetének köszöntője
Dr. Frőlich Róbert, országos főrabbi megnyitó beszéde
11.00 – 13.00: tudományos előadások
11.00 -11.30   Prof. Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm, a PPKE rektoraA csoda az egyházi szentté avatási eljárás kikristályosodásának tükrében.
11.30 – 12.00 Radnóti Zoltán, rabbi, a Rabbitestület elnöke Orvoslás a Tórában. Csoda vagy tudomány?
12.00 – 12.30 Prof. Dr. Kiss Endre (OR-ZSE)A fogalmak történeti szemantikájának változása a csodák és a tudomány viszonyának összefüggésében
12.30 – 13.00 Hozzászólások

DÉLUTÁN:
A konferencia levezető elnöke: Prof. Dr. Zsengellér István (KGRE)
14.00 – 17.30: tudományos előadások
14.15 – 14.45 Dr. Kotel Da-Don, rabbi (Horvátország – Izrael)Casting Lots in the Bible and in Modern Age. Miracle or Randomness? Their Meaning in ‎Judaism
14.45 – 15.15 Dr. Szécsi József, a Keresztény Zsidó Társaság elnöke"Nem minden órában történik csoda…" - A csoda a Tánáchban és a Talmudban
15.45 – 16.15 Prof. Dr. Shlomo Spitzer (Bar Ilan Egyetem, Izrael)A csoda tükröződése a zsidó liturgiában
16.15-16.45   Prof. Dr. Karasszon István (KGRE)A csoda héberül
16.45 – 17.15 Hozzászólások


NOVEMBER  24., KEDD
A konferencia levezető elnöke: Prof. Dr. Kiss Endre (OR-ZSE)
10.00 – 13.00: tudományos előadások
10.15 – 10.45 Prof. Dr. Ungvári Tamás (OR-ZSE)A csoda képzete Szerb Antal "Hétköznapok és csodák" című munkájában.
10.45 – 11.15 Prof. Dr. Molnár János (Babes-Bólyai Egyetem, Kolozsvár, Románia)Exodus -  csoda és történelem
11.15 – 11.45 Prof. Dr. Oláh János (OR-ZSE)Kinyilatkoztatás - csoda – hit a rabbinikus irodalomban
11.45-12.15Hozzászólások

DÉLUTÁN:
A konferencia levezető elnöke: Prof. Dr. Enghy Sándor (Sárospataki Református Teológiai Akadémia)
14.00 – 17.30: tudományos előadások
14.15 – 14.45 Prof. Dr. Jutta Hausmann (Evangélikus Hittudományi Egyetem)A csoda funkciója a Kármel hegyen
14.45 – 15.15 Dr. Fényes Balázs (Belgium)Csodák a rabbinikus hagyományban
15.15 – 15.45 Dr. Lengyel Gábor, rabbi (Németország)Gondolatok néhány bibliai csodáról Maimonidész és Spinoza írásaiban
15.45 – 16.15 Prof. Dr. Schőner Alfréd , rektor - főrabbiCsoda rabbi…? Csodálatos rabbi…?- Villanások Háráv Oser Ansel Jungreisz, a csengeri mártírhalált halt rabbi életéből –

2015.november 25- 26. szerda, csütörtök, 10.00 óra "A fény éve." Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Vallástudományi Doktori Iskolájának tudományos konferenciája
OR-ZSE, Oktogonális terem

SZABADEGYETEM
Budapest

OR-ZSE, Oktogonális terem

2015.november 16. hétfő, 18.00 óra
Dr. Oláh János: Korlátlan tanulás és tanítás - a hagyományos étkezésről és ételekről

2015.november 23., hétfő, 18.00 óra
Dr. Fényes Balázs: A rabbinikus irodalomból

Hegedűs Gyula utcai zsinagóga

2015. november 17. kedd, 17.00 óra
Dr. Schőner Alfréd: Maimoni hitelvei


Székesfehérvár
2015. november 18., szerda 18.00 óra
Friedmann Sándor: A zsidó kalap. A fejfedő, mint a "zsidó" szimbóluma... A láttatott és a látó zsidó

MI ÚJSÁG A KÖNYVTÁRBAN?


Könyvtárunk folyamatosan kap könyvadományokat, kiadói ajándékpéldányokat, az egyik ilyen nagyszerű ajándék a Corvina kiadásában megjelent Körner András: Hogyan éltek? A magyar zsidók hétköznapi élete 1867-1940. című munka frissen megjelent, második kötete. Családi, vallási és társas élet, tanulás, katonaélet, nyaralás, sportolás, jótékonyság –ezeket a széles társadalmi folyamatot öleli fel, számos kiváló fotóval illusztrálva, amelyek közül jó néhányat a könyvtár megbízott igazgatója saját gyűjteményéből bocsátott a szerző rendelkezésére.
A nyilvános könyvtárak számára kötelező a TQM minőségbiztosítás kialakítása, nemrég könyvtárunk is hozzákezdett ehhez a hosszú folyamathoz. Ennek alapvető része lesz egy használói igény- és elégedettségmérés, amelynek kérdőíveit hamarosan közrebocsátjuk. Nemcsak a jelenlegi, hanem a lehetséges használók véleményére is kíváncsiak vagyunk. A TQM minél jobb bevezetése érdekében dr.. Szegő Ágnes és dr.. Tamási Balázs részt vett az OSZK Könyvtári Intézet minőségellenőrzési tanfolyamán.
A könyvtár rendezésének első üteme a végéhez közeledik, ennek eredményeként december 31-ig elkészül a teljes állomány leltára. Az ALEPH integrált könyvtári rendszerünk ismét működik, tárgyalásban vagyunk a szolgáltató céggel, hogy a könyvtáron kívül is elérhetővé váljon ez a szolgáltatás.

KONFERENCIÁK


November 1-én, Ráckevén Dr. Róbert Péter: A magyar zsidóság 1945 utáni újrakezdéséről tartott előadást.
November 6-án az IHRA nemzetközi konferenciáján egyetemünket Dr. Haraszti György és Dr. Róbert Péter képviselte.
November 6-án a Fővárosi Levéltár Génius loci című konferenciáján Dr. Róbert Péter a budapesti gettó megmeneküléséről tartott előadást.

KÁNTORAINK SIKERE


Rendkívüli sikerrel léptek fel kántoraink a debreceni IHRA gálaesten: Fekete László főkántort (Dohány), Budai Miklós kántort (Páva), Nógrádi Gergely kántort (Frankel), Zucker Immánuel kántort (OR-ZSE) és az őket zongorán kísérő Neumark Zoltánt többször is állva tapsolták vissza a világ 76 országából érkezett vendégek.
Néhány nappal később Nógrádi Gergely ugyancsak zajos sikert aratott a Szegedi Hitközség által megrendezett XX. Izraeli Zenés Esten Szegeden, illetve Balassagyarmaton, a Kereszt(y)ény-Zsidó Párbeszéd Napja című eseményen.
Idevágó hír: jövő héten jelenik meg a Frankel Zsinagóga kántorának első CD-je, amelyen az elmúlt évek koncertfellépéseiből hallható válogatás.

MEGJELENT

Babits Antal: Határolt határtalanság, Maimonidész istenkeresése Bp. Logos, 2015.

Az ALAPÍTVÁNY A  ZSIDÓ EGYETEMÉRT

Az Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik 2014. évi adójuk 1 %-át összesen 121 509 forintot az Alapítványnak ajánlották fel. 2015. évi felajánlásukat is köszönettel várjuk! Számlaszám: 14100457 – 85529149 01000000
A nyilatkozat letölthető a honlapunkról!
www.or-zse.huSzép és jó hetet kívánunk!

Szántóné dr. Balázs  Edit